Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statistika dopravní nehodovosti

PLZEŇSKÝ KRAJ - Za první čtvrtletí tohoto roku evidujeme pokles všech sledovaných ukazatelů. 

 

Za první tři měsíce letošního roku jsme na území Plzeňského kraje zaevidovali celkem 754 dopravních nehod, při kterých přišli o život 4 lidé,
7 osob utrpělo těžká a 216 osob lehká zranění. Celková výše hmotné škody, která byla v souvislosti s těmito událostmi způsobena, byla odhadnuta na částku ve výši téměř 72 milionů korun.

Pokud bychom srovnali letošní čtvrtletí se stejným obdobím minulého roku, pak musíme konstatovat, že v letošním roce jsme u všech sledovaných ukazatelů zaznamenali jejich pokles. Počet dopravních nehod se snížil o 105 událostí, o život přišlo o 2 osoby méně, snížil se
i počet těžce a lehce zraněných (-23 a -55). Pozitivní trend je patrný i u zjištěné přítomnosti alkoholu u účastníků DN[1], která byla v letošním roce prokázána v 49 případech, což je o 14 méně než ve stejném období v roce 2020.

Dopravní nehody s fatálními následky řešili policisté v Plzeňském kraji celkem čtyři a o svůj život při nich přišli bohužel čtyři lidé. První z nich se stala 13. ledna v Plzni u hlavního vlakového nádrží, kdy chodec vstoupil před přijíždějící tramvaj. V únoru se staly dvě tragické dopravní nehody, jedna na severním Plzeňsku a druhá na Domažlicku. U obce Všeruby došlo 2. února ke srážce dvou osobních vozidel, při které zemřel devatenáctiletý řidič. Život třetí osoby si vyžádala dopravní nehoda z 19. února mezi Holýšovem a Stodem, kde se srazila dodávka s chodkyní. Poslední tragická nehoda se stala za uplynulé tři měsíce na Rokycansku, kde 29. března přišel o život motocyklista, který vyjel mimo komunikaci a narazil do propustku.

Nejvíce dopravních nehod zaevidovali policisté na území města Plzně, nejméně jich řešili kolegové na Rokycansku.

Srovnání počtů DN za první čtvrtletí v roce 2021 a 2020 dle území v Plzeňském kraji

Z podrobnějšího rozboru statistických dat vyplývá, že se více nehod podle místa stalo v obci (451 DN) než mimo ni (303 DN). Na dálnici D5 došlo k 34 dopravním nehodám, na železničních přejezdech se staly 4 události. Dnem v týdnu, kdy evidujeme za předmětné období nejvíce dopravních nehod, bylo úterý (141 DN), následoval pátek (122 DN), což byl i den, kdy byla u viníků nehod nejčastěji zjištěna přítomnost alkoholu, a to konkrétně v osmi případech. Nejméně rizikovým dnem pak byla v prvním čtvrtletí tohoto roku sobota.

Nejčastější příčinou evidovaných dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy (432x), poté nepřiměřená rychlost (197x) a nedání přednosti v jízdě (54x). Nejvíce nehod způsobili řidiči motorových vozidel (698), přičemž došlo k dvěma výše popisovaným úmrtím. Smrt dvou dalších lidí pak byla zapříčiněna dopravními nehodami, které zavinili ve 14 případech chodci. I v tomto období již řešili policisté nehody, které zavinili cyklisté, a to celkem v 11 případech.

V souvislosti s alkoholem u viníků dopravních nehod jsou bohužel opět, jako obvykle, alarmující intervaly nejčastěji naměřených hodnot.
I v letošním prvním čtvrtletí byla nejčastěji zjištěna hodnota 1,5 promile a více, která byla zaznamenána u 32 osob. V intervalu mezi 1 promile až 1,5 promile se pohybovalo 8 viníků DN, omamné a psychotropní látky byly detekovány u 10 osob, které zapříčinily dopravní nehody.

Na snížení dopravní nehodovosti a poklesu všech statisticky sledovaných ukazatelů má jistě svůj neodmyslitelný podíl situace související s koronavirovou pandemií, resp. se sníženou hustotou silničního provozu. Přestože bychom mohli konstatovat, že první tři měsíce letošního roku byly, co se týká dopravní nehodovosti, příznivé, je nutné si uvědomit, že i v tomto období vyhaslo na silnicích v našem kraji zbytečně několik lidských životů“, uvedl plk. Vladimír Toman – vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.

Závěrem je důležité zmínit, že kolegové ze služby dopravní policie i pro další období letošního roku naplánovali řadu dopravně bezpečnostních akcí, které mají přispět ke snížení nekázně účastníků silničního provozu a eliminovat tak dopravní nehodovost. V nejbližších dnech pak čeká na řidiče motorových vozidel již známá dopravní akce s názvem SPEEDMARATHON, která proběhne 21. dubna v celé České republice. Policisté budou v tento den měřit rychlost jízdy na místech, která byla vytipována na základě přání občanů v Plzeňském kraji. 

Jezděte na svých cestách opatrně, nespěchejte, zbytečně neriskujte a buďte ohleduplní k ostatním. Každá chyba totiž může stát něčí život.

mjr. Mgr. Pavla Burešová
12. dubna 2021

 

[1] DN = dopravní nehoda

vytisknout  e-mailem