Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o nálezu samonabíjecí pistole

Č. j. KRPE-22731/ČJ-2023-1700IY-PA 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

oznámení o nálezu zbraně

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákonač.119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu oznamuje, že dne 27. 4. 2023 byl na zdejší součásti předán nález:

-       pistole samonabíjecí, výrobce ČZ Strakonice, vzor 50, ráže 7,65 Browning, v. č. 686570

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyla zjištěna osoba vlastníka nalezené věci, doručuje se mu oznámení o jejím nálezu, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu, veřejnou vyhláškou. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti ke zjištění majitele věcí.

Vlastník shora uvedené věci se může přihlásit v místě jejich uložení, na adrese Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, pracoviště Pardubice, J. Zajíce 946, 530 12 Pardubice, v úřední dny pondělí nebo středa od 08:00 hod do 12:00 hod a od 12:30 hod do 17:00 hod.

Poučení: Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, připadne zbraň podle § 68 odst. 3 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Oznámení o nálezu zbraně je současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese : https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk-uredni-deska.aspx

Zpracoval:
nprap. Václav Kořínek                                                                                                                  por. Miloš Záleský
                                                                                                                                                     komisař


Vyvěšeno dne: 01.09.2023 
Sejmuto dne: 01.03.2024

vytisknout  e-mailem