Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)

 1. Název: Policie České republiky
   
 2. Důvod a způsob založení: Policie ČR byla jako ozbrojený bezpečnostní sbor České republiky zřízena zákonem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Její postavení v současné době upravuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vřejného pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie ČR je podřízena Ministerstvu vnitra ČR.
   
 3. Kontaktní spojení:
  Kontaktní poštovní adresa:
  Policie ČR
  Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
  Na Spravedlnosti 2516
  530 48  Pardubice

  Telefonní číslo: 974 561 229
  Číslo faxu: 974 561 228
  Adresa internetové stránky: www.policie.cz
  Adresa e-podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
  Datová schránka: ndihp32
  • Bankovní spojení
   -
   pro platby od veřejnosti ve prospěch policie příjmový účet 19-11234881/0710

   Na tento účet směřují veškeré příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku , sankční platby či příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy. Na vystavených fakturách je uváděn i variabilní symbol, který je podřízen evidenci jednotlivých správ.

   běžný účet finančních fondů - rezervní fond předčíslí 123
   Na základě darovacích smluv jsou na tento účet přijímány dary.

   příjmový účet - kapitálové příjmy předčíslí 3113
   Na tento účet jdou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku.
    
  • IČ: 72050250
    
  • DIČ: CZ72050250
    
  • Žádosti o informace
   - náležitosti k žádostem dle zákona 106/1999 sb., O svobodném přístupu k informacím naleznete zde
   - žádosti adresované na KŘP Pardubického kraje

  vytisknout  e-mailem