Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

POL POINT - kontaktní místo policie

V Plzeňském kraji může veřejnost komunikovat s policií moderním a rychlým způsobem, a to prostřednictvím Pol Pointu. 

 • Popis projektu
 • Jak se připojit pomocí softwarového klienta
 • Jak se připojit z bezobslužné místnosti
 • Videoprůvodce Pol Pointem
 • Plakát ke stažení

Popis projektu

 

polpoint.png 

ZAVEDLI JSME MOŽNOST MODERNÍHO, RYCHLÉHO A EFEKTIVNÍHO ZPŮSOBU KOMUNIKACE OBČANA S POLICIÍ

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje zvýšilo dostupnost poskytovaných služeb při plnění úkolů v oblasti veřejného pořádku a trestního řízení. Nabízíme občanům novou a moderní formu komunikace veřejnosti s policií. Jedná se o technické řešení, které slouží k podání oznámení jakéhokoliv protiprávního jednání.

 Vše můžete oznámit prostřednictvím systému POL POINT.

Komunikace prostřednictvím kontaktního místa Pol Point je dalším způsobem, jak podat nebo doplnit již podané oznámení o protiprávním jednání, a to online pomocí videokonferenčního systému. Komunikace je možná jak prostřednictvím bezobslužných kontaktních míst Pol Point, která byla zřízena ve vybraných obcích Plzeňského kraje, tak přímo z místa pobytu oznamovatele prostřednictvím vlastního počítače, tabletu, nebo chytrého mobilního telefonu s připojením k internetu.

Videokonferenční zařízení je obsluhováno zkušeným policistou z centrálního místa - z oddělení příjmu trestního oznámení (OPTO), který provádí zápis oznámení. Přenos komunikace je šifrován a ukládán na záznamové zařízení. Občan je před zahájením úkonu poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Díky Pol Pointu tedy oznamovatel nemusí vstoupit do fyzického kontaktu s policisty nebo opustit místo svého bydliště. 

Technické řešení Pol Point zvyšuje také ochranu obětí trestných činů. Právem oběti je ochrana před sekundární újmou, která může vzniknout z obavy z přístupu policistů nebo ze samotného procesu řízení. Kvůli strachu z odsouzení okolím nebo ovlivněním předsudky poškození často čin ani neoznámí. 

Komunikace prostřednictvím videokonference Pol Point je v souladu s platnými zákony. Pol Point nenahrazuje tísňové volání!

V případě tísně, ohrožení života či zdraví je nutné volat tísňovou linku 158.

Jak se připojit pomocí softwarového klienta

VIRTUÁLNÍ PŘIPOJENÍ (videokonferenční hovor) - je nový způsob komunikace občana s policií, a to prostřednictvím libovolného technického zařízení s připojením na internet, kamerou a mikrofonem (například pomocí osobního počítače, notebooku, tabletu nebo chytrého mobilního telefonu). Pomocí tzv. softwarového klienta se oznamovatel dle níže uvedených instrukcí spojí ve videokonferenčním hovoru s policistou z oddělení příjmu trestních oznámení. Instrukce k připojení přes softwarového klienta: 

Návod k připojení do videokonferenčního systému 

Připojení lze realizovat prostřednictvím prohlížeče Google Chrome, Firefox nebo Microsoft Edge a jen v případě, že Váš osobní počítač má funkční kameru, mikrofon a reproduktor, dále je nutné mít připojení na internet (WiFi, modem).

 1. Zašlete email na adresu krps.polpoint@pcr.cz , v kterém uvedete
  1. jméno a příjmení,
  2. číslo dokladu o totožnosti /občanský průkaz nebo cestovní doklad/,
  3. předmět oznámení – jaké trestné činnosti nebo protiprávního jednání se Vaše podání týká.

 2. Na Vaši emailovou adresu bude zaslán 
  1. odkaz na webovou stránku  (https://meeting.policie.cz)  
  2. konkrétní čas pro přihlášení do videokonference s policistou /pozn. platnost pro přihlášení je pouze konkrétní čas + 10 min./,
  3. identifikační číslo -  ID, které je vygenerováno pouze pro Vaše individuální přihlášení do systému,
  4. přihlašovací heslo – PIN, který umožňuje bezpečné připojení /videohovor je zabezpečen šifrováním/.
 3. Ve stanovený čas rozklikněte v některém z uvedených prohlížečů zaslaný odkaz na webovou stránku a do otevřeného prvního dialogového okna
  1. zapište do kolonky „Meeting ID“ zaslané identifikační číslo – ID, 2. zapište do kolonky „“Passcode“ zaslané heslo – PIN,

   3. potvrďte údaje stisknutím tlačítka „Join meeting“ .

              

      4. Po stisknutí tlačítka „Join meeting“ se otevře druhé dialogové okno, do které  1. zapište do kolonky „Your name“
          Vaše jméno a příjmení, 2. potvrďte údaje stisknutím tlačítka „Join meeting“.

       

        5. Na třetím dialogovém okně si můžete provést kontrolu kamery, mikrofonu a hlasitosti reproduktoru a po stisknutí tlačítka
           „Join  meeting“  se připojíte do videokonference

 

       6. Nadále postupujte podle pokynu policisty na obrazovce. 

       7. V případě, že se Vaše zařízení ve stanovený čas nepřipojí do videokonference Policie České republiky a zobrazí se Vám uvedené oznámení „You are the only participant“, zašlete tuto informaci na shora uvedený email nebo kontaktujte telefonicky policistu.  Následně Vám bude předána odpověď s případným návrhem na další postup. 

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=pBLqI9Nou_o  

Jak se připojit z bezobslužné místnosti

KONTAKTNÍ MÍSTO POLICIE - POL POINT  - krajské ředitelství, ve spolupráci s obcemi,  zřídilo ve vybraných obcích Plzeňského kraje bezobslužné místnosti, které mohou občané využít k oznámení jakéhokoli protiprávního jednání. Tyto místnosti kromě samotného zajištění komunikace s policistou slouží také jako "bezpečná zóna" pro oznamovatele či oběti trestné činnosti.

Občan, který se dostaví na kontaktní místo POL POINT, bude po stisknutí označeného zvonku spojen s policistou, který jej (po sdělení požadavku) vpustí do místnosti.  Zde se nachází videokonferenční jednotka, která se automaticky spustí a občan může s policistou ihned komunikovat. V průběhu hovoru je zajištěno soukromí a bezpečnost, do místnosti nemůže nikdo další vstoupit. Občan může volně odejít.

Seznam kontaktních míst policie v Plzeňském kraji:

POL POINT Město Touškov                                               

Dolní náměstí 49
330 33 Město Touškov

V provozu denně od 08:00 do 22:00 hod

POL POINT Zbiroh                                                                                                 
                                                                                     

Bezručova 490
338 08 Zbiroh

V provozu denně od 08:00 do 22:00 hod

POL POINT Folmava

Horní Folmava 63
345 32 Horní Folmava

V provozu denně od 08:00 do 22:00 hod

POL POINT Planá

Tachovská 874
348 15 Planá

V provozu denně od 08:00 do 22:00 hod

Instruktážní video ke způsobu využití tohoto systému naleznete na adrese: https://youtu.be/eXBA42mj59g
 

Videoprůvodce Pol Pointem

JAK LZE POL POINTY VYUŽÍVAT?

Kompletní informace o možnostech komunikace veřejnosti s policií prostřednictvím Pol Pointu může zhlédnout na následujících odkazech:

Plakát ke stažení

vytisknout  e-mailem