Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Bezpečně na prázdniny

Léto je časem prázdnin, dovolených, her a dovádění. Bohužel právě v létě se zraní nejvíce dětí, a taktéž většina z nich zapomíná na zásady bezpečného chování, které v průběhu školního roku relativně bezproblémově dodržují. Přitom návyky, které si děti osvojí již v raném věku, si pak s sebou nesou do dospělosti. Proto je vhodné i v období volna a školního odpočinku vést děti k zásadám bezpečného chování, k ochraně vlastního zdraví a života, a nevystavovat je zbytečným rizikům úrazu, či jinému nežádoucímu chování. 

Zajistit program pro děti na dva měsíce školního volna není pro mnoho rodičů zrovna snadným úkolem. Děti se mnohdy pohybují i samy bez dozoru dospělých. Těm pak nezbývá nic jiného, než se s dětmi domluvit na určitých pravidlech, důvěřovat jim, ale zároveň si jejich dodržování prověřovat.
 
Dítě, které je doma samo, by nemělo:
 • otvírat cizím lidem
 • sdělovat prostřednictvím komunikačních nástrojů informaci o tom, že je doma samo
 • při odchodu z bytu zapomenout na bezpečné zajištění oken a uzamčení dveří
 • v prostoru na ulici nosit viditelně klíče
 • chodit kamkoliv s cizími lidmi či cokoliv od nich přijímat
 • počínat si neopatrně v silničním provozu.
Dítě, které vyjíždí na kolo, by nemělo:
 • používat kolo ve špatném technickém stavu bez vybavení světly a odrazkami
 • vyjíždět bez helmy, chráničů a reflexních prvků
 • jezdit mimo vyznačené trasy či cyklostezky
 • hazardovat riskantní jízdou se svým zdravím.
Dítě, které vyráží k vodě, by nemělo:
 • vstupovat do vody samo
 • koupat se ve vodách, které jsou pro ně neznámé (proudy, dno)
 • přeceňovat své plavecké síly
 • plout na loďkách či vorech bez plovací vesty.
V období prázdnin rodiče často vysílají své děti na letní dětské tábory či jiné pobytové akce. Dopředu by však měli dobře prověřit organizátory takových akcí, neb nezřídka se do týmů vedoucích a opatrovníků hlásí lidé s bohatou trestní minulostí. Děti je opravdu zbytečné vystavovat riziku sexuálního obtěžování či zneužívání, proto by pobyt dítěte mimo domov měl být prověřený a bezpečný.
Dospívající zase často využívají nepozornosti rodičů a volného prázdninového režimu ke zneužívání alkoholu a experimentování s marihuanou či jinými návykovými látkami. Z nudy se často dopouští vandalství, sprejerství a poškozování cizí věci. I v momentech večerních vycházek mladých s partičkou vrstevníků je dobré mít situaci pod kontrolou.
 
Základní desatero doporučení pro bezpečnou jízdu na kole
 1. Jezdi co nejblíže u pravého okraje silnice a stále pozorně sleduj provoz okolo sebe.
 2. Při změně směru jízdy dej včasné a zřetelné znamení paží. Rozhlédni se, zda to ostatní vidí.
 3. Nikdy nejezděte dva vedle sebe ani dva na jednom kole.
 4. Nevoz na kole předměty, které by tebe nebo ostatní účastníky provozu ohrožovaly.
 5. Své úmysly dávej vždy najevo včas, aby tě ostatní řidiči a chodci pochopili.
 6. Na přechodu pro chodce dej přednost přecházejícím chodcům.
 7. Respektuj dopravní značky, světelné signály a pokyny policistů.
 8. Při jízdě používej ochrannou přilbu, chrániče a reflexní prvky.
 9. Tam, kde je vyznačena cyklistická stezka, používej ji.
 10. Starej se o své kolo, o jeho technický stav a vybavení.
Základní desatero bezpečné chůze a pohybu chodce v silničním provozu
 1. Na chodníku choď po pravé straně, co nejdále od vozovky. Nechoď po obrubníku.
 2. Nebraň ostatním chodcům v chůzi, chodník není místem na hraní.
 3. Tam, kde chodník není, jdi po levém okraji silnice.
 4. Na silnici se chodí vlevo. Na nepřehledných místech a v hustém provozu vždy za sebou.
 5. Vozovku přecházej vždy na přechodech pro chodce nebo pomocí nadchodů a posochů.
 6. Před vstupem do vozovky se vždy rozhlédni na obě strany.
 7. Nepřecházej vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
 8. Přecházej pouze na přehledných místech, kde je dobrý rozhled na obě strany.
 9. Při přecházení vozovky se počínej opatrně, a zbytečně se tam nezdržuj.
 10. Nos pestré oblečení, využívej reflexní prvky.
Základní desatero bezpečného chování
 1. Nikdy nenos viditelně klíče od bytu.
 2. Pokud jsi doma sám, neotvírej cizím lidem.
 3. Nechoď nikam s neznámými lidmi.
 4. Dávej si pozor na cizí lidi v domě.
 5. Neboj se požádat o pomoc dospělého člověka.
 6. Při odchodu z bytu zkontroluj, zda si řádně uzamkl dveře.
 7. Od neznámých lidí si neber žádné sladkosti.
 8. Pokud ti někdo vyhrožuje nebo ubližuje, svěř se rodičům nebo někomu blízkému, kterému důvěřuješ.
 9. I ty sám si můžeš přivolat pomoc na tísňových linkách.
 10. Pamatuj si dobře důležitá telefonní čísla:  Policie ČR – 158, Hasiči – 150, Záchranka – 155.


24. června 2013

vytisknout  e-mailem