Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policista roku 2011

Dva středočeští policisté získali prestižní ocenění. 

 

Policista roku je ocenění, které je každoročně udělováno těm příslušníkům a občanským zaměstnancům Policie České republiky, kteří významným způsobem přispěli k fungování i prestiži sboru. Letos, v úterý 9. října 2012, se slavnostní ceremoniál přestěhoval z Trojského zámečku do budovy TOP Hotelu v Praze na Chodovci, kde ceny nejlepším policistům předali ministr vnitra Jan Kubice a policejní prezident Martin Červíček.  Mezi oceněné policisty právem patří i plk. JUDr. Michal Mazánek a prap. Miroslav Dušek z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

Policista roku 2011
Policistou roku se stal plk. JUDr. Michal Mazánek vedoucí odboru obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

plk. JUDr. Michal Mazánek nastoupil k policejnímu sboru dne 1.3.1985. Za svou dosavadní kariéru prošel od zařazení řadového policisty na obvodním oddělení až do funkce vedoucího odboru obecné kriminality KŘP Středočeského kraje. Jako řadový policista postupoval v roce 1990 z obvodního oddělení na Okresní úřad vyšetřování Praha východ do funkce vyšetřovatele, zde mu byla přidělena problematika násilné trestné činnosti. Na základě výsledků byl následně v roce 1993 převelen na Krajský úřad vyšetřování Středočeského kraje kde se věnoval zejména vyšetřování vražd, a stal se i členem skupiny vyšetřující sérii vražd známou pod názvem „Orlické vraždy“. Pozitivní úspěchy jej v roce 2000 nominovaly do čela pracovní skupiny „POMNÍKY“, která se zabývala  případy neobjasněných vražd na území teritoria Středočeského kraje od roku 1990. Nejznámějším případem byla trojnásobná vražda (matky a dvou dcer) v obci Klučov v okrese Kolín v roce 1990. Skupině se podařilo pachatele Jaroslava Gančarčíka dopadnout po 13 letech. Za tento výsledek byl policejním prezidentem mimořádně povýšen do hodnosti podplukovníka. Výsledky, nasazení, schopnost vedení a řízení týmu jej předurčily do následných funkcí od vedoucího oddělení SKPV až po vedoucího odboru obecné kriminality KŘP Středočeského kraje. Odbor je veden vysoce profesionálně a dosahuje vynikajících výsledků. Pod jeho vedením je objasněnost vražd v kraji poslední dva roky 100 procent a v dalších letech se blížila této absolutní hodnotě. Osobně úspěšně řídil a vedl týmy například v případech „Lesní vrah“ (pachatel Viktor Kalivoda, usmrtil tři osoby a chystal smrtící útok v pražském metru) v roce 2005, trojnásobné „Mukařovské vraždě“ v roce 2011 a případech dalších vražd v roce 2011 (vražd taxikářů v okrese Praha východ a Kladno a dalších případů násilné trestné činnosti zejména s majetkovým motivem). V policejních kruzích i mimo ně je uznávaným odborníkem a specialistou, nadřízenými je hodnocen jako výborný manažer. Podřízeným je příkladem a je vnímán jako přirozená a jasná autorita. Úzce spolupracuje s policejními složkami napříč organizací, soudními znalci, státními zástupci a soudci. Policejní akademií ČR je pravidelně přibírán jako oponent bakalářských a diplomových prací, je konzultantem a účastníkem pořadů „Na stopě“, „112“ a dalších, kde se snaží o maximální kladnou propagaci Policie České republiky. Své dovednosti a zkušenosti uplatňuje nejen při vedení odboru, ale i při výchově méně zkušených policistů, pořádá odborná školení (krátkodobé ochrany svědků, prověřování a vyšetřování násilných trestných činů a další), každoročně přednáší a ve spolupráci s novináři publikuje v periodikách. Je otcem dvou dětí, rád sportuje, lyžuje, plave, je pilotem ultralehkých letadel a padáků. 
 
Čin roku
V kategorii „Čin roku“ se na druhém místě umístil inspektor, prap. Miroslav Dušek, služebně zařazený na územním odboru Kolín, Obvodní oddělení Týnec nad Labem.
 
Miroslav Dušek k Polici České republiky nastoupil dne 1. 10. 2007 s místem zařazení Týnec nad Labem. Celých pět let zde odvádí nadstandardní práci, a to nejen v oblasti trestního řízení a přestupkového řízení, ale je začleněn v pořádkové jednotce územního odboru Kolín, se kterou se pravidelně účastní opatření v místech, která byla vyhodnocena jako riziková. Aktivně se zúčastňuje odborných  kurzů, např. taktika výslechu, problematika korupce – policista, školení k používání orientačních a drogových testů, metody řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí. Dle svého nadřízeného je skromný, ochotný a aktivní.
Ve svém volném čase se zajímá o motoristické novinky a s oblibou chodí střílet na sportovní střelnice, neboť je držitelem zbrojního průkazu a vlastníkem zbraně.

Prap. Miroslav Dušek dne 3. března 2011 odpoledne na slepém rameni řeky Labe v obci Veletov svým iniciativním přístupem zachránil život tonoucímu rybáři. Dva rybáři prosekávající led zhruba 40 metrů od břehu se probořili do ledové vody. Ihned po obdržení informace z integrovaného operačního střediska Kolín o dvou topících se mužích okamžitě vyjel na místo. V okamžiku příjezdu policisty k řece byla situace velmi dramatická, jeden z nich se topil, druhý rybář byl již pod ledovým příkrovem. Prap. Dušek se za pomoci dřevěné desky doklouzal k topícímu se, přivázal ho lanem a s jeho vytažením z vody mu pomohl člun jednotky HZS Kolín. Druhého muže vytáhli bez známek života policisté Poříčního oddělení Labe Nymburk.
Prap. Miroslav Dušek bez zaváhání nasadil svůj vlastní život k záchraně jiného života.
 
 
mjr. Bc. Soňa Budská
11.10.2012

vytisknout  e-mailem