Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - nález revolverového válce, domácí výroby, model neuveden, ráže. 38 speciál, v. č. nezjištěno

Č. j. KRPE-3053-6/ČJ-2023-1700IY-PA 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 5 zákona č.119/2002Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních) oznamuje veřejnou vyhlášku vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), že dne 3. 9. 2022 v obci Pardubice, Jindřišská 785, 530 02, byla nalezena zbraň:

- revolverový válec, domácí výroba, model NEUVEDEN, ráže. 38 SPECIÁL, v. č. NEZJIŠTĚNO,

která je uložena na Krajském ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Jana Zajíce 946, 530 12 Pardubice. Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci, vyhlašuje se veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2 správního řádu doručení písemnosti o nálezu věci jejímu vlastníkovi. Veřejné vyhlášky je využíváno jako poslední možnosti k zjištění majitele. Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.

Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních a vyhláška bude základním dokladem, aby předmětná zbraň a střelivo připadlo do vlastnictví státu.

Po uplynutí lhůty 6 měsíců opatřete veřejnou vyhlášku otiskem úředního razítka, podpisem a s vyplněnými daty vyvěšení a sejmutí odešlete zpět.

Toto oznámení je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk-uredni-deska.aspx

                                                                                                                                                                                              nprap. Václav Kořínek
                                                                                                                                                                                              vrchní inspektor


VYVĚŠENO DNE: 25. 1. 2023
SEJMUTO DNE: 25. 7. 2023

vytisknout  e-mailem