Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Vyžádané informace

 • OBECNÉ INFORMACE
 • Žádosti za rok 2009
 • Žádosti za rok 2010
 • Žádosti za rok 2011
 • Žádosti za rok 2012
 • Žádosti za rok 2013
 • Žádosti za rok 2014
 • Žádosti za rok 2015
 • Žádosti za rok 2016
 • Žádosti za rok 2017
 • Žádosti za rok 2018
 • Žádosti za rok 2019
 • Žádosti za rok 2020
 • Žádosti za rok 2021
 •  

OBECNÉ INFORMACE

Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., má povinný subjekt povinnost do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost, tyto informace zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup (na Internetu). O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.

 • Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - doc (31 kB), pdf (29 kB)

   
 • Odvolání / rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - doc (31 kB), pdf (29 kB)

Žádosti za rok 2009

 

Žádosti za rok 2010

9)
Odpověď na žádost o podání informace, kde konkrétně může Městská policie Březová n. Svitavou měřit rychlost, případně zdůvodnění těchto míst
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

8)
Odpověď na žádost o podání informace, zda se policie - Územní odbor Chrudim, vyjadřovala k možnosti umístění brány, popřípadě jiné překážky na místní komunikaci v obci Hamry a pokud ano, tak znění a odůvodnění vyjádření
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

7)
Odpověď na žádost o podání informace, za Státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí vydalo vyjádření Policii ČR - Územnímu odboru Ústí nad Orlicí týkající se zjišťování množství alkoholu v krvi 
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

6)
Odpověď na žádost o podání informace, za jakých podmínek může Městská policie Březová n. Svitavou měřit rychlost 
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

5)
Odpověď na žádost o podání informace, k vyjádření tiskové mluvčí do médiím
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

4)
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informaci k dopravní nehodě na Svitavsku
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

3)
Odpověď na žádost o podání informace o počtu radarů a jejich využitelnosti u policie v Pardubickém kraji, o služebních vozidlech, motocyklech a nakládání s odpady u Krajského ředitelství policie Pardubického kraje
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

2)
Odpověď na žádost o zaslání dokumentu 
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

1)
Odpověď na žádost ohledně vlastnictví či provozování stacionárních radarů
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ 

Žádosti za rok 2011

9)
Odpověď na žádost o sdělení, zaslání dokumentů ke konkrétnímu přestupkovému jednání
nprap. Eva Maturová

8)
Odpověď na žádost o sdělení, kolikrát došlo v daném časovém období k měření rychlosti v ulici  Na Záboří v Pardubicích.
nprap. Eva Maturová

7)
 Odpověď na žádost o sdělení, zda je konkrétní osoba trestně stíhána
nprap. Eva Maturová

6)
Odpověď na žádost o sdělení, jaká místa byla určena Policií ČR k měření rychlosti pro rok 2011 v Březové nad Svitavou.
nprap. Eva Maturová

5)
Odpověď na žádost o sdělení, kdo, kterým médiím a v jakém rozsahu poskytl informace o vyšetřovaném případu
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

4)
Odpověď na žádost o sdělení, jaká místa byla určena Policií ČR k měření rychlosti Městské policii Lázně Bohdaneč
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

3)
Odpověď na žádost o vyjádření, zda tazatel může žádat infomrace
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

2)
Odpověď na žádost o informace ze spisu
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

1)
Odpověď na žádost o podání informace, která se týkala statistických dat počtu polcisitů a nápadu trestné činnosti na vybraných obvodních odděleních policie v Pardubickém kraji
mjr. Bc. Markéta JANOVSKÁ

Žádosti za rok 2012

13)
Žádost o informaci týkající se územní působnosti a počtu prováděného měření rychlosti v obci Bezděkov v období od 1. 7. – 30. 9. 2012.
"Jelikož tato obec spadá do územní působnosti našeho kraje, byla žádost ještě téhož dne postoupena na Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Obec Bezděkov spadá do územní působnosti Obvodního oddělení Pardubice IV, které sídlí na adrese: Rožkova 1684, 530 02 Pardubice. Vedoucím oddělení je npor. Bc. Karel Skála, telefonní kontakt na dozorčí službu je 974 566 731. Co se týká měření rychlosti, tak Dopravní inspektorát Pardubice za období  od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012 v tamní lokalitě prováděl měření rychlosti 4krát s časovou dotací 11 hodin. Za tuto dobu zde zjistil 8 přestupků, za něž byly uloženy pokuty v souhrnné výši 6 300,- Kč. Měření rychlosti dne 30. 9. 2012 ve Vámi dotazované obci provádělo i obvodní oddělení Pardubice IV, ale při jejich výkonu služby nebyly zjištěny žádné přestupky týkající se překročení nejvyšší povolené rychlosti."
12)
Žádost o informaci, jaké zbraně má evidované manžel tazatelky. Na tuto žádost bylo zpracováno rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.
11)
Žádost o kopii spisového materiálu ve věci, kde je žadatelka oznamovatelkou. Oznamovatelka byla vyrozuměna podle § 65 trestního řádu o odložení věci. Na základě naší odpovědi podala stížnost na postup při vyřízení žádosti o informace. Stížnost byla posltoupena nadřízenému orgánu - Ministerstvu vnitra ČR
10)
Žádost o informaci týkající se schválených míst pro měření rychlosti městskou policií Sezemice. Dokumenty naleznete zde.
 
9)
Žádost o fotokopie dokumentů našeho vyjádření k obnově cesty č. 1801 v katastrálním úřadu obce Krouna. Zaslané dokumenty naleznete zde
8)
Žádost o informaci týkající se schválených míst pro měření rychlosti městskou policií Ústí nad Orlicí v katastru obce Vysoké Mýto. Dokumenty naleznete zde: 1. dokument, 2. dokument
7)
Žádost o informaci, kda Krajské ředitelství policie Pardubického kraje spolupracuje v oblasti poradenských služeb s jinými subjekty. Naše odpověď - nikoliv
6)
Žádost o přesné technické parametry služebního vozidla VW Passsat. Vzhledem k tomu, že tato žádost byla zaslána na všechna krajské ředitelství, byla žádost o informace dle zákona č. 106/1999 postoupena na Policejní prezidium ČR, na Ředitelství služby dopravní policie.
5)
Žádost o sdělení týkající se plánu společných řízení pro komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Bousov.
Zaslané materiály jsou k nahlédnutí zde: dok. č. 1, dok. č. 2, dok. č. 3, dok. č. 4, dok. č. 5
nprap. Lukáš Maier
4)
Odpověď na žádost o sdělení počtů evidovaných trestných činů za rok 2011 na Obvodním oddělení Chrudim, Holice, a Žamberk. 
nprap. Lukáš Maier

3)
Odpověď na žádost o sdělení počtu vozidel vybavených radary pro měření rychlosti a typu zařízení využívaných Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje.
por. Bc. Jozef Bocán
2)
Žádost o sdělení týkající se zákonného či nezákonného postupu Městské policie Březová nad Svitavou při měření rychlosti.
Tazatel se zajímal o postup řešení přestupku týkajícího se překročení rychlosti v obci Březová nad Svitavou, který řešila městská policie. Tazatel poukazoval na přestupkové jednání řidiče nákladního vozidla, který byl částečně zachycen na fotografii radarového zařízení a poukazoval na skutečnost, proč byl řešen v blokovém řízení pouze on, nikoli řidič nákladního automobilu. Dále pak žádal vysvětlení, jaké měřící prostředky může městská policie používat, kdo je může obsluhovat a jak má být místo označeno. Z naší strany mu bylo odpovězeno, že Městská policie Březová nad Svitavou měla v dané době úsek, kde měření rychlosti proběhlo, řádně schválený. K postupu strážníků, kdy údajně evidovali pouze jeden přestupek jsme se nemohli vyjádřit, neboť není možné objektivně posoudit, co se v daný okamžik na uvedené komunikaci odehrálo. Tazateli jsme sdělili, aby se s dotazem obrátil na vedení městské policie, která jeho přestupkové jednání evidovala. Naše odpověď ho přiměla k podání stížnosti na způsob vyřízení žádosti dle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Stížnost jsme postoupili na Ministerstvo vnitra České republiky. Zde s naším postupem při vyřízení žádosti bylo vydáno souhlasné stanovisko.
por. Bc. Jozef Bocán

 
1)
Odpověď na žádost o sdělení týkající se počtů zahájených správních řízení o vyhoštění ukončených nevydáním rozhodnutí o vyhoštění pro překážku rodinného života cizince a v kolika případech týkajících se vyhoštění v roce 2011 z území ČR cizinec argumentoval překážkou rodinného života na území ČR bylo vydáno.
por. Bc. Jozef Bocán

Žádosti za rok 2013

ŽÁDOST č. 4

Tazatel požadoval informaci o tom, jak často je vypisován termín zkoušek odborné způsobilosti týkající se vydání zbrojního průkazu skupáiny A-E na našem ředitelství. V odpovědi byl tazatel informován tak, že zkoušky probíhají minimálně jednou za měsíc (dle počtu uchazečů) nejpozději do 1 měsíce od podání přihlášky a že o termínu je žadatel informován minimálně 10 dní před samotným termínem.


ŽÁDOST č. 3

Tazatel se dotazoval na místa schválená pro měření rychlosti pro obecní policii v obci Březová nad Svitavou. Nejedná se o první žádost tohoto tipu, veškeré informace na již zveřeněnou zprávu týkající se dotazu byly žadateli poskytnuty.


ŽÁDOST č. 2.

Žádost nebyla vyhodnocena jako žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb.


ŽÁDOST Č. 1

Tazateka žádala informace, jakým způsobem byl vybrán dodavatel, který našemu Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje poskytuje pevné hlasové služby a datové služby.

Naše odpověď:

Veřejná zakázka na služby s názvem „Zajištění datových a hlasových služeb v rámci KŘP Pardubického kraje“ byla realizována veřejným zadavatelem ČR – Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to písemnou výzvou k jednání s předchozím dodavatelem předmětných služeb, učiněnou dne 12. 3. 2012, pod č.j. KRPE-16107-2/ČJ-2012-1700NE-VZ.
Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění hlasových a datových služeb, do té doby poskytovaných v rámci systému Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS) na základě koncepce schválené Usnesením Vlády ČR č. 1270 ze dne 8. listopadu 2006. Dne 27. března 2012 končila platnost prováděcích smluv uzavřených na základě rámcové smlouvy na poskytování datových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy ze dne 28. března 2007, ve znění jejich dodatků, mezi centrálním zadavatelem - Ministerstvem vnitra na straně jedné a poskytovatelem služeb – společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. na straně druhé. Dne 18. ledna 2012 projednala Vláda ČR na své schůzi materiál „Změna Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy schválené usnesením vlády č. 1270 ze dne 8. listopadu 2006“ a svým Usnesením Vlády ČR č. 50 ze dne 18. ledna 2012 o změně Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy uložila veřejným zadavatelům pro zabezpečení nákupu odpovídajících datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy postup podle ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) zákona pro krajně naléhavý případ.
Na základě výběrového řízení byla dne 26. 3. 2012 na dobu určitou s účinností do 28. 3. 2012 uzavřena Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací mezi veřejným zadavatelem na straně jedné a společností Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 22, IČ: 60193336 jako poskytovatelem na straně druhé v celkovém předpokládaném objemu poskytovaného plnění ve výši 2.656.725,24 Kč včetně DPH.
Oznámení o zadání zakázky bylo veřejným zadavatelem v souladu s § 83 odst. 1 zákona uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 11. 5. 2012 pod evidenčním číslem zakázky – 216446 a evidenčním číslem formuláře – 7203011016446.
Finanční objem skutečných plateb za poskytování pevných hlasových služeb:
  • v roce 2010    1.958.733,- Kč
  • v roce 2011    1.281.024,- Kč
  • v roce 2012    1.065.601,- Kč.
Finanční objem skutečných plateb za poskytování datových telekomunikačních služeb:
  • v roce 2010    2.510.913,- Kč
  • v roce 2011    2.447.453,- Kč
  • v roce 2012    1.743.552,- Kč.
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje využívá připojení k internetu prostřednictvím vnitřní sítě MV, služba není zpoplatněna.
Kopie smlouvy s poskytovatelem je přílohou. příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3, příloha č. 4, příloha č. 5

Žádosti za rok 2014

ZÁDOST Č. 14.
Advokátní kancelář žádala zaslání kopie podání vysvětlení ve věci klienta. Dokument jim byl na základě žádosti poskytnut.
ŽÁDOST Č. 13.
Tazatel upozornil nejen Policii ČR, al i další orgány na nezákonné vyvěšení volebních plakátů, měl obavu, že se touto záležitostí nikdo nezaobírá, proto požadoval dokumenty, kterými policisté vyzvali kompetentní osoby k jejich odstranění. Žadateli bylo v žádosti vyhověno a dokumenty mu byly poskytnuty.
ŽÁDOST Č. 12.
Tazatel zaslal policejnímu orgánu fotografie týkající se přestupkového jednání ze strany nákladní dopravy v obci Bělečko. Žádal vysvětlení, proč policisté tuto situaci nekontrolují, proč policie nevysílá do této lokality hlídky i v ranní době a kdo rozhodl o umístění tohoto dopravního značení. tazateli byla v odpovědi vysvětlena situace týkající se činnosti nejen dopravní policie, zároveň byl informován o tom, kdo dopravní značení vydává a že Policie ČR vydává pouze doporučující stanovisko, nikoliv rozhodnutí, kde bude jaká dopravní značka umístěna.
ŽÁDOST Č. 11.
Tazatel žádal o informaci, v kolika případech přibírali policisté našeho ředitelství znalkyni v oboru zdravotnictví MUDr. Gabrielu Léblovou a PhDr. et. Bc. Terezu Soukupovou, Ph.D. Naše odpověď zněla, že ani v jednom případě znalecké posudky ani jedna z nich pro naše ředitelství nevykonávala.
ŽÁDOST Č. 9.
Tazatel žádal informaci týkající se měření rychlosti strážníky městské policie v Březové nad Svitavou. Tazateli bylo vyhověno zasláním konkrétních stanovišť i časovými údaji.
ŽÁDOST Č. 8.
Tazatel žádal informaci, jaká druhá osoba je podepsána na vyrozumění konkrétního spisového dokumentu z roku 2009. Na vyrozumění ze dne 13. 5. 2009, pod čj. KRPH-4327-17/TČ-2009-050381-LC byla podepsána pouze jedna úřední osoba, a to policejní orgán komisař por. Ing. Lenka Cemperová.

ŽÁDOST Č. 7.
Tazatelka žádala informaci, kdy byla pardubickou policií zveřejněna tisková zpráva o dopadení žhářů, kteří zapalovali na území Pardubic kontejnery. Žádosti bylo vyhověno včetně zaslání celého znění tiskové zprávy.

ŽÁDOST Č. 6
Tazatel žádal informace týkající se počtu podvodných sňatků v našem kraji. V žádosti zaslal konkrétní tabulku, kterou žádal doplnit pouze konkrétními čísly.
rok
2012
2013
počet osob, u nichž bylo zjišťováno, zda neuzavřely fiktivní sňatek
(§ 69 odst. 1 zák. č. 273/2008 Sb.; otázka č. 1 mé žádosti)
11
12
– z toho počet osob, které policie kontaktovala
(otázka č. 2)
10
11
počet osob, u nichž bylo započato trestní řízení:
– ve stadiu prověřování
(§ 158 zák. č. 141/1961 Sb.; otázka č. 3)
1
2
– ve stadiu vyšetřování
(§ 161 zák. č. 141/1961 Sb.; otázka č. 4)
0
0
– z toho ukončeno podáním návrhu na obžalobu
(otázka č. 5)
0
0

 ŽÁDOST Č. 5 
Tazatel žádal informace, na jakých místech mají strážníci Městské policie Lázně Bohdaneč pro rok 2014 povoleno provádět měření rychlosti. Schválené úseky k měření rychlosti pro rok 2014 pro MPLB jsou ke stažení zde.
ŽÁDOST Č. 4
Tazatel žádal k nahlédnutí kompletní spisový materiál vedený pod číslem jednacím KRPE-13359/TČ-2010-170381-MK. Žádost byla posouzena dle obsahu, nikoliv dle označení s tím, že nahlížení do spisu řeší trestní řád, nikoliv zákon č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím. Tazatel podal do 30 dnů stížnost na způsob vyřízení žádosti, v níž mimo jiné uvedl, že spis chtěl prostudovat a následně se případně k věci vyjádřit. Z naší strany bylo na základě stížnosti vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Informační zákon je zřízen pro podkytování konkrétních informací, nikoliv k nahlížení do spisu.


ŽÁDOST Č. 3
Tazatel žádal informaci, jaké náklady (částka) jsou třeba uhradit za roční provoz chrudimské policie. Žádost byla kladně vyřízena a požadované kopie dokumentů mu byly poskytnuty.


ŽÁDOST Č. 2
Tazatel žádal kopie faktur našeho ředitelství, které byly vyplaceny společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. za poskytnutí licencí k produktům Microsoft v období 1. 1. 2011 - 31. 12. 2012. Žádost byla kladně vyřízena a požadované kopie dokumentů byly tazateli poskytnuty.


ŽÁDOST Č. 1
Tazatel žádal informaci týkající se míst povolených pro měření rychlosti pro Městskou policii v obci Březová nad Svitavou. Tazateli byla žádost kladně vyřízena, místa jsou totožná s již zmiňovanými místy v roce 2013, které byly taktéž dle zákona 106/1999 Sb., zveřejněny.

Žádosti za rok 2015

12) Žádost byla vzata zpět, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 21. 11. 2015

11) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 2. září 2015

10) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 11. 8. 2015

9) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 20. 7. 2015

8) Zaevidování žádosti a přeposlání na ŘSCP, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 29. červen 2015

7) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 26. červen 2015

6) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 29. červen 2015

5) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 3. červen 2015

4) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 7. květen 2015

3) Žádost byla za dva dny vzata zpět, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 16. únor 2015

2) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 16. únor 2015

1) Odpověď na žádost, por. Bc. Markéta JANOVSKÁ - 21. leden. 2015                                 

Žádosti za rok 2016

12/2016
Tazatelka žádala informace týkající se přesného počtu kriminality v měsíčních intervalech za územé Česká Třebová, Hrochův Týnec, Chrudim, Svitavy, Pardubice a Ústí nad Orlicí  v roce 2015.
Informace ji byly poskytnuty ze strany Policejního prezidia ČR dle služebních obvodů, obvodních a místních oddělení PČR.

11/2016
Dne 1. prosince 2016 jsme obdrželi žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí statistických dat a to konkrétně celkového počtu vyžádaných posudků z oboru písmoznalectví/expertiza ruční písmo/ za období let 2010 – 2015 včetně, s rozdělením na jednotlivé roky, jednotlivé územní odbory a rozdělením kolik posudků bylo vyžádaných ke zpracování na OKTE, případně KÚP a od soukromých znalců.
Krajské ředitelství žádosti vyhovělo zaslané údaje naleznete zde.

10/2016
Tazatel žádal odpovědi na otázky týkající se policejního zásahu v obci Slatina u Vysokého Mýta souvisejícího se zajištěním muničního skladu.
Na jeho otázky bylo v mezích zákona zákona odpovězeno.

9/2016
Dne 1. listopadu 2016 podal tazatel písemnou žádost, v níž žádal sdělení, zda dva zaměstnaneci nejmenovaného úřadu (dále jen „subjekty údajů“) byli dříve zaměstnáni u Policie ČR a případně jaké bylo jejich zařazení.
Povinný subjekt posoudil předmětnou žádost a konstatoval, že požadované informace ohledně subjektů údajů, jsou osobními údaji, které určují příslušnost konkrétní fyzické osoby k Policii České republiky včetně zařazení ke konkrétnímu organizačnímu článku Policie České republiky. Takové informace lze poskytnout jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu dle § 8a zákona o informacích. Takovým právním předpisem je především zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ zákon o ochraně osobních údajů“) a rovněž zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

8/2016
Dne 25. října 2016 tazatel žádal informace týkajících se jednak zaslání opisu konkrétního spisu a rovněž poskytnutí informace, jakým způsobem a v jakých termínech bylo Policii ČR předáno účetnictví firmy XXX pro potřebu soudního znalce (předání se uskutečnilo ve dvou termínech) a dále, kdy bylo účetnictví firmy XXX Policií ČR vráceno.
Vzhledem k vztahu tazatele ke spisu byl poučen, že je třeba zažádat o nahlédnutí do spisu a pořízení případných kopií dle zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, že případné pořízení kopií je zpoplatněno přibližně 2,- Kč za černobílou kopii ve formátu A4 a 3,- Kč za oboustrannou kopii ve formátu A4 a kde má o nahlížení do spisu pozažádat.
Co se týče předání účetnictví firmy XXX, tak k předání účetnictví Policii České republiky došlo dne 23. srpna 2007 a 2. října 2007 a k vrácení účetnictví Policií České republiky došlo dne 31. března 2008.

7/2016
Tazatel požadoval informaci, zda Městská policie Sezemice prováděla 18. září 2016 v obci Ráby měření rychlosti v součinnosti s PČR a na místě jí určeném.
Žádosti bylo vyhověno vyjádřením: Krajské ředitelství na základě návrhu MP určilo ve smyslu § 79a zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, pro měření dodržování nejvyšší povolené rychlosti pro rok 2016 úsek silnice č. II/2985 v obci Ráby, který je vymezen dopravními značkami IS 12a (začátek obce) – IS 12b (konec obce) s tím, že měřený úsek bude vždy končit minimálně 30 m před dopravním značením.

6/2016
Dne 11. července 2016 byly vyžádány informace, v nichž měl být uveden seznam pracovníků policie z dopravního inspektorátu a Služby kriminální policie a vyšetřování Ústí nad Orlicí od roku 2013 do současnosti.
- K této žádosti bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace, proti kterému tazatel podal stížnost.

5/2016
Dne 4. července 2016 byla vyžádána informace, zda za posledních 5 let byl k vypracování posudku k jakémukoliv trestnímu řízení, osloven soudní znalec Ing. J.K., Ph.D.. V případě kladné odpovědi žádal tazatel i kopii faktur, které mu byly proplaceny.
- Naše krajské ředitelství služby tohoto soudního znalce za posledních 5 let nevyužilo.

4/2016
Dne 9. června 2016 žádal tazatel informaci o tom, zda se 27. listopadu 2014 dle spisové dokumentace pokusil o sebevraždu, nebo zda chtěl utéct a zda ho policista zachránil a posléze byl odměněn.
1) Událost byla vyhodnocena jako pokus o útěk, nikoliv pokus o sebevraždu.
2) Službu konající policista nebyl odměněn.

3/2016
Dne 27. dubna 2016 nám tazatel zaslal žádost o tyto informace:
1) Má krajské ředitelství ve svém vlastnictví (či jinak k dispozici) vozidla mající zabudovaný rychloměr, respektive radar, kterému již pozbyla platnost metrologického ověření?
2) Pokud existuje vozidlo mající zabudovaný radar s pozbytou platností etnologického ověření, požaduje žadatel sdělení tovární značky tohoto auta (příkladem Škoda, BMW, …), jeho typu (příkladem Superb, Octavia, ….) a barvy (příkladem bílá, černá, atd. anebo zda se jedná o policejní provedení).
3) Pokud existuje vozidlo mající zabudovaný radar s pozbytou platností metrologického ověření, požaduje žadatel sdělení, o jaký druh rychloměru se jedná (příkladem Ramer 7CCD, …).

Krajské ředitelství k bodu č. 1) žádosti uvádí, že nemá ve svém vlastnictví či jinak k dispozici vozidla mající zabudovaný rychloměr, respektive radar, kterému již pozbyla platnost metrologického ověření. Vzhledem k tomuto, jsou otázky v bodech č. 2) a 3) Vaší žádosti irelevantní. Policie České republiky důsledně dbá na to, aby všechny rychloměry používané při výkonu služby měly platná metrologická ověření. Pokud by vůbec existovala služební vozidla se zabudovaným rychloměrem, jehož metrologické ověření pozbylo platnosti, tato zařízení nebudou používána k plnění úkolů při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu.

2/2016
Dne 22. dubna 2016 podala nejmenovaná společnost písemnou žádost o poskytnutí informace podle zákona o informacích, v níž požadoval sdělení osoby či osob, které jsou držiteli koncesního oprávnění pro provádění pyrotechnického průzkumu a oprávnění nebo průkazu pyrotechnika podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 119/2002 Sb., zákona o zbraních.


Povinný subjekt žádost posoudil a došel k závěru, že žádost se skládá ze dvou dotazů, kdy jedním dotazem je dotaz na osobu či osoby mající koncesní oprávnění pro provádění pyrotechnického průzkumu a druhým dotazem je dotaz na osobu či osoby mající oprávnění nebo průkaz pyrotechnika podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 119/2002 Sb., zákona o zbraních. Povinný subjekt tak učinil zejména s ohledem na svoji působnost k daným informacím, neboť nevede seznam osob s koncesním oprávněním pro provádění pyrotechnického průzkumu. Požadované informace se vztahují k působnosti Živnostenského úřadu. Vzhledem k tomuto rozhodl povinný subjekt ve výroku I. co do části ohledně „sdělení osoby či osob, které jsou držiteli koncesního oprávnění pro provádění pyrotechnického průzkumu“ o odložení této části žádosti, neboť se požadované informace nevztahují k působnosti povinného subjektu ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích.

Povinný subjekt ve výroku II. část žádosti ohledně „sdělení osoby či osob, které jsou držiteli oprávnění nebo průkazu pyrotechnika podle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 119/2002 Sb., zákona o zbraních“ odmítl a požadované informace neposkytnul.

Poskytnutí požadovaných informací žadateli by představovalo nepřiměřený zásah do soukromí dotčených osob s ohledem na čl. 10 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ustanovení § 8a zákona o informacích. V tomto případě je nutno aplikovat ustanovení § 8a zákona o informacích, neboť se vyžadované informace týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a proto lze tyto údaje poskytnout jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. V souladu s ustanoveními § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů je zřejmé, že povinný subjekt není oprávněn v tomto případě poskytnout požadované informace, neboť zde pro to není dán zákonný důvod. Povinný subjekt by se poskytnutím požadovaných informací dopustil správního deliktu dle § 45 zákona o ochraně osobních údajů, neboť by z jeho strany došlo k porušení ustanovení § 8a zákona o informacích ve spojení s ustanovením § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů tím, že sdělením požadovaných informací, by neoprávněně zasahoval do soukromého a osobního života sdělení požadovaných informací nepřevyšuje zájem na ochraně soukromí.

V opačném případě by se jednalo o nespravedlivý a nepřiměřený zásah do práva na soukromí. Povinný subjekt tento názor zaujal s ohledem na odůvodnění žádosti, kde je uvedeno, že žadatel informace požaduje coby uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Odstranění staré ekologické zátěže na lokalitě hlavní závod společnosti PARAMO, a.s. Pardubice – etapa 1. A“. Vzhledem k tomuto povinný subjekt nespatřuje v žádosti žadatele veřejný zájem na poskytnutí informace, který by ospravedlnil zásah do soukromí dotčených osob, neboť je zřejmé, že se jedná o čistě soukromý zájem žadatele a tak je v této věci dán legitimní důvod omezující žadatelovo právo na svobodný přístup k informacím ve smyslu čl. 17 LZPS. Na základě shora uvedených skutečností proto povinný subjekt rozhodl tak, jak je ve výrocích tohoto rozhodnutí uvedeno.

1/2016
Dne 17. dubna 2016 jsme přijali písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona o informacích, v níž je požadováno sdělení:

Kolik trestních oznámení řešila Policie ČR Polička na konkrétní osoby? V jaké věci a s jakým policejním výsledkem a zda Policie ČR Obvodní oddělení Polička dvě nejmenované osoby.

Povinný subjekt žádost žadatele posoudil a žádost odmítl z důvodu ochrany soukromí výše zmíněných osob, vzhledem k tomu, že požadované informace mají povahu osobních údajů, kdy takovým údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Poskytnutí požadovaných informací žadateli by představovalo nepřiměřený zásah do soukromí jmenovaných osob s ohledem na čl. 10 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a ustanovení § 8a zákona o informacích. V tomto případě je nutno aplikovat ustanovení § 8a zákona o informacích, neboť se vyžadované informace týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a proto lze tyto údaje poskytnout jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu. V souladu s ustanoveními § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů je zřejmé, že povinný subjekt není oprávněn v tomto případě poskytnout požadované informace, neboť zde pro to není dán zákonný důvod. Povinný subjekt by se poskytnutím požadovaných informací dopustil správního deliktu dle § 45 zákona o ochraně osobních údajů, neboť by z jeho strany došlo k porušení ustanovení § 8a zákona o informacích ve spojení s ustanovením § 5 a § 10 zákona o ochraně osobních údajů tím, že sdělením požadovaných informací, by neoprávněně zasahoval do soukromého a osobního života subjektu údajů. Povinný subjekt s ohledem na čl. 4 odst. 4 LZPS při rozhodování o žádosti rovněž zhodnotil žadatelovo právo na svobodný přístup k informacím ve smyslu čl. 17 LZPS v kontextu s ochranou soukromí jmenovaných osob dle čl. 10 LZPS. Vzhledem k principu proporcionality a racionality povinný subjekt došel k závěru, že v daném případě je vhodné a potřebné chránit soukromí jmenovaných osob, neboť zájem na sdělení požadovaných informací nepřevyšuje zájem na ochraně soukromí a proto není dán legitimní zájem veřejnosti na prolomení práva na ochranu soukromí. V opačném případě by se jednalo o nespravedlivý a nepřiměřený zásah do práva na soukromí. Povinný subjekt tento názor zaujal s ohledem na skutečnost, že jmenované osoby nejsou příjemci veřejných prostředků ve smyslu § 8b zákona o informacích a ani nejsou veřejně činnými osobami, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy. Povinný subjekt v tomto spatřuje legitimní důvod omezující 3 žadatelovo právo na svobodný přístup k informacím ve smyslu čl. 17 LZPS.

Žádosti za rok 2017

Žádost č. 29
Tazatel požadoval informace ohledně počtu a druhu dopravních nehod na ulici Pražské, v úseku od křižovatky Školní/Pražská po nadjezd Paramo, v období let 2016 a 2017 (do konce 11/2017)

Odpověď:
viz přiložená tabulka - odkaz zde

Žádost č. 28
Tazatel požadoval vydání kopie anonymního trestního oznámení (bez příloh) a kopie usnesení o odložení uvedeného trestního oznámení.

Odpověď:
Tazateli byly kopie vydány avšak s anonymizovanými osobními údaji.

Žádost č. 27
Tazatelka požadovala poskytnutí statistických přehledů kriinality za rok 2016 u konkrétních obvodních oddělení PČR Pardubice.

Odpověď:
Data byla žadatelce vydána.

Žádost č. 26
Tazatel žádal informace ke dvěma incicentům, konkrétně, zda k jisté události došlo na židovském hřbitově a dále takové informace k události, aby jí mohlo idnetifikovat státní zastupitelství.

Odpověď:
Tazateli bylo sděleno, že se o židovský hřbitov nejedná a k druhé  části dotazu mu byla sdělena spisová značka.

Žádost č. 25
Tazatel dne 15. 10. 2017 žádal informace o nákladech na zhotovení energetického posudku pro účelové zařízení na adrese Trpišov čp..5, kdy nám byl posudek doručen včetně závěrů s evidenčním listem energetického posudku. Veškeré odpovědi i vyžádané dokumenty mu byly poskytnuty.

Žádost č. 25
Tazatel 11. 7. 2016 požadoval jmenný seznam policistů zařazených na Dopravním inspektorátu ÚO Ústí nad Orlicí včetně seznamu policistů Služby kriminální policie a vyšetřování téhož územního odboru. V uvedené věci bylo po odvolání a podnětu k přezkoumání rozhodnutí částečně vyhověno s tím, že mu byl poskytnut seznam dopravního inspektorátu, druhá část byla zamítnuta.

Žádost č. 24
Tazatel v postavení oznamovatele a adresáta Vyrozumění k jeho podání žádal zaslání kopie Unesení v uvedené věci a kopii dokumentů, na jejichž základě bylo ve věci rozhodnuto.

Odpověď:
Tazateli bylo usnesení odesláno.

Žádost č. 23
Dne 2. října 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací o průběhu a výsledku šetření trestního oznámení vedeného pod č. j. KRPE-60999/ČJ-2017-170671, a to v maximálním možném rozsahu, zejména zda bylo jednání v tomto trestním oznámení shledáno jako přestupek (přestupky) či trestný čin (trestné činy), zda v návaznosti na toto oznámení bylo zahájeno trestní stíhání některé z osob v něm uvedených a s jakým výsledkem.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto Vaší žádosti o poskytnutí informací podle informačního zákona vyhovuje a činí následující vyjádření. Krajské ředitelství k Vašemu dotazu uvádí, že ve věci Vašeho trestního oznámení vedeného pod č. j. KRPE-60999/ČJ-2017-170671 je z části vedeno trestní řízení vůči konkrétní osobě, které bylo následně postoupeno na Okresní státní zastupitelství v Pardubicích k přijmutí opatření a z části je Vaše trestní oznámení dále prověřováno, zda nedošlo k dalšímu protiprávnímu jednání. Krajské ředitelství k dnešnímu dni nedisponuje informací, že by ve věci bylo pravomocně rozhodnuto.

Žádost č. 22
Dne 25. září 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se informací ohledně krátkodobé ochrany osob a poskytnutí následující statistiky:
1) počet případů/ případně chráněných osob u kterých byla krátkodobá ochrana poskytnuta – termínově prosím od počátku poskytování dané ochrany na území Pardubického kraje, ideálně statistika dle jednotlivých let (pro přehled posílám tabulku,která byla vypracována KŘP hlavního města Prahy)
2) o informace, jaké formy ochrany byly využívány/se využívají nejvíce při poskytování krátkodobé ochrany na území Pardubického kraje (rozdělení na fyzická ochrana,dočasná změna pobytu, použití zabezpečovací techniky, poradensko - preventivní činnost).

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto vyhovuje Vaší žádosti a v připojené příloze zasílá tabulku obsahující požadované informace.

Pardubice

Počty případů

Celkový počet osob

Fyzická ochrana

Dočasná změna pobytu

Použití zabezpečovací techniky

Poradensko-preventivní činnost

2010

0

0

0

0

0

0

2011

11

14

5

2

5

11

2012

0

0

0

0

0

0

2013

4

5

3

0

3

5

2014

0

0

0

0

0

0

2015

1

1

0

0

1

1

2016

2

4

4

1

1

2


Žádost č. 21
Dne 13. září 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se konkrétně poskytnutí statistických přehledů kriminality za roky 2010 až 2015 v jednotlivých městských obvodech města Pardubice.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto žádosti vyhovuje a sděluje, že požadované informace jsou obsaženy v přiložených přílohách. Krajské ředitelství poskytuje žadatelce statistické tabulky, ze kterých je zřejmý nápad kriminality za jednotlivá obvodní oddělení Pardubice 1, 2, 3 a 4. Nápad kriminality pouze na území města Pardubice není sledován, neboť obvodní oddělení nejsou vymezeny dle území města Pardubice, ale zahrnují i některé okolní obce. K tomuto je dále nutné uvést, že obvodní oddělení policie Pardubice 1, 2, 3 a 4 nekopírují obvody města Pardubice. Krajské ředitelství statisticky kriminalitu dle obvodů města Pardubice neeviduje.

Přílohy:
Odkaz na uvedné přílohy neleznete ZDE

Žádost č. 20
Dne 14. srpna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ohledně skutečnosti, „zda policejní orgán zasahoval na adrese Staré Město č.p. XXX a řešil případné problémy s paní XXX. Paní XXX je nájemnicí obecního bytu a máme zprávy, že se nechová v souladu s nájemní smlouvou, na základě, které byt užívá.“  Tato žádost byla na základě výzvy krajského ředitelství doplněna dne 22. srpna 2017 o požadované údaje.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto vyhovuje Vaší žádosti a sděluje, že policejní orgán na místě zasahoval v roce 2014 celkem dvakrát, v roce 2016 celkem dvakrát a v roce 2017 rovněž dvakrát. Zpravidla se jednalo o protiprávní jednání osob, které se zdržovaly ve společné domácnosti s paní XXX.

Žádost č. 19
Dne 9. srpna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o doplnění informací ohledně dvou incidentů. Konkrétně bylo požadováno sdělit, zda se jednalo o židovský hřbitov či nikoliv v případu posprejování dvou vývěsních desek na zdi hřbitova v Heřmanově Městci a dále bylo požadováno sdělit takové informace, které umožní okresnímu státnímu zastupitelství Pardubice identifikovat případ, kdy pachatel červenou barvou postříkal dveře a fasádu domu v Pardubicích, kde navíc zanechal list papíru s textem "Cesta života jest široká, ale mnozí ji neznají a kráčejí cestou smrti". "Oznamujeme veřejnosti a všem příbuzným a známým, že nás navždy opustila levicová extremistka, multikulturalistka, manželka a matka šestnáctiletého syna. Zemřela v pardubické věznici po vykonání rozsudku trestu smrti oběšením za zvlášť závažný zločin velezrady - +2021", včetně umístění fotografie tváře poškozené na toto „parte“. Kromě poškození fasády barvou byl na objekt připevněn na listu papíru navozujícího podobu smutečního parte s nápisem uvedeným výše.

Odpověď:
Krajské ředitelství tímto vyhovuje žádosti a sděluje, že v případě posprejování dvou vývěsních desek na zdi hřbitova v Heřmanově Městci se nejednalo o židovský hřbitov a ke druhému případu postříkání dveří a fasády domu v Pardubicích červenou barvou sděluje spisovou značku Okresního státního zastupitelství v Pardubicích, pod kterou by tato věc měla být vedena. Tato spisová značka je 1 ZT-569/2016.

Žádost č. 18
Tazatel požadoval zodpovězení následujících otázek:
Otázka č. 1:

Jaká je zbývající předpokládaná životnost v současnosti osobních automobilů v policejním provedení využívaných v rámci Ředitelství (povinného subjektu)?
Otázka č. 2:
Kolik osobních automobilů v policejním provedení v rámci Ředitelství (povinného subjektu) již potřebuje obměnu/výměnu pro svůj technický stav, překročení předpokládané doby životnosti, překročení předpokládané doby obměny anebo z jiných důvodů?
Otázka č. 3:
Jaká je předpokládaná doba obměny osobních automobilů v policejním provedení dle otázky č. 2 výše v rámci Ředitelství (povinného subjektu), tj. v jakém časovém horizontu by mělo dojít k výměně těchto automobilů za nové?
Otázka č. 4:
Dodává osobní automobily v policejním provedení pro potřeby ředitelství (povinného subjektu) v současné době i odlišný dodavatel, než je společnost Hyundai? Pokud ano, na základě jaké smlouvy a veřejné zakázky k takovému dochází, o jaké dodavatele se jedná a jaká je cena těchto vozidel bez DPH u jednotlivých dodavatelů?“.

Odpovědi:

K otázce č. 1:
Limity životnosti služebních dopravních prostředků jsou stanoveny Pokynem ředitele odboru správy majetku Ministerstva vnitra č. 2/2004, kterým se stanoví kontrolní normy provozu pro služební dopravní prostředky. Příloha č. 2 tohoto pokynu stanovuje orientační normy proběhu kilometrů a limity životnosti  služebních dopravních prostředků. Doporučené limity jsou stanoveny následovně:

- automobil osobní silniční: 7 let, resp. 220 000 km, podle toho, co nastane dříve,

- automobil osobní terénní: 7 let, resp. 170 000 km, podle toho, co nastane dříve.

Nutnost obměny se přitom u každého služebního dopravního prostředku posuzuje individuálně. Doporučené limity životnosti a normy proběhu kilometrů jsou pouze orientačním ukazatelem. Splněním těchto norem nevzniká nárok na obměnu a ani nejsou důvodem pro vyřazení služebních dopravních prostředků. Zbývající předpokládaná životnost v současnosti využívaných osobních automobilů v policejním provedení (kromě životnosti vozidel již určených na obměnu v letošním roce viz odpověď č. 2) se u povinného subjektu pohybuje od 1 do 6 let.

K otázce č. 2:
Na základě posouzení z hlediska technického stavu, dopravních nehod, četnosti oprav a ekonomičnosti jejich provozu, byla u povinného subjektu identifikována potřeba obměny osobních automobilů v policejním provedení a toto bylo tazateli sděleno.

K otázce č. 4:
V současné době nemá povinný subjekt uzavřen žádný jiný smluvní vztah na pořízení osobních automobilů v policejním provedení.

Ve vztahu k vyloučeným informacím, tedy k „otázce č. 3“, povinný subjekt zároveň vydává rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.

Žádost č. 17
Tazatel požadoval informace, jakým způsobem vymáhá KŘP Pardubického kraje daňové nedoplatky. Zároveň žádal informaci, pokud tak činíme prostřednictvím daňové exekuce, zda daňový nedoplatek vymáhá odbor našeho úřadu nebo o vymáhání žádáme příslušný celní úřad a dále pokud tak činíme protřednictvím soudního exekutora, zda máme uzavřenou smlouvu s konkrétním exekutorem, pokud ano, tak s jakým nebo jak tuto věc řešíme.


Odpověď:
Za současného stavu vymáhání pořádkových pokut probíhá v rámci krajského ředitelství tak, že jsou podávány návrhy na nařízení exekuce. Smlouva s konkrétním soudním exekutorem uzavřena není. Z důvodu efektivnosti a včasného vyřízení je využíváno zejména služeb místního Exekutorského úřadu Pardubice, soudního exekutora Mgr. Tomáše Voborníka, kdy sám soudní exekutor provede šetření o majetkových poměrech povinného a vyhodnotí nejefektivnější způsob provedení exekuce. Bylo-li zahájeno insolvenční řízení týkající se majetku dlužníka, přihlásí do něj vymáhající úředník krajského ředitelství pohledávku proti dlužníkovi v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Žádost č. 16
Tazatel žádal informace za 1) o počtu držitelů zbrojních průkazů k roku 2015 a za 2) o počtu obebraných zbrojních průkazů na základě zdravotního posudku v r. 2015.
Odpověď:
1) KŘP Pardubického kraje eviduje k 31. 12. 2014 celkem 11452 držitelů zbrojních průkazů, k 31. 12. 2015 clekem 11445 držitelů zbrojních průkazů
2) KŘP Pardubického kraje v roce 2015 eviduje dva případy odebrání zbrojního průkazu z důvodu zdravotní nezpůsobilosti, v roce 2016 je to pět případů.

Žádost č. 15

Tazatel žádal informace:

 1. zda se v případě objednáním historické zbraně nepodléhající registraci ve smyslu §7 Zákona o zbraních ze zahraničí (zbraň kategorie D – historická střelná zbraň, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890) nedopustím přestupku, nebo ještě hůře trestného činu,
 2. zda v případě objednání výše uvedené historické zbraně (dle 1)) pro účely celního řízení postačí Vaše odpověď na moji žádost o poskytnutí informace ev.č. 1/D/2017, že mojí osobou není páchána „nějaká nepravost“ společně s mým čestným prohlášením, že se jedná o zbraň nepodléhající registraci ve smyslu §7 Zákona o zbraních a tudíž ji lze dovézt do ČR,
 3. jaké kroky v případě dovozu historické zbraně kategorie D, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890 ve smyslu §7 Zákona o zbraních do ČR, budu muset podniknout z Vaší strany, aby mi Celní správa uvolnila zásilku s historickou zbraní a následně mi mohla být cestou vyměňovací pošty Praha 120 po uhrazení všech celních poplatků doručena, pokud by byla Vaše odpověď na moji žádost o poskytnutí informace ev.č. 1/D/2017 (dle 2)) negativní,
 4. zda v případě dovozu historické zbraně ze zahraničí, která nepodléhá registraci ve smyslu §7 Zákona o zbraních (zbraň kategorie D – historická střelná zbraň, jejíž všechny hlavní části byly vyrobeny do 31. prosince 1890) potřebuji vystavit zbrojní průvodní list ze země dovozu, který vydává místně příslušná PČR pro účely následného celního řízení (celního propuštění),
 5. pokud bych dle 1) potřeboval od PČR zbrojní průvodní list ze země dovozu vystavit, tak jaké náležitosti musí obsahovat žádost o vystavení zbrojního průvodního listu a současně, velmi prosím o pomoc a zaslat anonymizovanou verzi (vzor) žádosti o vystavení zbrojního průvodního listu pro dovoz zbraně kategorie D, nepodléhající registraci.


  Krajské ředitelství tímto vyhovělo žádostem a sdělilo následující informace: V souladu s ustanovením § 15 z. č. 119/2002Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba. Podle § 7 písm. a) zákona o zbraních je zbraní kategorie D i historická zbraň.  Za historickou zbraň se dle Přílohy Část první bod 22. zákona o zbraních rozumí střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.
  Zbrojní průvodní list pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva se týká podle § 51 zákona o zbraních pouze zbraní kategorie A, B nebo C. Ze zákona o zbraních je zcela jasně dovoditelný postup příslušného útvaru policie v případech zbraní kategorie D. Historické zbraně a střelivo do těchto zbraní k neobchodním účelům je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.  Jaké doklady bude požadovat Celní správa, je nutné vyžádat u příslušného orgánu, neboť tato informace není v působnosti krajského ředitelství. Z dotazů rovněž není zřejmé, z jaké země bude zbraň dovážena a z toho vyplývající tranzit zbraně. Každý stát může mít jiné požadavky i co do pojmu historická zbraň. Tyto informace si musí kupující zjistit sám na příslušných ambasádách.
   

Žádost č. 14
Dne 19. dubna 2017 žádal tazatel informaci o výsledku lustrace jeho osoby, coby řidiče osobního vozidla ve městě Polička.
Krajské ředitelství sdělilo následující:
Lustrace byla dne 10. října 2016 provedena v souvislosti se zjištěným dopravním přestupkem (jízda s vozidlem konkrétní registrační značky po ulici Hegerova v Poličce, kdy jeho řidič nebyl připoután bezpečnostním pásem). Lustrace byla provedena ze zařízení Samsung Galaxy S5 - lustrační telefon (dále jen „zařízení“), příslušníkem Policie České republiky z Obvodního oddělení Polička, územního odboru Svitavy krajského ředitelství. S ohledem k zařízení, ze kterého byla lustrace provedena, nebyl pořízen žádný tištěný výstup z této lustrace (toto zařízení to ani neumožňuje).
Vzhledem k tomu, že žádost se týkala i informací o zpracování osobních údajů podle § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, byla proto postoupena k posouzení a vyřízení na oddělení správy a kontroly osobních údajů kanceláře policejního prezidenta Policejního prezidia České republiky.
 

Žádost č. 13
Dne 3. a 5. dubna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací o počtu trestných činů zjištěných na území města Pardubice, a v rámci obvodních oddělení Pardubice 1, Pardubice 2, Pardubice 3 a Pardubice 4 v členění takticko-statistické klasifikace za roky 2006 – 2016 a rovněž sdělení počtu sloužících policistů v obvodních odděleních na území města Pardubice za jednotlivé roky 2006 až 2016.

Tazatelce jsme poskytli statistické tabulky, ze kterých je zřejmý nápad kriminality za jednotlivá obvodní oddělení Pardubice 1, 2, 3, 4 a v některých letech i za oddělení železniční policie Pardubice. Nápad kriminality pouze na území města Pardubice není sledován, neboť obvodní oddělení nejsou vymezeny pouze dle území města Pardubice, ale zahrnují i některé okolní obce.
 

Źádost č. 12
Dne 5. dubna 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně měření rychlosti kamerami v Litomyšli. Konkrétně se jednalo o dotaz zda
„měří kamery nového úsekového měření ve vybraných částech Litomyšle průměrnou rychlost i motocyklům? A měří kamery i aktuální průjezdní rychlost radarovou bránou? Popřípadě je možné spáchat přestupek překročení rychlostního limitu na začátku či konci úseku, i když průměrnou rychlost dodržím?“

Krajské ředitelství žádost posoudilo a konstatovalo, že požadované informace se nevztahují k působnosti krajského ředitelství ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona, neboť krajské ředitelství tento kamerový systém neprovozuje. Provozovatelem tohoto kamerového systému je město Litomyšl. Vzhledem k výše uvedenému byla Vaše žádost o poskytnutí informace odložena dle § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona.
 

Žádost č. 11
Dne 27. března 2017 žádal tazatel informaci o tom
„kolik použitých injekčních stříkaček našla policie v Pardubicích, v roce 2016“.
Tazatelka byla seznámena s tím, že evidenci sběru injekčních stříkaček v rámci města Pardubice a ani jejich sběr nevykonáváme, zároveň byla s tímto dotazem "odkázána" na městskou policii.
 

Žádost č. 10
Dne 23. března 2017 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo Vaší žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkajících se jednak zaslání kopie příslušného rozhodnutí, sdělení či oznámení, kterými došlo k ukončení řízení, šetření nebo prověřování vedeného pod spisovou značkou KRPE-3053/TČ-2016-170914 u Krajského ředitelství policie Pardubického kraje (bod č. 3 žádosti) a sdělení informace jaké trestní řízení, šetření nebo prověřování bylo či je vedeno pod spisovou značkou KRPE-3053/TČ-2016-170914 a čeho se řízení týká/týkalo a jaký je výsledek tohoto řízení, šetření nebo prověřování (bod č. 1 a č. 2 žádosti).

K bodu č. 1 a č. 2 žádosti uvádíme, že pod č. j. KRPE-3053/TČ-2016-170914 byly jejími organizačními články (obvodním oddělení Litomyšl a později oddělením obecné kriminality SKPV územního odboru Svitavy krajského ředitelství) prováděny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež dle § 205 odstavce 1 písm. a, b), 2 a 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ze strany známého pachatele, kdy jedním z poškozených byla i společnost EXPAN s.r.o. Věc byla ukončena návrhem na podání obžaloby dle § 166 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestní řízení soudním (dále jen „trestní řád“) Okresnímu státnímu zastupitelství ve Svitavách, kde je evidována po sp. zn. 1 ZN-780/2016. Trestní řízení tedy nebylo vedeno proti společnosti EXPAN, s.r.o., nýbrž společnost EXPAN, s.r.o. byla poškozená, kdy vysvětlení dle § 158 odst. 6 trestního řádu podávala Vaše zaměstnankyně Jana Fikejsová, a proto  byla společnost EXPAN, s.r.o. v informačním systému krajského ředitelství pouze administrativně zavedena jako poškozený a tím i lustrována v základním registru osob (ROS), kde se vedou údaje vztahující se k právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a k orgánům veřejné moci.

Vzhledem k Vašemu vztahu k trestnímu spisu (bod č. 3 žádosti) č. j. KRPE-3053/TČ-2016-170914 později 170971, kde společnost EXPAN, s.r.o. vystupuje v roli poškozeného dle § 43 trestního řádu, tak se informační zákon neužije (§ 2 odst. 3), je třeba z Vaší strany zažádat o nahlédnutí do spisu dle § 65 trestního řádu a v rámci něho i o pořízení případných kopií písemností o ukončení řízení ze strany Policie České republiky. Pořízení kopií je zpoplatněno u Policie České republiky přibližně 2,- Kč za černobílou kopii ve formátu A4 a 3,- Kč za oboustrannou kopii ve formátu A4. O nahlížení do spisu doporučujeme zažádat u Okresního soudu ve Svitavách, kde je originál spisu č. j. KRPE-3053/TČ-2016-170971, na oddělení obecné kriminality SKPV územního odboru Svitavy krajského ředitelství je vedena pouze jeho digitální kopie, která nemusí obsahovat všechny dokumenty.
 

Žádost č. 9
Dne 16. března 2017 jsme obdrželi žádost o poskytnutí informací požadující následující:

 1. Zda, kdy a jakou formou, a jaký odbor oznámil Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického předání věci k dalšímu opatření, a to Bleskovice Np I, Bleskovice Np V, rozbuška Al typ II, Bezdýmný střelný prach Lovex S020 – z delaborace, Trubičkový střelný prach DGTP – z delaborace).
 2. Na podkladě jakého zákonného zmocnění tak příslušný odbor policie učinil.
 3. Žádám kopie listin vyhotovených v souvislosti s oznámením, specifikovaným pod bodem 1. této žádosti a kopie listin Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, kterými bylo na oznámení reagováno.
 4. Zda, kdy a jakou formou, na podkladě jakého zákonného zmocnění a jaký odbor Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje a za jakým účelem oznámil (sdělil) Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického obsah rozsudku Okresního soudu v Příbrami č.j. 2T 77/2015 - 1286 ze dne 5.5.2016 a obsah rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 10 To 398/2016 – 1350 ze dne 4.10.2016.
 5. Žádám kopie listin vyhotovených v souvislosti s oznámením rozsudků konkrétním úřadům a institucím specifikovaných pod bodem 4. této žádosti a kopie listin Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, kterými bylo na oznámení reagováno.
 6. Zda, komu, kdy a jakou formou, na podkladě jakého zákonného zmocnění a jaký odbor Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje a za jakým účelem oznámil (sdělil) obsah rozsudku Okresního soudu v Příbrami č.j. 2T 77/2015 - 1286 ze dne 5.5.2016 a obsah rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 10 To 398/2016 – 1350 ze dne 4.10.2016.
 7. Žádám kopie listin vyhotovených v souvislosti s oznámením rozsudků konkrétním úřadům a institucím specifikovaných pod bodem 6. této žádosti a kopie listin, kterými bylo na oznámení policie institucemi reagováno.


  Krajské ředitelství žádosti vyhovělo a poskytulo následující informace:
  K bodu č. 1) oznámení Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického o předání věci k dalšímu opatření bylo podáno písemnou formou přípisem ze dne 6. března 2017 a přípisem ze dne 10. března 2017. Oznámení bylo podáno odborem obecné kriminality SKPV krajského ředitelství.
  K bodu č. 2) odevzdání věci bylo provedeno na základě ustanovení § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu.
  K bodu č. 4) dne 7. března 2017 zaslal odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajského ředitelství datovou zprávou informaci k dalšímu využití konkrétní osobě  na Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického. Informace byla zaslána v souladu s § 15 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky. Dotyčný je odpovědným zástupcem žadatele - společnosti pro předmět podnikání: nákup a prodej výbušnin.
  K bodu č. 6) výše uvedená informace byla zároveň zaslána cestou ředitele krajského ředitelství na Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky v souladu s § 15 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky.

  Krajské ředitelství ohledně bodů č. 3), 5) a 7) uvádí, že vyžádané kopie dokumentů neposkytne, neboť ve smyslu § 2 odst. 3 informačního zákona je jejich poskytování komplexně upraveno zvláštním zákonem. V tomto případě je jejich poskytování upraveno ustanovením § 38 zákona 500/2004 Sb., správní řád a informační zákon se tak nepoužije.
   

Žádost č. 8
Tazatel žádal poskytnutí informace o tom, jaké řízení je vedeno pod konkrétním jim uvedeným č.j. a čeho se řízení týká. Dále jaký je výsledek řízení a pokud bylo trestní řízení ukončeno, tazatel požadoval zaslání kopie příslušného rozhodnutí, usnesení či jiného ukončení řízení. Žádosti bylo zčásti vyhověno, informace byla poskytnuta a zčásti nevyhověno. 

Žádost č. 7

Tazatel, jakožto právní zástupce žádal vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje k tomu, zda je proti jistému občanskému sdružení vedeno trestní řízení. Jeho žádosti bylo vyhověno a informace byly sděleny.
 

 

Žádost č. 6

Tazatel žádal kopie rozhodnutí, kterými byl Policií ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Odborem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál jisté společnosti povolen jiný způsob zabezpečení zbraní podle ust. § 58 odst. 7 zákona č. 119/2002 Sb., v platném znění. Jeho žádosti bylo zčásti vyhověno, zčásti nevyhověno.


Žádost č. 5
Tazatel žádal informaci o počtu hlášených oznámení o vandalismu a poškozování dřevin v areálu arboreta na Dukle v Pardubicích v letech 2014, 2015, 2016.

Odpověď:
Během uvedeného období byly evidovány dvě události, které měly charakter přestupkového jednání, kdy v jednom případě policisté zjistili pachatele o případ předali ke správnímu projednání Úřadu městského obvodu Pardubice 5. Ve druhém případě pachatel přestupku nebyl zjištěn a věc byla v souladu se zákonem odložena.


Žádost č. 4
Tazatelka žádala poskytnutí informací, kolik zkoušek odborné způsobilosti žadateů o vydání zbrojního průkazu bylo vykonáno v roce 2014, 2015 a 2016 v Pardubickém kraji, kolik žadatelů se těchto zkoušek zúčatnilo a kolik zkušebních komisařů se na těchto zkouškách v uvedených letech podílelo.

Odpověď:
1. V roce 2014 bylo vykonáno 33 zkoušek odborné způsobilosti, kterých se zúčastnilo 535 žadatelů a 4 zkušební komisaři.
2. V roce 2015 bylo vykonáno 34 zkoušek odborné způsobilosti, kterých se zúčastnilo 596 žadatelů a 4 zkušební komisaři.
3. V roce 2016 bylo vykonáno 66 zkoušek odborné způsobilosti, kterých se zúčastnilo 1249 žadatelů a 8 zkušebních komisařů.

Žádost č. 3
Tazatel žádal:

 1. Kopii dokumentu dokladující smluvní vztah o zajištění ostrahy objektů, na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění, předložený společností P.S., a.s., Jakými listinami doložila ostrahu objektů, na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění společnost P.S., a.s.
 2. Jakými listinami bylo společností P.S., a.s., doloženo, jakým způsobem je v pracovní době zajištěno, aby do objektu vstupovaly jenom oprávněné osoby, u objektů na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.
 3. Kopii dokumentu dokladující vnitřní předpis (§ 39 odst. 1 písmeno d) zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění), předložený společností P.S., a.s., týkající se režimu a podmínek zabezpečení zbraní a střeliva v objektu, na který byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.

Povinný subjekt s odkazem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 zákona o informacích předmětnou žádost částečně odmítl a informace částečně neposkytnul, a to ohledně bodu č. 1 a č. 4 žádosti, ve kterých žadatel požadoval poskytnout jednak kopii dokumentu dokladující smluvní vztah o zajištění ostrahy objektů, na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění, předložený společností P.S., a.s., a rovněž kopii dokumentu dokladující vnitřní předpis (§ 39 odst. 1 písmeno d) zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění), předložený společností P.S., a.s., týkající se režimu a podmínek zabezpečení zbraní a střeliva v objektu, na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.

Povinný subjekt výše uvedeným požadavkům odmítl vyhovět a informace neposkytnul s ohledem na ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) a § 11 odst. 3 zákona o informacích, neboť požadované informace představují informace vzniklé bez použití veřejných prostředků, které byly předány osobou, jíž povinnost tyto informace poskytnout zákon o informacích neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí. Společnost P.S., a.s., takovýto souhlas neposkytnula. Zároveň se jedná o informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, z tohoto důvodu rovněž nelze informace poskytnout. V tomto případě je osobou, která informace povinnému subjektu předala, společnost P.S., a.s., která není povinným subjektem ani příjemcem veřejných prostředků a rovněž předaná informace nebyla vytvořena s použitím veřejných prostředků, tudíž pro tuto společnost nevyplývají ze zákona o informacích žádné povinnosti. Povinný subjekt dále uvádí, že požadovaná informace je ve výlučné soukromé sféře společnosti P.S., a.s., a proto je na místě aplikovat rovněž ustanovení § 135 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a chránit tak soukromí této společnosti. Poskytnutím požadovaných informací by došlo k nezákonnému zásahu do soukromí a oprávněných zájmů společnosti P.S., a.s.

Povinný subjekt dále vyhověl žádosti o poskytnutí informací v bodě č. 2 a č. 3 žádosti a požadované informace žadateli poskytl. Povinný subjekt k tomuto uvedl, že ostraha objektů, na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A, jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění, byla doložena společností P.S., a.s., dokumentem – pracovní instrukcí „Způsob uložení zbraní a střeliva v P.S., a.s.“. Tím stejným dokumentem společnost P.S., a.s., rovněž doložila jakým způsobem je v pracovní době zajištěno, aby do objektu vstupovaly jenom oprávněné osoby, u objektů na které byl policií povolen jiný způsob zabezpečení zbraně kategorie A jejíž rozměry neumožňují její přechovávání podle odstavců 1-6 § 58 zák. č. 119/2002 Sb., v platném znění.


Žádost č. 2
Dne 25. ledna 2017 žádal tazatel informaci o tom, kolik zaměstnanců naše ředitelství má a u kolika příslušníků ve služebním i pracovním poměru bylo schváleno oddlužení dle insolvenčního zákona za rok 2015 a 2016.

Krajské ředitelství žádosti o poskytnutí informací podle informačního zákona vyhovělo pouze části ohledně sdělení počtu příslušníků ve služebním poměru u krajského ředitelství za rok 2015 a 2016 a sdělení počtu zaměstnanců v pracovním poměru u krajského ředitelství za rok 2015 a 2016. V části ohledně sdělení počtu příslušníků a zaměstnanců krajského ředitelství, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) za rok 2015 a 2016 a rovněž v části ohledně sdělení počtu příslušníků a zaměstnanců krajského ředitelství, u kterých bylo schváleno oddlužení dle insolvenčního zákona za rok 2015 a 2016, se žádost odložilo ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona. Po obdržení stížnosti došlo k opětovnému posouzení žádosti a požadované informace byly v plném znění poskytnuty:

 1. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2016 ve služebním poměru – 1313,
 2. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2016 v pracovním poměru – 278,
 3. počet příslušníků – policistů ke dni 31.12 2015 – 1254,
 4. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2015 – 280,
 5. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2016, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 2,
 6. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2016, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 3,
 7. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2015, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 4,
 8. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2015, jejichž příjmy byly postiženy výkonem rozhodnutí (exekucí) – 6,
 9. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2016, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 4,
 10. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2016, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 3,
 11. počet příslušníků – policistů ke dni 31. 12. 2015, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 3,
 12. počet zaměstnanců policie ke dni 31. 12. 2015, u kterých bylo schváleno oddlužení (tzv. osobní bankrot) dle insolvenčního zákona – 1.

Žádost č. 1
Tazatel žádal vyjádření krajského ředitelství ze dne 18. září 2015 č. j. KRPE-67352-1/2015-170306 pro MÚ Hlinsko ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v okolí obce Čertovina, které mu bylo poskytnuto s tímto průvodním dopisem:

Ve věci bylo vydáno vyjádření ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jako příloha tohoto vyjádření byla pro MÚ Hlinsko přiložena fotodokumentace jednoho ze zjištěných nejzávažnějších komunikačních závad a to umístění sloupků oplocení garáže před čp. 28 zasahujících do komunikace. Ostatní závady na místě zjištěné a zadokumentované dne 17. října 2015 byly následně oznámeny MÚ Hlinsko. Jednalo se o tyto komunikační závady: umístění sloupků oplocení garáže před čp. 28 v komunikaci, zasahující vegetace do průjezdního prostoru komunikací i svislého DZ, z našeho pohledu neukončená platnost umístěného svislého dopravního značení B 20a (40km/h a 30km/h). Není nám dále známo, že by ze strany zmíněného úřadu byla na součást DI Chrudim zaslána jakákoliv písemná zmínka o odstranění uvedených závad.

Žádosti za rok 2018

Žádost č.16
Dne 3. prosince 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen "krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně předmětu plnění smlouvy označené „Kupní smlouva“ ze dne26.11.2018, č.j. KRPE-90616/CJ-2018-1700VZ.
Krajské ředitelství tímto vyhovuje žádosti a sděluje, že předmětem plnění smlouvy, dle výše uvedených kritérií, je „dodávka software TOVEK“.

Žádost č.15
Dne 16. listopadu 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se informace v kolika případech v období od 1. června 2015 do dne 16. listopadu 2018 bylo ze strany krajského ředitelství oznámeno Městskému úřadu v Litomyšli podezření ze spáchání přestupku na úseku občanského soužití, ke kterému mělo dojít v katastru obce Poříčí u Litomyšle (dále jen „sledované období“).
Krajské ředitelství tímto vyhovuje  žádosti a činí následující sdělení. Ve sledovaném období bylo Policií České republiky Obvodním oddělením Litomyšl Krajského ředitelství policie Pardubického kraje oznámeno Městskému úřadu v Litomyšli celkem 68 případů přestupků na úseku občanského soužití spáchaných v katastru obce Poříčí u Litomyšle.

Žádost č. 14
Dne 15. října 2018 dopravní inspektorát územního odboru Pardubice Krajského ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „dopravní inspektorát“) obdržel žádost o vydání stanoviska, obsahující rovněž žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Dopravní inspektorát žádost o vydání stanoviska v části ohledně poskytnutí informací o dopravní nehodovosti postoupil Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“), které je věcně příslušné k vyřízení žádosti o poskytnutí informací dle informačního zákona. Žádost o vydání stanoviska k realizaci akce „Chodník Benešovice“ bude vyřízena dopravním inspektorátem.
Krajské ředitelství žádosti o poskytnutí informací ohledně dopravní nehodovosti v úseku komunikace III/32214 v obci Benešovice vyhovělo. Na uvedeném odkazu http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodynalokalite/Search.aspx  se zobrazí mapa, ve které lze požadované informace týkající se dopravní nehodovosti vyhledat.

Žádost č. 13
Dne 3. října 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací:
• Kolik znaleckých posudků za období let 2015, 2016, 2017 a 2018 vypracoval pro Policii ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje soudní znalec RNDr. Miloslav Musil, IČ 16144228, se sídlem Na Blanseku 749/45, 143 00 Praha 4 (dále jen „RNDr. Musil“)?
• Kolik ze státního rozpočtu, z kapitoly spravované Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, bylo znalci RNDr. Musilovi za období let 2015, 2016, 2017 a 2018 vyplaceno?

- k žádosti bylo zodpovězeno, že dle výše uvedených kritérií neevidujeme žádný znalecký posudek vypracovaný soudním znalcem RNDr. Musilem a tudíž mu nebyla vyplacena žádná finanční částka.

Žádost č. 12
Dne 13. září 2018 byla přijata žádost o poskytnutí informace týkající se výsledku šetření nehody letounu N624XA (let QS1903) na pardubickém letišti dne 1. srpna 2018.  

- ohledně incidentu je vedeno prověřování dle § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád a dosud nebylo nijak ve věci rozhodnuto.

Žádost č. 11
Dne 23. srpna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně následujícího:
- Kolik dopravních nehod eviduje Krajské ředitelství policie Pardubického kraje za roky 2010-2018(rozepsáno prosím po jednotlivých letech) na křižovatce ulic Kpt Jaroše/Na Drážce a Dašická. Jaká byla nejčastější příčina nehod.
- Kolik dopravních nehod eviduje Krajské ředitelství policie Pardubického kraje za roky 2010-2018(rozepsáno prosím po jednotlivých letech) v oblasti Anenského podjezdu na velké křižovatce na Karlovině. Zde odkaz na mapu https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.7790794&y=50.0325039&z=18&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9j9fLxXgTE&ud=15%C2%B046%2747.042%22E%2050%C2%B01%2757.826%22N Co bylo nejčastější příčinou nehody.

- Krajské ředitelství v souladu s § 6 informačního zákona tazatele odkazuje na údaje zveřejněné na internetových stránkách http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodynalokalite/Search.aspx, které jsou vedeny Ministerstvem dopravy. Na výše uvedeném odkazu se zobrazí mapa, kde lze požadované informace vyhledat.

Žádost č. 10
Dne 24. srpna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací týkajících se informací ohledně řízení č. j. KRPE-18310/TČ-2017-170619. Tazatel žádal informaci, jakým způsobem bylo řízení skončeno a kterému orgánu a pod jakým č. j. byla věc postoupena.
- Řízení bylo ukončeno návrhem dle § 166 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád a věc byla postoupena pod č. j. KRPE-18310/TČ-2017-170671 na OSZ Pardubice.

Žádost č. 9
Dne 3. července 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně míst, které byly dle § 79a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích určeny Městské policii Pardubice k měření rychlosti na území města Pardubice pro rok 2018.  

Odpověď:
Krajské ředitelství žádost posoudilo a poskytuje požadované informace připojené v příloze 1 a v příloze 2.

Žádost č. 8
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ohledně soudního znalce Doc. JUDr. Martina Kloubka, Ph.D IČ: 72076089. Konkrétně máme sdělit, zda jsme tohoto soudního znalce v letech 2015, 2016 a 2017 přibrali k vypracování znaleckého posudku a kolik bylo v těchto letech soudnímu znalci vyplaceno na znalečném.

Odpověď:
Krajské ředitelství sděluje, že v rámci své působnosti neeviduje přibrání výše uvedeného znalce v letech 2015, 2016 a 2017, tudíž ani neeviduje vyplacení znalečného.

Žádost č. 7
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím Vrchního státního zastupitelství v Praze žádost o výkon dohledu dle § 12c a násl. zákona č. 283/1993 Sb., kterou se mimo jiné tazatel dožaduje poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Konkrétně požadujete sdělit statistickou informaci k četnosti zabránění přístupu obviněných do spisů konkrétním vyšetřujícím komisařem v jím zpracovávaných trestních věcech, jakož i sdělení celkového počtu odmítnutí nahlédnutí do spisu policejní součástí, kde je tento komisař činný.

Odpověď:
Krajské ředitelství celou věc posoudilo a došlo k závěru, že požadované informace poskytne. Krajské ředitelství sděluje, že vyšetřující vrchní komisař od 1. ledna 2017 do současnosti zpracovával jednu trestní věc, u níž bylo zahájeno trestní stíhání – jde o předmětnou kauzu, v níž odepřel nahlížení. V rámci odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství od 1. ledna 2017 do současnosti zahájili jiní zpracovatelé služebně zařazení na této policejní součásti, vyjma výše uvedené trestní věci, trestní stíhání v pěti případech, když ve třech z nich odepřeli obviněnému, potažmo obhájci, nahlížení.

Žádost č. 6
Dne 14. května 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně finanční odměny - znalečného, poskytnuté krajským ředitelstvím konkrétním soudním znalcům za roky 2016 a 2017, které jste identifikoval dle identifikačních čísel, zapsaných v rejstříku soudních znalců.

Odpověď:
Krajské ředitelství vyhovělo Vaší žádosti a v příloze přikládá soubor, ve kterém jsou poskytnuty požadované informace dle Vámi zadaných kritérií. - příloha

Žádost č. 5
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí následujících informací dle skutečností uvedených v žádosti:
Prosím o přesnou kriminální statistiku obvodního oddělení policie v Moravské Třebové, za roky 2014, 2015, 2016, 2017. Nechci další zprávu o činnosti obvodního oddělení policie čr Moravská Třebová, kterou každoročně předkládáte na zastupitelstvu města Moravská Třebová. Statistika v této zprávě není přesná. Prosím, ať ze statistiky vyplívá, kolik trestných činů spadá pod násilnou trestnou činnost, kolik pod mravnostní trestnou činnost,kolik pod krádeže a vloupání, kolik krádeže prosté, kolik hospodářská trestná činnost a kolik zbývající trestná činnost, zde prosím taky uveďte, kolik trestných činů jsou spáchány podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a kolik těchto dopravních deliktů byli jízda pod vlivem alkoholu a kolik jízda pod vlivem omamných látek.Prosím i o přesnou statistiku přestupků, tam prosím taky rozlište přestupky za řízení osobního vozidla pod vlivem alkoholu a přestupky za řízení osobního automobilu pod vlivem omamných látek. Všechno prosím, jak trestné činy, tak i přestupky, včetně statistik objasněnosti.

Odpověď:
Krajské ředitelství  žádosti vyhovělo a v příloze připojuje soubor s požadovanými informacemi. Krajské ředitelství poskytlo informace v podobě statistických výstupů, tak jak jsou statisticky sledovány a zaznamenány.
příloha 1
příloha 2

Žádost č. 4

Dne 26. dubna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Pardubického kraje. Konkrétně žadatel požaduje sdělit podrobnosti k incidentu, který se měl odehrát 10. srpna 2017 na území Pardubického kraje a měl v něm figurovat youtuber ..........., který se s image drsňáka na YouTube často zabývá tématem pardubických bezdomovců. Ohledně tohoto incidentu jste požadovali sdělit následující:

1)      Žádáme o poskytnutí informace, zda se policie případy zabývala. Pokud ano, tak prosím uveďte, jak byly tyto případy kvalifikovány z hlediska trestního zákoníku.
2)      Rovněž žádáme o uvedení informace, zda jste se zabývali možností, že se jedná o trestné činy z nenávisti, tj. trestné činy, které byly spáchány proti některé skupině osob či z důvodu příslušnosti k takové skupině, jako jsou např. Romové, Židé, muslimové, křesťané, Arabové, případně uprchlíci aj. Případně na základě jakých informací policie přesně dokazovala nenávistnou pohnutku? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění. Tato informace je důležitá, neboť slouží k vyhodnocení, zdali policejní definice trestných činů z nenávisti se shoduje s definicí násilí z nenávisti naší organizace.
3)      Rovněž žádáme o uvedení informace, co se v daném trestném činu stalo? Tj., za jakých okolností byl čin spáchán, na kterém místě a v kterou hodinu?
4)      Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?
5)      Jakým způsobem byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen? Případně zdali došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.

Odpověď:
Krajské ředitelství k Vaší žádosti sděluje následující:
1)      Krajské ředitelství  se těmito případy zabývalo, a to celkem ve třech případech vedených pod č .j. KRPE-9058/TČ-2017-170671 ze dne 2. 2. 2017 – vlastní šetření, č. j. KRPE-66065/TČ-2017-170671 ze dne 1. 8. 2017 – podnět od fyzické osoby a č. j. KRPE-6956/TČ-2018-170671 ze dne 22. 1. 2018 – podnět od fyzické osoby. Všechny tyto podněty byly prověřeny podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Ani v jednom případě nedošlo k zahájení úkonů v trestním řízení pro spáchání konkrétního trestného činu.
2)      Krajské ředitelství se touto otázkou zabývalo a konstatuje, že se nejedná o protiprávní jednání spáchané z nenávisti.
3)      Krajské ředitelství sděluje, že se nejednalo o trestný čin.
4)      Krajské ředitelství sděluje, že se nejednalo o trestný čin.
5)      Po provedeném prověření podnětů, byl spisový materiál ve všech případech založen, protože spáchání trestného činu ani protiprávního jednání nebylo prokázáno.

Krajské ředitelství uzavírá, že všechna natáčená videa vzbuzují skutečně dojem, že youtuber se dopouští protiprávního jednání vůči osobám z komunity místních bezdomovců, kterým vulgárně nadává, zostuzuje je apod. a při tom vše natáčí a zveřejňuje na serveru youtube.cz. Toto jednání některé diváky pobuřuje a jsou znechuceni, jiní to pochvalně kvitují, alespoň to vyplývá z reakcí diskutujících. Z tohoto důvodu bylo ze strany krajského ředitelství prováděno šetření, kterým však bylo zjištěno, že jmenovaný nenatáčí tato videa kvůli nějaké nesnášenlivosti vůči bezdomovcům, nejde mu o to nějakým způsobem lidem z této komunity ubližovat. Jde o to, aby byla zajištěna co největší sledovanost jeho videí, a právě ta vulgárnost je prostředkem pro zajištění vysokého zájmu o tato videa ze strany veřejnosti. Šetřením mezi osobami bezdomovců zachycených na videu, kteří byli ze strany ..... slovně napadáni, bylo zjištěno, že se jedná o předem domluvené scénky a následné improvizace a z účinkování často profitovali, případně stále profitují. Jako odměnu dostávali oblečení, potraviny a alkohol. Nadávky a celé chování jim nevadí, souhlasí s ním. Berou to jako součást „scénáře“. Cílem natáčení a zveřejňování těchto videí na portálu youtube.cz je zajištění vysoké sledovanosti natočených videí a tím i vydělání peněz. Jmenovaný youtuber jen využívá sociálních sítí a zejména uživatelů sítí, kteří v dnešní době z nudy sledují na internetu všechno možné, co jim internet nabídne a čím více je natočené video šokující a více se o tom diskutuje, tím vyšší sledovanost toto video má. Každý zvědavec tedy kliknutím na příslušný odkaz přispívá do peněženky autorovi tohoto videa. Tím je i vysvětleno, proč většina těchto videí je na pokračování.

Žádost č. 3
Dne 16. dubna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ohledně finanční částky – znalečného, které zaplatilo krajské ředitelství znalcům v oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství celkem za rok 2014, dále za rok 2015 a za rok 2016 za znalecké posudky z odvětví soudního lékařství následujícím znalcům:

MUDr. Igor Dvořáček, IČ 60340703
MUDr. Marek Dokoupil, IČ 71730249
MUDr. Margita Smatanová, IČ 86654802
MUDr. František Vorel, IČ 41872720
MUDr. Zdeněk Šenkýř, IČ 71486356

Odpověď:
Krajské ředitelství sděluje, že v rámci své působnosti neeviduje přibrání výše uvedených znalců, tudíž ani neeviduje vyplacení znalečného.

Žádost č. 2
Dne 13. dubna 2018 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně komunikace v ulici Havlíčkova/ náměstí Míru/ Masarykovo náměstí v obci Heřmanův Městec. Krajské ředitelství žádost o poskytnutí informací posoudilo a konstatuje, že k bodu č. 2) žádosti – Podnět k zahájení řízení ve věci bezpečnostní situace v ulici náměstí Míru a Havlíčkova v obci Heřmanův Městec, není příslušné se vyjádřit v rámci informačního zákona. Ohledně tohoto bodu budete vyrozuměna dopravním inspektorátem územního odboru Chrudim.

Odpověď:
Krajské ředitelství k bodu č. 1) žádosti uvádí následující:
Krajské ředitelství se v dané lokalitě, tj. Heřmanův Městec, ul. Havlíčkova a ul. náměstí Míru vyjadřovalo k následujícím věcem pod č. j.:
* KRPE-8013-1/ČJ-2018-170306, Rekonstrukce veřejného prostranství v ul. Havlíčkova, p.p.č. 2246/1, 2187/2, 2439, 2101/100, 24/3, 455/1, 23, 24/2, 2228, 398, 4, 7/3, 463, k. ú. Heřmanův Městec,
* KRPE-75190-1/ČJ-2017-170306, rekonstrukce veřejného prostranství v ul. Havlíčkova, p.p.č. 2246/1, 2187/2, 2439, 2101/100, 24/3, 455/1, 23, 24/2, 2228, 398, 4, 7/3, 463, k. ú. Heřmanův Městec,
* KRPE-33651-1/ČJ-2017-170306, Parkoviště a chodníky v ul. Havlíčkova, Heřmanův Městec,
* KRPE-14217-1/ČJ-2017-170306, Heřmanův Městec, oprava silnice III/3424,
* KRPE-82398-1/ČJ-2016-170306, Rekonstrukce ul. Havlíčkova, Heřmanův Městec,
* KRPE-72655-1/ČJ-2014-170306, stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci, Heřmanův Městec, ul. náměstí Míru, sil. III/3424.

Krajskému ředitelství není známo, že by Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal nějaké stanovisko ohledně stání a parkování vozidel v tomto místě. K parkování v ul. náměstí Míru, před domem čp. 21 (kavárna Kamarád) v obci Heřmanův Městec, sděluje krajské ředitelství, že vzhledem k tomu, že se jedná v místě o řádně značenou křižovatku, platí zde obecná úprava provozu na pozemních komunikacích, tedy ustanovení § 27 odst. 1 písm. d) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní).

Žádost č. 1 
Tazatelka požadovala informace týkající se toho, která úřední osoba nařídila jednání v její věci a kdo je jejím statutárním dozorem.

Odpověď:
Tazatelce bylo jméno zasláno.

Žádosti za rok 2019

Žádost č. 11
Dne 8. října 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), ohledně podaného trestního oznámení na vedení Města Svitavy v souvislosti s dotací na výstavbu tělocvičny Šapito ve Svitavách.
Krajské ředitelství žádosti  vyhovělo v tomto znění: Předmětné trestní oznámení bylo šetřeno oddělením hospodářské kriminality územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství pod č. j. KRPE-27974/TČ-2019-171181, daná věc byla odložena podle ustanovení §159a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a to usnesením vydaným dne 31. července 2019, které bylo řádně zasláno na Ministerstvo financí a rovněž byl o této skutečnosti vyrozuměn oznamovatel přípisem ze dne 2. srpna 2019.

Žádost č.10
Dne 10. a 11. srpna 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), ohledně poskytnutí informací, týkající se podnětů na rušení nočního klidu před restaurací Opat v Opatovicích nad Labem ze dne 30. července 2019 (linka 158 byla volána kolem 23.30 h.) a ze dne 10. srpna 2019 (linka 158 byla volána v 23.41 h.)
V obou případech přijela policejní hlídka, odjela, rušení nočního klidu neustalo a hlídka se musela opět zavolat zpátky. Vzhledem k tomu, že existuje podezření z lajdáckého řešení těchto i všech loňských, předloňských, skutků pouhým napomenutím, žadatel požaduje informaci, zda došlo k:

 1. Legitimování osob podezřelých ze spáchání přestupku.
 2. Zakázání vstupu na určené místo.
 3. Předvedení na služebnu z důvodu neprokázání totožnosti nebo pokračování v jednání i přes opětovnou výzvu.
 4. Pořízení záznamů o průběhu zákroku.
 5. Udělení pokuty na místě.
 6. Předání věci k přestupkovému řízení.
 7. Napomenutí.
 8. Postih provozovatele za nalévání osobám zjevně ovlivněným alkoholem nebo ohrožujícím zdraví (viz přiložená audio ukázka)
 9. Neprokázání skutku.
 10. Zároveň žadatel žádá informaci, z jakého důvodu policejní hlídka kontaktovala oznamovatele události.
 11. Informace ohledně rušení nočního klidu za rok 2017 a 2018 před restaurací Opat:
  a)počet výjezdů
  b) počet zahájených přestupkových řešení
  c)počet předání věci k projednání správnímu orgánu
  d)upřesnění, jakým způsobem byly řešeny zbylé výjezdy (domluvou,…..)

  Krajské ředitelství tímto vyhovuje žádosti a poskytuje požadované informace:

        1. Ano, v obou případech došlo ke ztotožnění osob nacházejících se na místě.
        2. Ne.
        3. Ne.
        4. Ne.
        5. Ne.
        6. Při řešení události ze dne 30. července 2019 došlo k oznámení jednání jedné ze ztotožněných osob na obecní úřad Opatovice nad   Labem. V rámci této události byl sepsán dopis - žádost na obecní úřad Opatovice nad Labem, coby majitele objektu restaurace Opat, k přijetí opatření s nájemcem restaurace, zejména provozu zahrádky a vůbec restaurace jako celku po 22 hod. Ze strany obce nemáme do dnešního dne reakci na tento dopis.
        7. V obou případech událost řešena rovněž domluvou.
        8. Ne.
        9. Ne.
       10. Ke kontaktování dochází v případě, kdy na místě není zjištěno protiprávní jednání, kdy je u restaurace klid a hlídka Policie České republiky chce s oznamovatelem dále ve věci jednat o jeho oznamované události.
        11.Informace ohledně rušení nočního klidu za rok 2017 a 2018 před restaurací Opat:
a) Počet výjezdů – 5
b) Počet zahájených přestupkových řízení – 0
c) 1x jednání oznámeno na obecní úřad Opatovice nad Labem
d) 3x na místě nezjištěno protiprávní jednání a v jednom případě věc odložena dle § 74 odst. 3 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Žádost č.9
Dne 6. srpna 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně č. j. KRPE-44589/TČ-2018-170981. Konkrétně žadatel požadoval poskytnutí stanoviska Finančního odboru, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO, Krajského úřadu Pardubického kraje, naši žádost o poskytnutí tohoto stanoviska, podání vysvětlení starosty obce Radiměř Romana Satrapy, místostarosty obce Josefa Češky a jednatele společnosti Ing. Jana Hikele.

            Krajské ředitelství tímto vyhovuje žádosti a poskytuje žádost o poskytnutí stanoviska a úřední záznamy o podání vysvětlení starosty obce Radiměř Romana Satrapy, místostarosty obce Josefa Češky a jednatele společnosti Ing. Jana Hikeleho. Krajské ředitelství neposkytlo (anonymizovalo) ve výše uvedených dokumentech informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí fyzické osoby ve smyslu § 8a informačního zákona ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Krajské ředitelství dále sděluje, že neposkytne stanovisko Finančního odboru, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO, Krajského úřadu Pardubického kraje, neboť dle § 11 odst. 3 informačního zákona se jedná o informace, které získal povinný subjekt (krajské ředitelství) od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností. Krajské ředitelství k požadovanému stanovisku uvádí, že Krajským úřadem Pardubického kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Žádost č.8
Dne 5. srpna 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), ohledně poskytnutí spisových značek případů, u kterých bylo v uplynulých třech měsících zahájeno trestní stíhání dle § 160 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „trestní řád“) včetně uvedení názvu státního zastupitelství, jména a příjmení státního zástupce, uvedení spisové značky, pod kterou dozoruje zmiňovaný případ a další dostupné informace, nejlépe v rozsahu § 177 trestního řádu, byť i v anonymizované podobě.

Krajské ředitelství tímto částečně vyhovuje žádosti a v poskytuje požadované informace – spisové značky případů, u kterých bylo v období od 1.5.2019 do 31.7.2019 zahájeno trestní stíhání podle § 160 trestního řádu. Současně sdělujeme, že vyhledání ostatních požadovaných informací by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 informačního zákona, za které by povinný subjekt v případě, že by podání bylo vyřizováno v režimu informačního zákona, vyžadoval úhradu. Vzhledem k formulaci podání, kde žadatel netrvá na poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu z důvodu zpoplatnění, poskytujeme informace ve výše uvedeném omezeném rozsahu.

Krajské ředitelství dále sděluje, že elektronické podání nebylo v souladu s § 14 odst. 3 informačního zákona, podáno krajskému ředitelství prostřednictvím elektronické podatelny Policie České republiky, jejíž adresa (epodatelna.policie@pcr.cz) je zveřejněna na internetových stránkách policie (www.policie.cz). Jestliže se bude žadatel  v budoucnu obracet na krajské ředitelství se žádostí o poskytnutí informací ve smyslu informačního zákona, musí postupovat v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 informačního zákona. V opačném případě nebude takové podání dle § 14 odst. 4 informačního zákona  žádostí o informace ve smyslu tohoto zákona, a nebude tudíž vyřizováno v režimu tohoto zákona.

Žádost č.7
Dne 8. července 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), ohledně poskytnutí spisových značek případů, u kterých byl v uplynulých třech měsících podán státnímu zástupci návrh na podání obžaloby k soudu podle § 166 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád (dále jen „trestní řád“) včetně uvedení informací, nejlépe v rozsahu § 177 trestního řádu byť i v anonymizované podobě.

Krajské ředitelství tímto částečně vyhovuje žádosti a poskytuje požadované informace – spisové značky případů, u kterých byl v období od 1.4.2019 do 30.6.2019 podán státnímu zástupci návrh na podání obžaloby k soudu podle § 166 trestního řádu. Současně sdělujeme, že vyhledání ostatních požadovaných informací by vyžadovalo mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 informačního zákona, za které by povinný subjekt v případě, že by podání bylo vyřizováno v režimu informačního zákona, vyžadoval úhradu. Vzhledem k formulaci podání, kde žadatel netrvá na poskytnutí požadovaných informací v plném rozsahu z důvodu zpoplatnění, poskytujeme informace v omezeném rozsahu.

Žádost č.6
Dne 24. června 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně poskytnutí seznamu míst určených k měření rychlosti obecní policií v rámci okresu Chrudim. Konkrétně bylo požadováno poskytnutí následujících informací:

1. Seznam určených míst v okrese Chrudim, kde může měřit rychlost obecní policie, a to včetně informace která obecní policie toto oprávnění obdržela a zda jsou s tímto spojeny nějaké další podmínky.
2. Datum, od kdy lze na daných místech měřit rychlost.
3. Jak byly tyto lokality vybírány a posuzovány?

Krajské ředitelství tímto vyhovuje žádosti a poskytuje následující informace:

1. Krajské ředitelství k bodu č. 1 žádosti uvádí, že místa k měření rychlosti příslušnou obecní policií (městskou) jsou určeny následovně:
-
Městská policie Hlinsko je oprávněna měřit rychlost v obcích Hlinsko, Holetín, Krouna, Trhová Kamenice, Rváčov, Jeníkov a Všeradov. Měření rychlosti vozidel bude prováděno ve vzdálenosti min. 100 m od dopravní značky č. IZ 4a "Obec", ve směru do intravilánu obce, a ve vzdálenosti min. 100 m před dopravní značkou č. IZ 4b "Konec obce" ve směru do intravilánu obce a dále bude měření rychlosti vozidel oznámeno vždy před jeho zahájením operačnímu středisku krajského ředitelství. Pro provoz stacionárních měřících zařízení v obcích Hlinsko, Holetín, Krouna a Trhová Kamenice jsou dány ještě další podmínky jednak k vlastnímu umístění stacionárního měřiče rychlosti, kdy tento nesmí být umístěn v rozhledových polích křižovatek a sjezdů (vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110), dále musí být měřící zařízení umístěno min. 50 cm od okraje jízdního pruhu (viz. ČSN 73 6110 tab. 4) a s ohledem na skutečnost, že se jedná o stacionární měřiče rychlosti, měřící pouze okamžitou rychlost v daném místě a nikoliv v delším úseku a s ohledem na vyšší preventivní účinek, musí být před začátkem měřeného místa umístěna svislá dopravní značka č. IP 31a "Měření rychlosti".
- Městská policie Hrochův Týnec je oprávněna měřit rychlost v obcích Hrochův Týnec, Městec, Chrast, Podlažice, Rosice,   Chroustovice, Mentour a Zaječice. Měření rychlosti vozidel bude prováděno ve vzdálenosti min. 100 m od dopravní značky č. IZ 4a "Obec", ve směru do intravilánu obce, a ve vzdálenosti min. 100 m před dopravní značkou č. IZ 4b "Konec obce" ve směru do intravilánu obce a dále bude měření rychlosti vozidel oznámeno vždy před jeho zahájením operačnímu středisku krajského ředitelství.
- Městská policie Heřmanův Městec je oprávněna měřit rychlost v obci Heřmanův Městec. Měření rychlosti vozidel bude prováděno ve vzdálenosti min. 100 m od dopravní značky č. IZ 4a "Obec", ve směru do intravilánu obce, a ve vzdálenosti min. 100 m před dopravní značkou č. IZ 4b "Konec obce" ve směru do intravilánu obce a dále bude měření rychlosti vozidel oznámeno vždy před jeho zahájením operačnímu středisku krajského ředitelství.
- Městská policie Chrudim je oprávněna měřit rychlost v obcích Chrudim, Medlešice, Topol, Vestec, Vlčnov, Sobětuchy – Vrcha, Sobětuchy, Slatiňany, Trpišov, Kunčí a Úhřetice. Měření rychlosti vozidel bude prováděno ve vzdálenosti min. 100 m od dopravní značky č. IZ 4a "Obec", ve směru do intravilánu obce, a ve vzdálenosti min. 100 m před dopravní značkou č. IZ 4b "Konec obce" ve směru do intravilánu obce a dále bude měření rychlosti vozidel oznámeno vždy před jeho zahájením operačnímu středisku krajského ředitelství.
- Městská policie Skuteč je oprávněna měřit rychlost v obcích Skuteč, Srbce, Voletice, Dobrkov, Brdo, Lažany, Žďárec u Skutče, Radčice, Přibylov, Luže, Bělá a Radim. Měření rychlosti vozidel bude prováděno ve vzdálenosti min. 100 m od dopravní značky č. IZ 4a "Obec", ve směru do intravilánu obce, a ve vzdálenosti min. 100 m před dopravní značkou č. IZ 4b "Konec obce" ve směru do intravilánu obce a dále bude měření rychlosti vozidel oznámeno vždy před jeho zahájením operačnímu středisku krajského ředitelství.

2. Krajské ředitelství k bodu č. 2 žádosti uvádí, že platnost určení míst k měření rychlosti vozidel pro příslušnou obecní policii je vždy jeden rok od doručení vyjádření, kterým se místa k měření rychlosti vozidel určují.

3. Krajské ředitelství k bodu č. 3 sděluje, že lokality byly posuzovány s ohledem na dopravně bezpečnostní situaci v daných oblastech, jako je např. umístění přechodů pro chodce, výskyt škol, zastávek, míst se zvýšeným pohybem chodců, počet dopravních nehod apod., a dále byl brán ohled na oprávněné zájmy územní samosprávy a občanů.

Žádost č.5
Dne 19. února 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně nenávistných incidentů, o kterých byl žadatel informován Policejním prezidiem České republiky, staly se v rámci krajského ředitelství a byly specifikovány v příloze žádosti o informace. Žadatel konkrétně požaduje u těchto incidentů sdělení následujícího:

 1. Zabývali jste se tímto incidentem? (týká se především incidentů z monitoringu In IUSTITIA)
 2. Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci
  1. prověřování
  2. po ZUTR
  3. v rámci NPO

   či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

 3. U incidentů z jiných zdrojů než ESSK (viz příloha) zabývali jste se možností, že se jedná o trestný čin z nenávisti? Prosíme i uvedení negativní odpovědi proč tato úvaha nepřipadala v úvahu.
 4. Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.
 5. O co v daném trestném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)
 6. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?
 7. Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
 8. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.                                                                                        

Krajské ředitelství k tomuto uvádí následující informace:

 •  Ohledně incidentu, který žadatel uvádí pod ID ESSK 4404620, č. j. 9247, musíme konstatovat, že nebyl krajským ředitelstvím řešen v rámci trestního řízení. Trestní řízení zde bylo ve všech fázích vedeno zřejmě Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV, Expoziturou Hradec Králové. Bližší informace k tomuto incidentu nemáme.
 • Incident ID ESSK 4114120, č. j. 71832 byl prověřován a vyšetřován Oddělením obecné kriminality Územního odboru Chrudim krajského ředitelství na základě zahájení úkonů trestního řízení Službou kriminální policie a vyšetřování Kladno pro přečiny nebezpečné vyhrožování dle § 353 odst. 1 trestního zákoníku a projev sympatií k hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka dle § 404 trestního zákoníku. Obviněnému bylo sděleno obvinění ze spáchání skutku kvalifikovaného jako přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidi a podle § 405 trestního zákoníku, kterého se měl dopustit tím, že v blíže nezjištěné době dne 28. listopadu 2016 z blíže nezjištěného místa v České republice prostřednictvím svého mobilního telefonu zaslal na facebookový profil "Radek Banga" zpěváka Radoslava Bangy, do probíhající diskuze reagující na odchod jmenovaného zpěváka z předávání cen Českého slavíka za rok 2015, po ocenění hudební skupiny Ortel a jejího zpěváka Tomáše Hnidka, veřejně přístupný příspěvek s textem: "Cikáni do plynu". K osobě pachatele můžeme konstatovat následující: jedna osoba, věk 30 let, muž, státní příslušnost ČR. Ze strany krajského ředitelství byl incident ukončen podáním návrhu na podání obžaloby OSZ Chrudim, kde byla věc vedena pod č. j. 1 ZT 199/2018.
  Nad rámec dotazu uvádíme, že trestním příkazem OS Chrudim pod č. j. 2T 165/2018 byl obviněný odsouzen pro přečin dle § 405 trestního zákoníku k podmíněnému trestu odnětí svobody.

Žádost č.4
Dne 19. února 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Konkrétně se jednalo o žádost o zaslání anonymizovaného usnesení o odložení věci v řízení vedeném u krajského ředitelství pod sp. zn. KRPE-50340/TČ -2018-170613.
Krajské ředitelství k tomuto uvádí, že požadované anonymizované usnesení o odložení věci v řízení vedeném u krajského ředitelství pod sp. zn. KRPE-50340/TČ -2018-170613 (nyní evidováno pod č. j. KRPE-50340/TČ-2018-170681), nemůže poskytnout, protože v dané věci nebylo usnesení o odložení věci vydáno. Policejní orgán ve věci neshledal důvod k zahájení postupu dle ustanovení § 158 odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád a postupoval pouze dle ustanovení § 158 odst. 1 zák. č. 141/1961 Sb., trestní řád, tudíž ani nevydal žádné usnesení o odložení věci. Věc byla pouze uložena bez dalšího opatření, v souladu s právní judikaturou viz např. Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 1216 s., na straně 704.

Žádost č.3
Dne 13. února 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně č. j. KRPE-44589/TČ-2018-170981. Žadatel požadoval poskytnutí usnesení o uložení trestního oznámení vedeného pod č. j. KRPE-44589/TČ-2018-170981 a dále uvedl, že v této věci jako oznamovatel obdržel vyrozumění č. j. KRPE-44589-22/TČ-2018-170981, ve kterém byl informován ohledně uložení trestního oznámení.
Krajské ředitelství k tomuto uvádí, že požadovanou kopii dokumentu (usnesení) o uložení (odložení) trestního oznámení ze dne 24. května 2018 (dále jen „oznámení“) nemůže poskytnout, protože oznámení bylo příslušným policejním orgánem kvalifikovaně posouzeno jako nedůvodné k zahájení postupu dle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu. Policejní orgán v oznámení postupoval pouze dle ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu a tudíž ani nevydal žádné usnesení o odložení oznámení. Oznámení pouze uložil bez dalšího opatření, o čemž byl žadatel písemně vyrozuměn a poučen dne 21. listopadu 2018 v souladu s právní judikaturou viz např. Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, 1216 s., na straně 704.

Žádost č.2
Dne 7. února 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí následujících informací: "Prosím o přesnou kriminální statistiku Obvodního oddělení policie v Moravské Třebové, za roky 2018. Nechci další zprávu o činnosti Obvodního oddělení policie ČR Moravská Třebová, kterou každoročně předkládáte na zastupitelstvu města Moravská Třebová. Statistika v této zprávě není přesná. Prosím, ať ze statistiky vyplývá, kolik trestných činů spadá pod násilnou trestnou činnost, kolik pod mravnostní trestnou činnost, kolik pod krádeže a vloupání, kolik krádeže prosté, kolik hospodářská trestná činnost a kolik zbývající trestná činnost, zde prosím taky uveďte, kolik trestných činů je spácháno podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a kolik těchto dopravních deliktů byly jízda pod vlivem alkoholu a kolik jízda pod vlivem omamných látek. Prosím i o přesnou statistiku přestupků, tam prosím taky rozlište přestupky za řízení osobního vozidla pod vlivem alkoholu a přestupky za řízení osobního automobilu pod vlivem omamných látek. Všechno prosím, jak trestné činy, tak i přestupky, včetně statistik objasněnosti."
Krajské ředitelství žádosti vyhovělo a v příloze č.1 a příloze č.2 připojuje soubory s požadovanými informacemi. Krajské ředitelství poskytlo informace v podobě statistických výstupů, tak jak jsou statisticky sledovány a zaznamenány.

Žádost č.1
Dne 8. ledna 2019 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí následujících informací dle skutečností uvedených v žádosti:
1) Kdo nařídil kontrolu, kterou prováděla hlídka 29.12.2018 před mým domem.
2) Jaký byl důvod, že policisté mě jeli zkontrolovat před můj dům.
3) Pokud jeli prověřit oznámení od soukromé osoby, kdo a co přesně oznámila tato osoba na policii.
4) Prosím sdělte mi, kde zveřejňujete odpovědi v souladu se zákonem 106/1999 Sb.? Můj poslední dotaz na PČR jsem nikde zveřejněný, tak jak ukládá zákon, nenašel.
Krajské ředitelství tímto vyhovuje a činí následující vyjádření k žádosti o poskytnutí informací:
1) Hlídka policistů z Obvodního oddělení policie Moravská Třebová v daném místě výkon služby prováděla dle zpracované instruktáže a knihy služeb pro daný den k zajištění plnění úkolů stanovených zejména v § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Kontrola proběhla dle působnosti Policie České republiky stanovené zejména v ustanovení § 124 odst. 11 a 12 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
2) Viz. 1)
3) V tomto případě nedošlo k žádnému oznámení „soukromou osobou“.
4) Krajské ředitelství při zveřejňování poskytnutých informací postupuje v souladu s § 5 odst. 3 informačního zákona. Poskytnuté informace jsou zveřejněny na webových stránkách krajského ředitelství, odpověď na Váš dotaz je zveřejněna jako „Žádost č. 5“ - http://www.policie.cz/clanek/krajske-reditelstvi-policie-pdk-vyzadane-informacevyzadane-informace.aspx?q=Y2hudW09MTE%3d

Žádosti za rok 2020

Žádost č. 26
Dne 29. prosince 2020 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje elektronickou žádost žadatelky zaslanou datovou schránkou dne 29. prosince 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ve věci zprávy o pověsti z místa bydliště ohledně žadatelky, zpracovanou buďto obcí Třebařov nebo policií Moravská Třebová (dále jen „žádost“).
Krajské ředitelství žádost posoudilo z hlediska informačního zákona a sděluje následující. Dle informačních systémů není v rámci krajského ředitelství evidována žádná zpráva o osobě žadatelky, kterou by zpracovával Obecní úřad Třebařov nebo obvodní oddělení Moravská Třebová územního odboru Svitavy krajského ředitelství.
Naposledy zprávu o osobě žadatelky z místa bydliště vyžadovalo dne 9. září 2020 pod č. j. KRPE-67772-3/TČ-2020-171114 obvodní oddělení Lanškroun územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a to u Obecního úřadu Kunčina.
Z formulace žádosti navíc není zřejmé, co dále do poskytnuté informace ve smyslu žádosti zahrnout. Formulace žádosti (o informace) je však věcí žadatelky. Netrpí-li žádost (o informace) nedostatky, které by bránily jejímu posouzení, není úkolem krajského ředitelství, aby se snažilo žádost nějakým způsobem domýšlet či přetvářet. Případné nedostatky žádosti, které však nebrání jejímu posouzení, jdou na vrub žadatelky (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 124/2016 - 42 ze dne 14. července 2016).

Žádost č. 25
Dne 22. listopadu 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo datovou schránkou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace k vyjádření evidovaném pod č. j. KRPE-68096/ČJ-2020-170606.
Krajské ředitelství shora uvedenou žádost posoudilo a sděluje k ní následující. Spisový materiál evidovaný pod č. j. KRPE-68096/ČJ-2020-170606 byl vypracován dopravním inspektorátem územního odboru Pardubice krajského ředitelství na základě žádosti příslušné oprávněné úřední osoby oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy odboru dopravy Magistrátu města Pardubic vedené pod č. j. MmP 91272/2020 OD-OSSU a D ze dne 9. září 2020. Znění vyjádření dopravního inspektorátu územního odboru Pardubice krajského ředitelství (č. j. KRPE-68096-1/ČJ-2020-170606) a podklady k vyjádření, které zaslal Magistrát města Pardubice (č. j. MmP 91272/2020 OD-OSSU a D), byly žadateli poskytnuty.

Žádost č.24
Dne 9. listopadu 2020 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje elektronickou žádost ze dne 8. listopadu 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace o věci vedené územním odborem Ústí nad Orlicí krajského ředitelství pod č. j. KRPE-64898/ČJ-2020-1711UO, dle zadaných 2 bodů (dále jen „žádost“).
Krajské ředitelství k žádosti sděluje následující informace. V bodě prvním žádosti se tazatel dotazuje na policistu, pro jaký prokázaný skutek je s ním zahájeno kázeňské řízení pod výše uvedeným č. j.? K tomuto bodu žádosti krajské ředitelství však může sdělit pouze to, že řízení ve věcech služebních poměrů (kázeňské řízení) je neveřejné (§ 178 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů) a na poskytnutí informací o něm dle informačního zákona není právní nárok (např. § 8a odst. 1 informačního zákona).V bodě druhém žádosti se tazatel dotazuje, kdo kázeňské řízení (uvedené v bodě prvním žádosti) vede (hodnost, jméno, příjmení, služební zařazení, doba služebního poměru, doba služby v přímém výkonu služby, nejvyšší dosažené právnické vzdělání)? K tomuto bodu žádosti krajské ředitelství sděluje, že řízení ve věcech služebního poměru (kázeňské řízení) vede rada plk. Mgr. Radomír ŠTANTEJSKÝ (dále také „služební funkcionář“), který je ustanoven na služebním místě ředitel územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství, pro které splňuje všechny podmínky stanovené zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (dále jen „zákon“), např. dle ustanovení § 7 zákona doba trvání služebního poměru nejméně 9 let a dosažené vzdělání vysokoškolské v magisterském studijním programu. Pravomoc jednat a rozhodovat ve věcech služebního poměru mu je svěřena z ustanovení § 2 zákona. Zákon nedefinuje, jako např. ustanovení § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo i jiné zákony, v jakém konkrétním oboru má mít vzdělání služební funkcionář, který vede řízení ve věcech služebního poměru (kázeňské řízení) dle části dvanácté zákona. Krajské ředitelství má i za to, že definování požadavku v zákoně na konkrétní obor vzdělání jako v ustanovení např. § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, by de facto výrazně omezujícím způsobem podmiňovalo možnost konkrétního příslušníka bezpečnostního sboru být ustanoven na konkrétní systemizované služební místo.

Žádost  č.23
Dne 6. listopadu 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci které byly vyžádýny datové sady registrovaných trestných činů členěných dle takticko-statistické klasifikace za jednotlivé okresy Pardubického kraje (Svitavy, Ústí nad Orlicí, Chrudim, Pardubice) po jednotlivých měsících od ledna roku 2017 do září roku 2020, nejlépe však členěné po týdnech, pokud je to možné, vše pro účely psaní bakalářské práce (dále také „žádost“). Žádosti bylo vyhověno v požadovaném rozsahu.

Žádost č.22
Dne 30. října 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), kterou tazatel dne 3. listopadu 2020 na základě výzvy krajského ředitelství doplnil (dále také „žádost“). Žádostí se domáhal poskytnutí informací k dopravnímu přestupku evidovaném a rozhodnutém příkazem na místě správním orgánem obvodního oddělení Lázně Bohdaneč územního odboru Pardubice krajského ředitelství pod č. j. KRPE-81134/PŘ-2020-170610.
Krajské ředitelství Vaši žádost z hlediska informačního zákona posoudilo a sděluje k ní následující. Z obsahu žádosti lze dovodit, že žádáte o právní radu (právní pomoc). Nejprve si tak dovolujeme připomenout, že Policie České republiky plní úkoly dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kterým je dle ustanovení § 2 věty druhé citovaného zákona povinnost „chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu“. Policie České republiky tedy není ex lege zmocněna k tomu, aby veřejnosti poskytovala právní poradenství či výklad jednotlivých ustanovení právních předpisů.
Podle § 2 odst. 4 informačního zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak informační zákon nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet právní analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele. Policie České republiky není ani oprávněna podávat výklad jednotlivých zákonných ustanovení. Takové oprávnění mají pouze gestoři příslušných právních předpisů, zpravidla tedy jednotlivá ministerstva, ad hoc Ministerstvo dopravy nebo soudy v rámci soudních jednání o jednotlivých případech.

Žádost č.21
Tazatel dne 22. 10. 2020 požadoval kopii expertizy Kriminalistického ústavu Policie České republiky, která se týká případu pokousání ženy v obci Otradov v Pardubickém kraji v prosinci roku 2019. Jeho žádosti jsme vyhověli.

Žádost č.20
Dne 20. 10. 2020 žádal tazatel poskytnutí informace o tom,
1)Kolik zbraní podléhajících registraci na zbraně kategorie D, č. j. MV-26164-1/OBP-2019 ze dne 15. 2. 2019 předložili občané Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál našeho krajského ředitelství v období od 1. 4. do 30. 9. 2020. Tuto informaci žádal poskytnout tak, aby bylo uvedeno množství předložených zbraní samostatně za každý z měsíců žádaného období.
2) Kolik kusů zbraní za každý měsíc žádaného období bylo za účelem uvedeným ad 1) předloženo příslušnému útvaru policie jiným subjektem než společností Řehák & Řehák v.o.s., IČ 26003147. V případě, že by takovýchto jiných subjektů bylo více, žádal informaci poskytnout za každý z těchto subjektů samostatně.
3) V jakých lhůtách (uveďte počet dnů) byly příslušným útvarem policie provedeny prohlídky zbraní předložených za účelem uvedeným ad 1) jiným subjektem předpokládaným ad 2) a tomuto jinému subjektu sděleno příslušným útvarem policie stanovisko k provedené prohlídce. V případě, že by takovýchto jiných subjektů bylo více, žádal informaci poskytnout za každý z těchto subjektů samostatně.“, (dále také „žádost“).
Krajské ředitelství Vaši žádost posoudilo z hlediska informačního zákona a sděluje k zadaným bodům žádosti následující:
a)         k bodu č. 1

Měsíc roku 2020

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

počet zbraní

28

0

14

16

40

0

b)         k bodu č. 2 - jiným subjektem nebyla předložena žádná zbraň,

c)         k bodu č. 3 - jinému subjektu nebyla prováděna kontrola zbraní.

Žádost č.19
Dne 16. září 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace-doplněného vyjádření k projektu Změna dopravního značení sídliště Štěpnice ze dne 14. 9. 2020 č. j. KRPE-65243-1/ČJ-2020-171106.
Krajské ředitelství shora uvedenou žádost posoudilo a sděluje k ní následující. Spisový materiál evidovaný pod č. j. KRPE-65243/ČJ-2020-171106 byl vypracován dopravním inspektorátem územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství na základě žádosti příslušného správního orgánu (oprávněné úřední osoby) odboru dopravy, silničního hospodářství a správních agend Městského úřadu v Ústí nad Orlicí a je součástí jeho správního spisu vedeného pod č. j. MUUO/30502/2020/DSS/ba ze dne 14. září 2020 - Veřejné vyhlášky (opatření obecné povahy-stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích), která dne 16. září 2020 byla oznámena na internetové úřední desce Městského úřadu Ústí nad Orlicí. Znění vyjádření (průvodního dopisu) dopravního inspektorátu územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství (č. j. KRPE-65243-1/ČJ-2020-171106) bylo žadateli poskytnuto.

Žádost č.18
Dne 31. srpna 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím e-podatelny elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se činnosti hlídky Policie České republiky vykonávající službu ve služebním vozidle SPZ 5E97964 dne 25. srpna 2020 v čase 1:29 až 1:33 v ulici 5. května v Lanškrouně a informací o telefonním čísle +420602187147, kterou žadatel elektronicky na žádost krajského ředitelství doplnil dne 2. září 2020 (dále jen „žádost“).
V žádosti se žadatel dotazuje na níže uvedené otázky:
1.    Jaké činnosti vykonávala dne 25.8 v čase 1:29 až 1:33 ráno hlídka Policie České republiky s SPZ vozidla 5E97964? Na místě: Lanškroun, za prádelnou u křižovatky s ulicí 5. Května.
2.    Žadatel prosí o jména strážníků posádky zmíněné hlídky.
3.    Existuje videozáznam palubní kamery datum 25. srpna 2020 čas 1:20 až 1:40 hodin ráno?
4.    Zda došlo zmíněnou hlídkou ke zjišťování údajů o telekomunikačním provozu podle paragrafu 88a (u telefonního čísla +420 602 187  147)? Tato otázka byla upřesněna na základě vyjádření ze dne 2. září 2020.

Krajské ředitelství k podané žádosti o informace sděluje následující:
1. Uvedené vozidlo registrační značky 5E97964 není užíváno krajským ředitelstvím. Avšak v rámci zásady služby veřejnosti sdělujeme, že krajské ředitelství užívá vozidlo s registrační značkou, která se liší od uvedené registrační značky pouze jedním číslem. V uvedenou dobu se v blízkosti uvedeného místa služební vozidlo této obdobné registrační značky s příslušníky Policie České republiky z oddělení hlídkové služby územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství (dále jen „policisté“) pohybovalo a tito policisté zde vykonávali motorizovanou hlídkovou službu v určeném úseku dle stanovené instruktáže.
2.Podle § 12 odst. 1 věty první zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, platí, že policista prokazuje svou příslušnost k Policii České republiky zejména svým identifikačním číslem, nikoli jménem a příjmením. Z toho důvodu krajské ředitelství sděluje osobní evidenční čísla policistů uvedených v odpovědi k otázce č. 1; jedná se o policisty s OEČ 324032 a OEČ 330379.
3.K poskytnutí požadovaného videozáznamu palubní kamery ze dne 25. srpna 2020 sdělujeme, že maximální doba záznamu je přibližně 4 hodiny. Požadovaný záznam tak byl již několikrát přemazán dalšími záznamy. Poslední dostupný záznam v době vytěžení kamery na základě žádosti byl ze dne 3. září 2020 v čase od 08:14 do 12:15 hodin.
4.Z vyjádření policistů plyne, že k telefonnímu číslu + 420 602 187 147 nebyly policisty zjišťovány žádné informace. Nad rámec sdělení k žádosti rovněž uvádíme, že ustanovení § 88a trestního řádu lze využít pouze v rámci trestního řízení, které však shora uvedení policisté dne 25. srpna 2020 neprováděli.

Žádost č. 17
Dne 1. září 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci které žadatel žádal o poskytnutí celkem šesti informací za účelem psaní bakalářské práce (dále také „žádost“).
Krajské ředitelství žádost posoudilo a k otázkám sděluje následující. V rámci prvních třech otázek žadatel žádal o poskytnutí informací k počtům trestných činů a jejich struktuře dle okresů a závažnosti. Krajské ředitelství k těmto otázkám poskytlo požadované informace. Dále žádal o poskytnutí organizační struktury Policie České republiky v Pardubickém kraji. Tato organizační struktura je dostupná na stránkách krajského ředitelství. V rámci zásady služby veřejnosti tuto informaci rovněž poskytujeme. Další otázkou se žadatel dožadoval počtu příslušníků Policie České republiky (dále jen „příslušník“) určených pro prevenci a počtu preventivních akcí probíhajících v Pardubickém kraji za posledních 10 let. Počet příslušníků určených pro prevenci v rámci krajského ředitelství je v současnosti celkem pět. Krajské ředitelství neeviduje počet preventivních akcí, ale na základě kvalifikovaného odhadu vypracovaného oddělením tisku a prevence kanceláře ředitele krajského ředitelství lze jejich celkový počet za posledních 10 let odhadnout na pět tisíc. K počtům příslušníků v Pardubickém kraji sdělujeme, že jejich celkový počet je k 1. září 2020 celkem 1331, z toho v  územním odboru Chrudim je ke stejnému datu zařazeno 181 příslušníků, v  územním odboru Pardubice 302 příslušníků, v územním odboru Svitavy 190 příslušníků a v územním odboru Ústí nad Orlici 266 příslušníků.

Žádost č. 16
Tazatel si vyžádal dokumentaci dopravní nehody, ke které došlo 23. 7. 2020 v 16:20 na křižovatce ulic Hradecká - Bělehradská - Studentská v Pardubicích. Při této nehodě řidič bílého vozu způsobil dopravní nehodu a od nehody ujel (dále jen „žádost“).
Tazateli jsme vyhověli a dokumentaci bez osobních údajů účastníků jsme mu poskytli.

Žádost č.15
Dne 7. července 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace ve věci výstavby vodní nádrže na parcele 63/5 v k. ú. Březinky. V rámci vyřízení žádosti nebyla poskytnuta listina o místním šetření (zápis z jednání ze dne 23. června 2020), neboť tuto listinu nevytvořilo krajské ředitelství, nýbrž Městský úřad Moravská Třebová. Proti tomuto vyřízení žádosti žadatel podal odvolání, o kterém rozhodovalo Ministerstvo vnitra. O odvolání rozhodlo Ministerstvo vnitra rozhodnutím dne 13. srpna 2020, č. j. MV-121054-2/KM-2020. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra si krajské ředitelství vyžádalo souhlas dotčeného správního orgánu (Městského úřadu Moravská Třebová) s poskytnutím listiny, jejíhož předložení se žadatel dožaduje. Dne 21. srpna 2020 obdrželo krajské ředitelství souhlas Městského úřadu Moravská Třebová s poskytnutím dožadované listiny a  předmětná listina byla žadateli poskytnuta.

Žádost č.14
Dne 16. července 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací o tom:
- kolik bylo uskutečněno „výjezdů“ resp. úkonů na adrese Na Lánech č. p. 23, Lány, Litomyšl či v bezprostředním okolí v posledních 5 letech v důsledku ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti,
- o jaké ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti se jednalo,
- jakým způsobem bylo vyřešeno (dále také „žádost“).
Krajské ředitelství žádost posoudilo z hlediska informačního zákona a sděluje následující. V posledních pěti letech (od 16. července 2015 do 16. července 2020) na adrese Na Lánech č. p. 23, Lány, Litomyšl, nebyla ze strany Policie České republiky (místně a věcně příslušného organizačního článku krajského ředitelství) šetřena žádná událost uvedená v žádosti (ohrožení nebo porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti). Ze slovního spojení „či v bezprostředním okolí“ uvedeného v žádosti, nám není jasné co do něho zahrnout. Formulace žádosti (o informace) je však věcí žadatele. Netrpí-li žádost (o informace) nedostatky, které by bránily jejímu posouzení, není úkolem krajského ředitelství, aby se snažilo žádost nějakým způsobem domýšlet či přetvářet. Případné nedostatky žádosti, které však nebrání jejímu posouzení, jdou na vrub žadatele (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 9 As 124/2016 - 42 ze dne 14. července 2016).

Žádost č.13
Dne 10. července 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo písemnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). V žádosti žadatel požaduje zaslání písemného rozhodnutí či vyrozumění, a to včetně jeho odůvodnění, jak konkrétně bylo trestní oznámení pana V.J. vyřízeno (dále také „oznámení“), tj. zda věc byla odložena či postoupena, nebo je stále objasňována v šetření vedeném obvodním oddělením 2 Pardubice územního odboru Pardubice krajského ředitelství pod č. j. KRPE-19882/TČ-2020-170614.
Krajské ředitelství k podané žádosti uvádí, že předmětné rozhodnutí o vyřízení oznámení v řízení vedeném u krajského ředitelství pod č. j. KRPE-19882/TČ-2020-170614, nemůže být poskytnuto, protože v dané věci nebylo usnesení (rozhodnutí) vydáno. Policejní orgán v oznámení neshledal důvod k zahájení postupu dle ustanovení § 158 odst. 3 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“), nebo k vyřízení věci (oznámení) na místě jinak a postupoval proto dle ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu. Policejní orgán tedy nevydal žádné usnesení (rozhodnutí). Oznámení bylo uloženo bez dalšího opatření v souladu s právní judikaturou (např. Jelínek, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 1. vydání. Praha: Leges, 2009, s. 704).

Žádost č. 12
Dne 29. června 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ohledně změn dopravního značení na sídlišti Štěpnice v Ústí nad Orlicí (dále také „sídliště Štěpnice“), v rámci které tazatel požadoval vyjádření k níže uvedeným bodům:
1.    Vyjádření k poslední verzi projektu Změna dopravního značení sídliště Štěpnice - varianta A, která vznikla na přelomu května a června 2020 (parkování vlevo v ulici Chodská, provoz cyklistů v protisměru), včetně zdůvodnění závěru.
2.    Vyjádření k projektu Změna dopravního značení sídliště Štěpnice - varianta B, která vznikla dne 25. května 2020 na Radě města Ústí nad Orlicí, včetně zdůvodnění závěru.
3.    Sdělení iniciál přímého nadřízeného por. Jiřího Kaplana včetně kontaktů (adresa sídla, telefon, email).

Krajské ředitelství Vaši shora uvedenou žádost posoudilo a sděluje k ní následující:
a)    k bodům 1 a 2 se krajské ředitelství nemůže vyjádřit, neboť Policii České republiky nebyly oficiálně předloženy varianty A a B ke stanovisku. Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství (dále také „DI“) se k dopravnímu značení na sídlišti Štěpnice písemně naposledy vyjadřoval dne 21. února 2020 pod č. j. KRPE-15497-1/ČJ-2020-171106, a to na základě žádosti firmy KOKULA s.r.o., IČO 28784189, vyjádření je veřejně dostupné na internetových stránkách Městského úřadu Ústí nad Orlicí na adrese https://www.ustinadorlici.cz/cs/udalosti/5350-zmena-dopravniho-znaceni-sidliste-stepnice?prehled=0,
b
)    k bodu 3 sdělujeme, že přímým nadřízeným por. Jiřího KAPLANA je npor. Ing. Pavel MIKULECKÝ, vedoucí DI, se sídlem: Tvardkova 1191, 562 27  Ústí nad Orlicí, GPS:49.9727500N, 16.4010278E, tel.: 974 580 250, fax: 974 580 662, e-mail: uo.di@pcr.cz. Tyto informace jsou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Policie České republiky https://www.policie.cz/clanek/kontakty-kraj-dopravni-inspektorat-usti-nad-orlici.aspx.

Žádost č. 11
Dne 25. června 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo datovou schránkou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace „zda dne 13. 6. 2020 řešila PČR úmrtí osoby v lokalitě tzv. „Stanového městečka“ v Pardubicích (oblasti obydlené bezdomovci v blízkosti UNI HOBBY a Labe) a zda se jednalo o 61letého muže“ (dále také „žádost“). Krajské ředitelství žádosti o poskytnutí informací podle informačního zákona vyhovuje a sděluje, že Policie České republiky (územní odbor Pardubice krajského ředitelství) řešila ve výše uváděné lokalitě a termínu úmrtí 61letého muže.

Žádost č. 10
Sdělení k žádosti ze dne 25. května 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. bylo vyhověno, dotaz se týkal postupu policie při ověření přítomnosti návykových látek u matky nezletilého dítěte. Test byl negativní, oba rodiče s výsledkem souhlasili, matka si dítě na základě převzala.

Žádost č. 9
Tazatel požadoval informace týkající se statistiky dopravních nehod na sídlišti Štěpnice v ústí nad Orlicí. Žádosti bylo vyhověno takto:
odpověď, mapa 1, mapa 2.

Zádost č. 8
Dne 9. dubna 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se měření nejvyšší dovolené rychlosti dne 8. dubna 2020.
Krajské ředitelství Vaši žádost posoudilo a sděluje k ní následující.
Policisté organizačně zařazení v rámci krajského ředitelství dne 8. dubna 2020 vykonávali dohled nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu spočívající v měření nejvyšší dovolené rychlosti, a to v celkovém počtu 10 policistů. Během toho policisté krajského ředitelství mj. uložili 7 pokut příkazem na místě za přestupek dle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „silniční zákon“) a 3 pokuty příkazem na místě za přestupek dle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 3 silničního zákona, přičemž žádný z těchto přestupků nebylo nezbytné oznámit příslušnému správnímu orgánu. Přestupků dle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 2 silničního zákona oznámili policisté krajského ředitelství příslušnému správnímu orgánu celkem 13.

Žádost č. 7
Dne 8. dubna 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo písemnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), ve které požadujete sdělit následující informace:
„Z jakého důvodu a pro jaké účely používají někteří příslušníci Policie ČR v Pardubickém kraji na služebním stejnokroji kameru a pro jaké účely je využíván pořízený záznam z těchto kamer.“.
Odpověď: Kamery na služebních stejnokrojích (dále jen „kamery“) příslušníci Policie České republiky z krajského ředitelství (dále jen „policisté) používají zejména v souladu s ustanovením § 62 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Význam takto pořízených záznamů spočívá v dokumentaci určité události, která je např. neopakovatelná, neodkladná či zcela jedinečná. Proto jsou kamery využívány především k:
a)      zajištění ochrany policistů před neoprávněnými stížnostmi a smyšlenými oznámeními,
b)      posílení autority policistů,
c)      pořízení obrazového a zvukového záznamu osob a věcí nacházejících se na místech veřejnosti přístupných, je-li to nutné pro plnění úkolů Policie České republiky,
d)      pořízení obrazového a zvukového záznamu o průběhu úkonu, je-li to nutné pro plnění úkolů Policie České republiky,
e)      pořízení obrazového a zvukového záznamu pro účely budoucí identifikace,
f)       předcházení trestné činnosti,
g)      opatření důkazu pro trestní nebo správní řízení, popřípadě pro projednání stížností na postup policistů.

Žádost č. 6
Dne 1. dubna 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo elektronicky žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkajícíse poskytnutí informací ve věci vedené Policií České republiky obvodním oddělením Litomyšl územního odboru Svitavy krajského ředitelství pod č. j. KRPE-77738/PŘ-2019-170914.
Uvedené otázky:
1. Sdělte na základě čeho, kým a za jakým účelem byla Vaše jednotka vyslána na místo?
2. Jaká byla příčina události výjezdu Vaší jednotky?
3. Byla sepsána o výjezdu Vaší jednotky zpráva zachycující jednotlivé údaje o výjezdu typu den výjezdu, místo, čas, příčiny a popis události a další? Pokud ano, zašlete tuto zprávu či jednotlivé údaje v ní uvedené sdělte.
4. Byla při výjezdu Vaší jednotky na místě pořízena fotodokumentace a videozáznam zachycující událost a popis a příčiny vzniku události? Pokud ano, v jakém rozsahu. Fotodokumentaci či videozáznam, příp. oboje poskytněte.
5. Došlo k dopravní nehodě? Jaká byla její příčina?
6. Byl při dopravní nehodě spáchán přestupek? Pokud ano, jaký a kým?

Krajské ředitelství k podané žádosti o informace sdělilo tazateli následující:

1) Hlídka Policie České republiky z obvodního oddělení Litomyšl (dále také „policejní hlídka“) byla na místo vyslána na základě telefonického oznámení dne 4. října 2019 ve 20:00 hod. na linku 158 projíždějícím řidičem, který oznámil problémy kamionu na silnici  I/35 pod mostem mezi obcí Cerekvice nad Loučnou a místní částí Pekla. 2 (CELKEM 2)
2) Částečně viz odpověď k otázce č. 1. Na místě bylo policejní hlídkou zjištěno, že u motorového vozidla registrační značky ..... s návěsem registrační značky .... (dále jen „motorové vozidlo“) byl špatně zajištěný přepravovaný náklad (plechy), který se při brždění uvolnil a narazil do kabiny motorového vozidla.
3) Částečně viz odpověď k otázce č. 1. Na místě řidič motorového vozidla policejní hlídce nepodal žádné oznámení, rovněž na místě neuplatňoval pojistnou událost či technickou závadu na motorovém vozidle. Byly splněny všechny podmínky pro udělení pokuty v příkazním řízení na místě. Řidič motorového vozidla na místě souhlasil s vyřízením věci příkazem na místě. Na místě byl tedy sepsán pouze příkaz o uložení pokuty.
4) Na místě, vzhledem k důvodům uvedeným v odpovědi č. 3, nebyl zjištěný dopravní přestupek ze strany řidiče motorového vozidla fotograficky dokumentován, a ani nebyl pořízen videozáznam o tomto dopravním přestupku.
5) Jednání řidiče motorového vozidla nebylo řešeno jako dopravní nehoda dle ustanovení § 47 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon“).
6) Řidič motorového vozidla byl postižen pokutou za zavinění nedbalostního přestupku fyzických osob dle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) silničního zákona, neboť porušil ustanovení § 52 odst. 2 silničního zákona.

Žádost č. 5
Dne 7. února 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v rámci které bylo žádáno poskytnutí seznamu soudních znalců z oboru zdravotnictví, odvětví soudního lékařství, kterým bylo krajským ředitelstvím v roce 2019 vyplaceno znalečné, a to včetně výše vyplaceného znalečného konkrétnímu soudnímu znalci (dále také „žádost“). Této žádosti jsme v plném rozsahu vyhověli a informace, které tazatel žádal poskytli.

Žádost č.4
Dne 13. února 2020 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím Policejního prezidia České republiky elektronickou žádost ze dne 12. února 2020 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace o věci vedené krajským ředitelstvím pod č. j. KRPE-86574/ČJ-2019-1700KR (dále jen „věc“), dle zadaných 3 bodů (dále jen „žádost“).
Krajské ředitelství k žádosti sděluje následující informace. V bodě prvním žádosti se žadatel dotazuje, v jakém stadiu se nyní věc nachází. Krajské ředitelství obdrželo (datovou schránkou) iniciační podání věci dne 5. listopadu 2019 s tím, že primárně bylo toto podání (věc) adresováno Městskému státnímu zastupitelství v Praze. Věc (podání) byla krajskému ředitelství zaslána podle rozdělovníku žadatele pouze na vědomí. Krajské ředitelství proto věc vzalo v souladu se spisovým řádem na vědomí a ke dni 22. listopadu 2019 ji ukončilo (uložilo na spisovně krajského ředitelství).
V bodě druhém žádosti se žadatel dotazuje, kým byla daná věc zpracovávána. Krajské ředitelství Vám k tomuto dotazu sděluje, že věc byla zpracovávána analyticko-právním oddělením kanceláře ředitele krajského ředitelství.
V posledním (3) bodě žádosti se žadatel dotazuje, zda byla věc dozorována státním zastupitelstvím. K tomuto bodu krajské ředitelství uvádí, že v rámci své působnosti nepředalo věc žádnému státnímu zastupitelství k dalšímu řízení, neboť věc byla krajskému ředitelství zaslána podle rozdělovníku žadatele pouze na vědomí. Primárním adresátem podání ze dne 5. listopadu 2019 (iniciační podání ve věci) bylo Městské státní zastupitelství v Praze, proto žadatel musí podání týkající se poskytnutí informací o stádiu podání (věci) směřovat právě na Městské státní zastupitelství v Praze.

Žádost č.3
Dne 10. února 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informací ve věci vedené pod č. j. KRPE-98387/PŘ-2018-170917. Žadatel se dotazuje na níže uvedené otázky:
1.    Kdy (uveďte, prosím, datum a čas) se policisté v daném případě dostavili na adresu Sídliště Hegerova 932, Polička?
2.    Jaká konkrétní opatření policie v daném případě přijala?
3.    Kdy (uveďte, prosím, datum a čas) policisté z místa odjeli, resp. kdy byla věc na místě samém ukončena?
4.    Zda na místě samém byl prováděn zákrok nebo úkon?

Krajské ředitelství k podané žádosti o informace sděluje následující:
1.  Hlídka Policie České republiky z obvodního oddělení Polička (dále také „policejní orgán“) se dle informačního systému dne 12. prosince  2018 ve 22:12:56 hod dostavila na adresu Sídliště Hegerova 932 v Poličce.
2.  Policejní orgán na místě samém provedl prvotní šetření, v rámci kterého dokumentoval oznámené protiprávní jednání.
3. K samotnému ukončení dokumentování oznámeného protiprávního jednání dle informačního systému došlo dne 12. prosince 2018 ve 23:12:35 hod.
4.  Na místě samém došlo ze strany policejního orgánu k provádění úkonů v rámci jeho pravomoci dle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Nad rámec dotazu k dané problematice sdělujeme, že „úkonem“ se v daném případě rozumí právní úkon, kterým příslušník Policie České republiky v době výkonu své služby plní úkoly Policie České republiky, jenž jsou obecně uvedeny v ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. „Úkon“ je nadřazeným a obecnějším pojmem k pojmu „zákrok“. Z toho důvodu jej lze pod tento pojem podřadit. Pojmem „zákrok“ se tak rozumí jednání, se kterým je spojeno užití síly nebo hrozba jejího užití. Naopak s pojmem „úkon“ nebo „jiný“ úkon se rozumí jednání, který není zákrokem a není s ním ani spojeno užití síly nebo hrozby jejího použití, ale může jím být, a zpravidla i je, zasahováno do práv a svobod osob (viz FILÁK, Antonín a kol. Zákon o Policii České republiky s komentářem. 1. vydání. Praha: POLICE HISTORY, 2009 na str. č. 8 až 12, 24 až 30 a 222 až 224).

Žádost č. 2

Dne 6. února 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně nenávistných incidentů, o kterých byl žadatel informován Policejním prezidiem České republiky, jenž se v roce 2019 staly v rámci krajského ředitelství. Žadatel specifikoval incidenty v příloze žádosti o informace; celkem se jedná o 5 incidentů. Krajské ředitelství police Pardubického kraje žádosti vyhovělo v tomto znění: viz. dokument ke stažení

Žádost č. 1

Dne 29. ledna 2020 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo písemnou žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), týkající se poskytnutí informace „o vloupání či vloupání ve stádiu pokusu do domu Na Drážce 1552-1554 v Pardubicích dne 2. července 2019“, dle zadaných 9 bodů (dále také „žádost“).

Krajské ředitelství žádost posoudilo a konstatuje, že požadované informace k bodům 1 až 6, které jsou uvedeny v žádosti, nemůžeme poskytnout, neboť stále probíhá trestní řízení. Navíc vyšetřovací spis v této věci byl ze strany krajského ředitelství již předložen s návrhem na podání obžaloby na Okresní státní zastupitelství v Pardubicích (dále také „OSZ“), tudíž krajské ředitelství už nemá ani v současné době působnost k tomu, aby mohlo požadované informace v těchto bodech (1 až 6) poskytnout.

Spisová značka OSZ, kterou požadujete v bodu 7 žádosti, je 1ZT 223/2019.

K bodu 8 žádosti nemůžeme poskytnout bližší informace, neboť krajské ředitelství není účastníkem řízení, a proto není vyrozumíváno o tom, kdy bude probíhat soudní jednání ve věci uvedené v žádosti.

Pokud se jedná o dotaz uvedený v bodu 9 žádosti, k tomu sdělujeme, že v období ode dne 1. ledna 2015 do dne 31. prosince 2019 (v žádosti není blíže vymezeno, je použito slovní spojení „v minulosti“), dle evidenčních informačních systémů krajského ředitelství, došlo v domě Na Drážce 1552-1554 v Pardubicích dvakrát k dokonanému vloupání pouze do bytů (1x v roce 2015 a 1x v roce 2019). Pachatel těchto vloupání byl vždy zjištěn.

Žádosti za rok 2021

Žádost 48
Dne 28. prosince 2021 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím epodatelna.policie@pcr.cz elektronicky poskytlo na základě elektronické žádosti ze dne 18. prosince 2021 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), informace o výsledku a průběhu šetření podezření o spáchání trestného činu ředitelem příspěvkové organizace Klub Na Střelnici, 561 69 Králíky, které šetřila Policie České republiky, oddělení hospodářské kriminality územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství pod č. j. KRPE-53920/TČ-2021-171181 (dále také „ první žádost“).
Dne 29. prosince 2021 obdrželo krajské ředitelství prostřednictvím epodatelna.policie@pcr.cz ve shora uvedené věci druhou elektronickou žádost podle informačního zákona, kde tazatel požaduje poskytnout kopii vyrozumění o výsledku šetření ve věci podezření ze spáchání trestného činu ředitelem příspěvkové organizace Klub Na Střelnici, 561 69 Králíky, které prováděla Policie České republiky, oddělení hospodářské kriminality územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství pod č. j. KRPE-53920/TČ-2021-171181 (dále také „druhá žádost“).
Krajské ředitelství druhou žádost posoudilo a v přiloženém elektronickém souboru v anonymizované podobě poskytuje (bez osobních údajů zúčastněných osob) kopii vyrozumění evidovaného pod č. j. KRPE-53920-24/TČ-2021-171181. Přílohu naleznete ZDE

Žádost 47
Dne 29. prosince 2021 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo datovou schránkou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně sdělení míst určených městu Litomyšl ze strany Policie České republiky k měření úsekové rychlosti vozidel na pozemní komunikaci ve městě Litomyšl (dále také „žádost“).

Krajské ředitelství žádost posoudilo a sděluje, že ve městě (obci) Litomyšl byla určena Policii České republiky níže uvedená místa k měření úsekové rychlosti vozidel:

 1. silnice I/35 v obci Litomyšl, ulice Moravská - obousměrně,
 2. silnice I/35 v obci Litomyšl, ulice Sokolovská - obousměrně,
 3. silnice II/360 v obci Litomyšl, ulice J. E. Purkyně - obousměrně,
 4. místní komunikace v obci Litomyšl, ulice T. G. Masaryka - obousměrně,
 5. silnice II/358 v obci Litomyšl, ulice J. K. Jeřábka - jednosměrně (Česká Třebová-Litomyšl).

Žádost 46
Dne 20. prosince 2021 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím Policejního prezidia České republiky elektronickou žádost ze dne 16. prosince 2021 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně poskytnutí následujících informací:
„…dne 15. 12. 2021 v 10:56 se dva policisté neúspěšně snažili dozvonit na adresu: Fibichova 408, Čeperka, 533 45. Tímto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tazatel žádá o tyto informace:
1) Jaký byl účel návštěvy příslušníků PČR
2) Zda navštívili v té době ještě někoho dalšího v Čeperce
a) pokud ano, koho
3) Z jakého byli příslušníci útvaru
4) Pokud byl účel návštěvy příslušníků získání podání vysvětlení, proč nepoužili standardní postupy
5) Pokud příslušníci vyšetřovali nějakou událost:
a) jaké je číslo spisu
b) kdo podal podnět k vyšetřování
c) co je obsahem daného spisu
Krajské ředitelství žádost posoudilo a sděluje k jednotlivým bodům žádosti následující:

1.         Účelem a rovněž důvodem přítomnosti příslušníků Policie České republiky z krajského ředitelství dne 15. prosince 2021 v obci Čeperka bylo doručování [zejména ustanovení §§ 62, 63, 64 a 159a odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestní řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“)] písemnosti (usnesení) vypracované dle ustanovení § 159a odst. 5 trestního řádu.
2.         Ano, příslušníci Policie České republiky z krajského ředitelství dne 15. prosince 2021 navštívili více osob v obci Čeperka, kterým byla písemnost uvedená v bodě 1 doručována. Jejich osobní údaje (jméno, příjmení, trvalé bydliště) nelze z důvodu ochrany osobních údajů poskytnout - viz např. zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
3.         Příslušníci Policie České republiky, kteří dne 15. prosince 2021 byli přítomni v obci Čeperka, jsou služebně zařazeni v rámci obvodního oddělení Lázně Bohdaneč územního odboru Pardubice krajského ředitelství.
4.         Účelem přítomnosti příslušníků Policie České republiky dne 15. prosince 2021 v obci Čeperka nebylo získání vysvětlení, ale doručování písemnosti viz bod 1.
5.         Příslušníci Policie České republiky z krajského ředitelství dne 15. prosince 2021 v obci Čeperka nevyšetřovali žádnou událost, nýbrž doručovali písemnost (usnesení) poškozeným ve věci evidované krajským ředitelstvím pod č. j. KRPE-81376/TČ-2021-170610 - viz bod 1, kde je tazatel evidován jako jeden z poškozených.

Žádost 45
Dne 14. prosince 2021 obdrželo Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) prostřednictvím datové schránky žádost žadatele o poskytnutí informací. V rámci žádosti se žadatel domáhal poskytnutí spisového přehledu a záznamu o uložení věci ve věci vedené oddělením hospodářské kriminality územního odboru Pardubice krajského ředitelství pod č. j. KRPE-71341/ČJ-2021-170681.
Krajské ředitelství žádost žadatele posoudilo a musí primárně konstatovat, že žadatel v letech 2020 a 2021 oznamoval v rámci krajského ředitelství různá trestní oznámení a když byl vyrozuměn v souladu s právními předpisy [např. zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)] o jejich vyřízení, tak zaslal žádosti na poskytnutí informací z těchto trestních oznámení i dle informačního zákona. Samozřejmě na tento postup podle informačního zákona má žadatel právo, ale musí si uvědomit, že práva žadatele dána informačním zákonem jsou podle ustálené judikatury soudů právem politickým na informace (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 17/2008-67 ze dne 7. května 2008), a proto nesou některá úskalí pro žadatele, kterým naleží práva i podle jiných právních předpisů, jako např. ve věci žadatele dle ustanovení § 157 odst. 2 písm. a) nebo i per analogiam dle ustanovení § 65 odst. 1 věta poslední zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“). Hlavně smysl informačního zákon spočívá ve veřejné kontrole výkonu státní moci. Nejedná se o právo jednotlivce žádat informace pouze pro svou individuální potřebu, nýbrž za účelem určitého veřejného zájmu, o čemž svědčí také povinnost povinných subjektů zveřejnit poskytnuté informace do 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup. Požadované informace nemají sloužit osobní potřebě jednotlivce, ale potřebě veřejnosti.

K samotné žádosti žadatele ze dne 14. prosince 2021 pak krajské ředitelství konstatuje, že spisový přehled a úřední záznam o uložení věci ve věci vedené oddělením hospodářské kriminality územního odboru Pardubice krajského ředitelství pod č. j. KRPE-71341/ČJ-2021-170681 lze žadateli ad hoc poskytnout, neboť se žadatel svou žádostí domáhá nikoli poskytnutí podstatné části spisu, nýbrž poskytnutí dvou dokumentů z výše uvedeného spisu. V jednání žadatele za takové situace nelze spatřovat obcházení per analogiam ustanovení trestního řádu o nahlédnutí do spisů (§ 65 trestního řádu), ale žádost o poskytnutí konkrétních (dvou) dokumentů dle informačního zákona. Proto krajské ředitelství požadované dokumenty poskytuje v přiloženém elektronickém souboru k tomuto rozhodnutí. V poskytovaných dokumentech však byly v souladu s ustanovením § 12 informačního zákona znečitelněny jednak osobní údaje všech zúčastněných osob tj. jejich jména, příjmení, data narození, místa narození a trvalého bydliště i další citlivé údaje, které by zúčastněné osoby mohly identifikovat, neboť jednak jejich poskytování je speciálně a komplexně upraveno v tomto případě v hlavě III zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ale krajské ředitelství má i zákonnou povinnost zveřejňovat informace poskytnuté v elektronické podobě viz ustanovení § 5 odst. 3 informačního zákona.

Nad rámec uvedených skutečností krajské ředitelství v souladu s ustálenou judikaturou uvádí, že požadované dokumenty jsou nyní žadateli poskytovány pouze z důvodu, že se jedná o poskytnutí dvou konkrétních dokumentů ze spisu a nikoli vícero dokumentů (podstatné části spisu) nebo dokonce celého spisu. Za situace, kdy by žadatel požadoval další dokumenty ze spisu, jednalo by se již o účelové řetězení žádostí o informace a žadatel by byl odkázán per analogiam na § 65 trestního řádu, který speciálně a komplexně upravuje institut nahlížení do spisů v trestních věcech včetně přezkoumávání důvodů odepření nahlížení do spisu.
Příloha k rozhodnutí je ZDE.

Žádost 44
Dne 18. prosince 2021 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „krajské ředitelství“) obdrželo prostřednictvím epodatelna.policie@pcr.cz elektronickou žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se sdělení informace o výsledku a průběhu šetření podezření ze spáchání trestného činu ředitelem příspěvkové organizace Klub Na Střelnici, 561 69 Králíky, které šetřila Policie České republiky, a které je oddělením hospodářské kriminality územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství evidováno pod č. j. KRPE-53920/TČ-2021-171181 (dále také „žádost“).
Krajské ředitelství žádost posoudilo a poskytuje požadované informace v tomto rozsahu:

 1. Kvalifikovaným posouzením (§ 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), a provedeným šetřením Policií České republiky dle ustanovení § 158 odst. 1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle ustanovení § 158 odst. 3 trestního řádu.
 2. Osoby, které podávaly vysvětlení, byly poučeny dle ustanovení § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.

Žádost 43
Tazatel vyžadoval informace ze spisu vedeném pod číslem jednacím KRPE-83280/TČ-2021-170613. Naši odpověď naleznete zde.

Žádost 42
Tazatel zaslal žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“), která neobsahovala náležitosti dle informačního zákona, a v jejím předmětu bylo uvedeno: „Stížnost na neposkytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. stran PČR Pardubice viz č. j. KRPE-83873-1/ČJ-2021-170613“, zkráceně, zřejmě požadujete sdělit, zda krajské ředitelství užívá následující telefonní čísla: 603 123 327 a 702 265 695 (dále také „žádost“). Odpovědi naleznete zde.

Žádost 41
Tazatel požadoval informaci týkající dotazu Okresního státního zastupitelství v Chrudimi (dále jen „OSZ“) na jeho osobu ze dne 21. září 2021 (dále také „dotaz“) adresovaného Policii České republiky obvodnímu oddělení Chrudim územního odboru Chrudim krajského ředitelství (dále jen „OOP“), kde byl dotaz zaevidován pod č. j. KRPE-74063/ČJ-2021-170313, včetně poskytnutí kopie odpovědi na tento dotaz (dále také „žádost“). Naše odpověď je zde.

Žádost 40
Tazatelka požadovala počty konfrontací provedených policejním orgánem v přípravném řízení trestním v rámci krajského ředitelství v letech 2015 až 2020. Naše odpověď je ke stažení zde.

Žádost 39
Tazatel žádal informace k záznamům přestupkového jednání ze dne 10. října 2021 přibližně od 02:50 do 03:50 hod. na třídě Míru v Pardubicích. Naše odpověď je ke stžení zde.

Žádost 38


Žádost 37
Tazatel žádal další informace k rušení nočnímu klidu na hřišti TJ Sokol Kostěnice. Naše odpověď je ke stžení zde.

Žádost 36
Tazatel vyžadoval informace k měření rychlosti v obci Presy na Chrudimsku. Naše odpověď je zde.

Žádost 35
Tazatelka vyžadovala informace k anonymnímu oznámení směřujícím k její osobě. Naše odpověď je zde.

Žádost 34
Tazatel vyžadoval informace k případu rušení nočního klidu na hřišti TJ Sokol Kostěnice. Naše odpověď je ke stžení zde

Žádost 33
 

Žádost č. 32
Tazatel žádal kopii souhlasného stanoviska vydaného dopravním inspektorátem územního odboru Chrudim krajského ředitelství pod č. j. KRPE-46173-1/ČJ-2017-170306 dne 29. června 2017. Žádosti bylo vyhověno. Stanovisko naleznete zde.

Žádost č. 31
 

Žádost č. 30
Tazatel požadoval kopii druhé strany písemnosti o postoupení informací týkajících se osoby MUDr. M.V. evidované krajským ředitelstvím pod č. j. KRPE-55742-11/ČJ-2019-170066-S a sdělení data předvedení příslušníky Policie České republiky obvodního oddělení Králíky územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství v měsíci srpnu 2021. Odpověď, kopie dokumentu

Žádost č. 29
Tazatel požadoval kopii doručenky (za účelem zjištění převzetí dokumentu) k KRPE-46648/PŘ-2021-170310-MČ. Žádost, doručenka

Žádost č. 28
Tazatel požadoval kopii doručenky (za účelem zjištění převzetí dokumentu) k ČJ KRPE-39833/PŘ-2021-170313-PG. Žádost, doručenka

Žádost č. 27
Tazatel požadoval usnesení k Č.J.: KRPE-24163-25/TČ-2021-170917. Naše odověď a usnesení ke stažení.

Žádost 26
 

Žádost 25
Rozhodnutí Krajského ředitelství policie Pardubického kraje č. j. KRPE-57973-1/ČJ-2021-1700KR ze dne 13. srpna 2021 + příloha

Žádost 24
 

Žádost 23
Tazatel požadoval informace týkající se pořizování záznamů v budově policie. Naše odpověď je zde.

Žádost 22
Tazatel požadoval informace o výběru míst určených k policejním kontrolám pohybu osob v rámci územního odboru Pardubice krajského ředitelství v době vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky v roce 2021. Naše odpověď je zde.

Žádost č. 21
Tazatelka požadovala informace vztahující se k oprávnění při vstupu do bytu v němž je podezření na úmrtí a na další postupy policistů, které z okolností vyplynou. Naše odpověď je zde.

Žádost č. 20
Tazatel požadoval informaci týkající se e-mailové komunikace. Naše odpověď je zde.

Žádost č. 19
Tazatelka žádala informace týkající se skartace v roce 2007. Naši odpověď naleznete zde.

Žádost č. 18
Tazatel požadoval seznam určených míst pro měření ryclosti MP Litomyšl v rámci města Litomyšl včetně období a způsobu výběru těchto míst. Odpověď naleznete zde.

Žádost č. 17
Další žádost o poskytnutí informací se týkala konkrétního spisového materialu v č. j. KRPE-89437-18/TČ-2020-170681 ve věci vedené oddělením hospodářské kriminality ÚO Pardubice pod č. j. KRPE-89437/TČ-2020-170681. Naši odpověď naleznete zde.

Žádost č. 16
Tazatel požadoval informace ze spisu vedeného oddělením hospodářské kriminality územního odboru Chrudim krajského ředitelství pod č. j. KRPE-60206/TČ-2020-170381-PK. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 15
Tazatelka žádala seznam věcí, které byly v bytě při ohledání místa činu v případu, který byl evidován v roce 2007. Odpověď na tuto žádost byla informativního charakteru s tím, že spis z roku 2007 byl v roce 2018 skartován v souladu s platnými právními a služebními předpisy.

Žádost č. 14
Odpověď na zádost týkající se požadovaného poskytnutí informací k Č.J.: KRPE-89437/TČ-2020-170681 naleznete zde.

Žádost č. 13
Tazatel požadoval datové sady registrovaných trestných činů členěných dle takticko-statistické kvalifikace za okresy Pardubického kraje. Tazateli byla poskytnuta data dle územních odborů po jednotlivých měsících.

Žádost č. 12
Tazatel žádal informace týkající se realizace některých ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 11
Tazatel žádal informace týkající se organizačního řádu krajského ředitelství. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 10
Tazatel žádal informace týkající se několika případů s nenávistným podtextem. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 9
Tazatelka žádala informace týkající se skutků, v nichž byla sáma oznamovatelkou. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 8
Tazatel žádal informace týkající se skutků, v nichž byl sám oznamovatelem. Odpověď je ke stažení zde.

Žádost č. 7
Žádost navazuje na žádost č. 5. Tazatel žádal informace o ceně Kč/m2 bez DPH a celkové kupní ceně zastavěného pozemku stavbou pořízenou z veřejných prostředků v lokalitě průmyslové zóny „západ“ na adrese Průmyslová 1478, 537 01 Chrudim.
- Pro výstavbu nového areálu územního odboru Chrudim a obvodního oddělení Chrudim krajského ředitelství byly zakoupeny pozemky za 687,30 Kč/m2 (bez DPH), celková cena zakoupených pozemků je 4.073.630,00 Kč za 5.927 m2. Zde je nutno upozornit, že pro výstavbu byl využit i pozemek původní p. č. 922/13 o výměře 3.652 m2, který byl již ve vlastnictví státu. Celková zastavěná plocha je 9.579 m2.

Žádost č. 6
Žádost se týká dotazu směřujícího k jakémukoliv opatření ze strany policie týkajícího se muničních skladů a s nimi spojených lhůt správních agend. Celá žádost včetně odpovědí je ke stažení zde.

Žádost č. 5
Žádost se týká dotazu na realizace některých ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celá žádost včetně odpovědí je ke stažení zde.

Žádost č. 4.
Další žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 2.2021 podle zákona č. 106/1999 Sb., se týkala těchto bodů:
1)      interního předpisu, který nahrazuje závazný pokyn policejního prezidenta č. 167/2010,
2)      počtu a míst výslechových místnosti využívaných pro výslechy dětských obětí v rámci krajského ředitelství,
3)      fotografií výslechových místností využívaných pro výslechy dětských obětí v rámci krajského ředitelství (dále také „žádost“).
Krajské ředitelství požadavky uvedené v žádosti posoudilo a sdělilo k nim následující:
1. Požadovaný vnitřní služební předpis se netýká působnosti krajského ředitelství, nýbrž náleží do působnosti Policejního prezidia České republiky. Krajské ředitelství proto postoupilo podání žadatelky v rozsahu požadavku č. 1 žádosti Policejnímu prezidiu České republiky k přímému vyřízení. O způsobu vyřízení požadavku č. 1 bude žadatelka Policejním prezidiem České republiky vyrozuměna.
2. V rámci krajského ředitelství jsou celkem 4 výslechové místnosti využívané pro výslechy dětských obětí (dále také „místnost“). Jedna místnost se nachází v Pardubicích v budově krajského ředitelství. Po jedné místnosti se pak nachází v budovách územních odborů krajského ředitelství v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí.
3. Všechny místnosti jsou zařízeny a vybaveny obdobně, jak je uvedeno na fotografiích přiložených v příloze k tomuto poskytnutí informací.

Žádost č. 3
Dne 23. února 2021 jsme obdrželi dotaz týkající se poskytnutí informací o stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky v zadávacím řízením krajským ředitelstvím vyhlášené veřejné zakázky s názvem „Výstavba areálu Územního odboru Chrudim – Krajského ředitelství policie Pardubického kraje“ (dále jen „žádost“).
Krajské ředitelství tazatele informovalo, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě rozpočtů, které jsou součástí zhotovené projektové dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr oceněným zhotovitelem projektové dokumentace.

Žádost č. 2
Dne 11. února 2021 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje obdrželo žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně incidentu ze srpna 2019 v Pardubicích-Polabinách, o kterém byl žadatel informován v médiích. Žadatel specifikoval incident takto „Dva muži (19, 32 let) v srpnu 2019 nejprve nadávali a následně jeden z nich i fyzicky napadl skupinu osob bez domova v pardubických Polabinách. K napadení byla přivolána policie a rychlá záchranná služba. Policie na místo přijela a oba muže zadržela. První z mužů byl obviněn z nebezpečného vyhrožování dle § 353 odst. 1 trestního zákoníku. Druhý z mužů byl obviněn z trestných činů nebezpečného vyhrožován dle § 353 odst. 1 trestního zákoníku, výtržnictví dle § 358 odst. 1 trestního zákoníku a ublížení na zdraví dle § 146 odst. 1 trestního zákoníku. Mimo útoku na osoby bez domova muži poškodili i policejní auto.“ Žadatel o incidentu konkrétně požaduje sdělení následujícího:
1) Zabývali jste se tímto incidentem? Pokud ano, pod jakým č. j.?
2) Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci prrověřování, po ZUTR, v rámci NPO, či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.
3) Zabývali jste se možností, že se jedná o trestný čin z nenávisti? Prosíme i uvedení negativní odpovědi proč tato úvaha nepřipadala v úvahu.
4) Na základě jakých informací byla případně prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o psaný či grafický projev, prosíme, uveďte jeho doslovné znění.
5) O co v daném trestném činu šlo? (prosíme, stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“).
6) Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel trestného činu a jeho oběť (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo další nepodléhající ochraně osobních údajů)?
7) Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
8) Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.

Krajské ředitelství k shora uvedeným otázkám sděluje následující:
1. Ano a incident byl vyšetřován krajským ředitelstvím pod č. j. KRPE-63725/TČ-2019-170671.
2. Incident byl po zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 trestního řádu) nejprve prověřován pro přečiny ublížení na zdraví dle ustanovení § 21 k § 146 odst. 1 trestního zákoníku a nebezpečné vyhrožování podle ustanovení § 353 odst. 1 trestního zákoníku. Později vyšetřován (§ 160 trestního řádu a další) pro přečiny nebezpečné vyhrožování dle ustanovení § 353 odst. 1 trestního zákoníku, výtržnictví dle ustanovení § 358 odst. 1 trestního zákoníku a ublížení na zdraví dle ustanovení § 146 odst. 1 trestního zákoníku, ve stadiu pokusu dle § 21 odst. 1 trestního zákoníku.
3. Ano, policejní orgán učinil dotaz v protokolech o výslechu obviněných na obviněné ve smyslu, zda jsou někde organizováni, zda se pohybují v nějaké skupině osob, extremistickém hnutí apod. Jeden z obviněných tyto skutečnosti popřel. Uvedl, že jednal pod vlivem alkoholu a jeho reakce byla nepřiměřená, výhružky vůči poškozeným popřel. Druhý obviněný na tento dotaz odmítl vypovídat.
4. Nenávistná pohnutka prověřována na základě zjištění osobních poměrů obviněných zejména opisů trestních rejstříků a zpráv z místa pobytu (bydliště) obviněných.
5. Dne 14. srpna 2019 kolem 17.00 hod v Pardubicích poblíž ul. Kpt. Bartoše v lesíku za prodejnou Uni Hobby přišli obvinění T. S. a R. D. do prostor tzv. stanového městečka osob bez domova, oba měli v ruce dlažební kostky, kdy obviněný T. S. začal na zde přítomné R. V., L. P. a J. H. vykřikovat "přišli jsme udělat očistu, všechny Vás tady zabijeme, všechny zlikvidujeme", poté obviněný T. S. přistoupil k poškozenému R. V, který seděl na židli a tohoto kopl nohou do obličeje, kdy po pádu poškozeného na zem jej znovu kopl nohou do hlavy a následně mu ještě dvakrát nohou dupnul na hlavu, kdy tímto jednáním vzbudili v jiném obavu o svůj život a zdraví. Dále obviněný T. S. svým jednáním způsobil poškozenému R. V. zranění - otok a tržnou ránu rtu, oděrky v čelní krajině hlavy a oděrky ve vlasové části hlavy, kdy toto zranění nemělo povahu celkové poruchy zdraví, avšak si vyžádalo ošetření v Krajské nemocnici Pardubice.
6. Pachateli byli dva muži ve věku 20 a 32 let české národnosti. Oběťmi jednání pachatelů byly celkem 3 osoby, a to 1 muž ve věku 43 let (SVK) a dvě ženy ve věku 56 a 35 let české národnosti.
7. Ze strany krajského ředitelství byl případ ukončen podle § 166 odst. 3 trestního řádu dne 7. října 2019.
8. Případ předán na Okresní státní zastupitelství Pardubice; sp. zn. 1 ZT-368/2019.

Žádost č. 1
Dne 27. ledna 2021 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje obdrželo elektronickou žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím následně doplněnou dne 4. února 2021 na základě výzvy o absentující údaje a konkrétní otázky ve smyslu § 14 odst. 2 a § 14 odst. 5 písm. b) informačního zákona, kde se dožadujete poskytnutí informací o sdělení č. j. PPR-3626/ČJ-2021-990210-PD
Otázky:
1.    Zdali byla stížnost shledána důvodnou. (v případě, že nikoliv z jakého důvodu, a zda se s nastíněným chováním policisty, ústrojovou nekázní a zakrýváním služebního čísla ztotožňuje jeho nadřízený. V tomto případě prosím o sdělení identifikace nadřízeného, který shledal postup policisty jako nezávadový.)
2.    Jaká opatření byla přijata, aby k podobným excesům v budoucnu nedocházelo.
3.    V případě, že byla stížnost shledána, alespoň z části důvodnou, jak byl konkrétní policista postižen.
Krajské ředitelství k podané žádosti o informace sdělilo následující:
1. K první otázce uvádíme, že podání ze dne 26. července 2020 bylo odborem vnitřní kontroly krajského ředitelství pod č. j. KRPE-55716/ČJ-2020-17066-U posouzeno v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), dle svého obsahu a nebylo kvalifikováno jako stížnost ve smyslu § 175 správního řádu, nýbrž jako upozornění dle § 97 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Protože podání nebylo posouzeno jako stížnost ve smyslu správního řádu, nelze na otázku č. 1, tj. zda byla stížnost důvodná, odpovědět.
2. V rámci šetření vedeného odborem vnitřní kontroly krajského ředitelství pod č. j. KRPE-55716-8/ČJ-2020-17066-U nebyla zjištěna žádná pochybení. Avšak z pokynu ředitele krajského ředitelství byla z důvodu procesní jistoty věc dne 16. února 2021 předána řediteli územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství jako služebnímu funkcionáři s kázeňskou pravomocí k přijetí dalších opatření.
3. K dané otázce je však nezbytné uvést, že příslušníci Policie České republiky (dále také „policisté“) jsou v rámci služebního poměru celoživotně vzděláváni. Stejně tak jsou průběžně seznamování s platnými a účinnými zákony, včetně interních aktů řízení a jiných norem upravujících moderní postupy výkonu policejní činnosti. Cílem prohlubování znalostí policistů je maximální profesionalizace výkonu služby, plnění úkolů Policie České republiky a ochrana zákonem chráněných zájmů.
K poslední otázce krajské ředitelství sděluje, že na ní nemůže odpovědět, protože podání nebylo posouzeno jako stížnost ve smyslu správního řádu (viz odpověď k otázce č. 1). Věc však byla předána řediteli územního odboru Ústí nad Orlicí krajského ředitelství jako služebnímu funkcionáři s kázeňskou pravomocí k dalšímu opatření. Krajské ředitelství nad rámec tohoto sdělení uvádí, že pokud příslušný služební funkcionář v dané věci shledá pochybení v jednání policisty, nebude Vám možné sdělit bližší podrobnosti o řízení ve věcech služebního poměru (např. kázeňského řízení), neboť podle § 178 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jsou taková řízení neveřejná.
Nad rámec tohoto sdělení krajské ředitelství odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. června 2010, č. j. 1 As 28/2010-86, podle něhož platí „Právo na informace zahrnuje pouze poskytování informací, nikoliv jejich interpretaci či hodnocení ze strany povinných subjektů.“ Prostřednictvím informačního zákona se tedy lze domáhat výlučně poskytování informací, nikoliv přezkumu činnosti příslušníků Policie České republiky při vyřizování Vašich podání.

 

 

vytisknout  e-mailem