Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pardubický kraj v číslech za rok 2021

KRAJ - V rámci objasněnosti jsme čtvrtí v republice. 

Úvodem lze pozitivně konstatovat, že v našem kraji došlo oproti roku 2020 k celkovému poklesu kriminality. V roce 2020 jsme registrovali 4 778 trestných činů, za rok 2021 jich registrujeme 4 420, což je o 358 méně (tj. 7,5%). Dle jednotlivých územních odborů jsou čísla celkové kriminality následující: Chrudim 832, Pardubice 1 952, Svitavy 702 a Ústí nad Orlicí 934. Velmi pozitivní je i objasněnost. V roce 2021 se nám podařilo objasnit 2 730 (61,8%) skutků, což je v rámci naší republiky čtvrté nejvyšší číslo objasněnosti za jednotlivé kraje.

Data za jednotlivé oblasti:

Obecná kriminalita

Nejzávažnějším trestným činem byl z března 2021 pokus vraždy v Pardubicích – více zde. (v roce 2020 bylo vražd 5).

Mírný nárůst jsme zaznamenali u mravnostní kriminality, kdy v roce 2021 bylo 138 skutků oproti roku 2020, kdy byl nápad 116 skutků.  

U majetkové trestné činnosti byl v roce 2021 také patrný mírný nárůst celkového počtu skutků oproti roku 2020 (1813/1743).

V problematice krádeží a podvodů na seniorech jsme zaregistrovali celkem 30 skutků, což je oproti loňskému roku o 8 více. Nejčastější legendou byl „VNUK – peníze na léčbu“. V rámci celorepublikového opatření poučili kolegové z kriminální služby po telefonu téměř 1 000 seniorů a podařilo se jim zachránit 750 000 korun.

Na úseku drogové kriminality patří v rámci Pardubického kraje k hlavním drogám metamfetamin (pervitin), konopí (marihuana) a také jsme zaznamenali několik případů distribuce kokainu a extáze. Pracovní skupina TOXI našeho ředitelství provedla celkem 114 realizací, ve kterých obvinila 117 osob. V loňském roce to bylo 137 realizací se 139 obviněnými.

V oblasti pátrání po osobách se nám loni podařilo vypátrat 672 osob z vyhlášených 737 pátrání (2020 vyhlášeno 767 pátrání, vypátráno 687). Pátrání po vozidlech a registračních značkách: 2021 vyhlášeno 187 a vypátráno 94, 2020 vyhlášeno 211 a vypátráno 95. K již letitým pátráním patří 3 cizinci, kdy po jednom muži pátráme již od roku 2009, po druhém od roku 2012 a po třetím od roku 2016.

Hospodářská kriminalita

Za rok 2021 jsme zjistili celkem 390 spáchaných  skutků hospodářské kriminality, z toho jsme objasnili 235 skutků. Celkový nápad trestné činnosti tak zaznamenal v porovnání s předchozím rokem pokles o 193 skutků (tj. 33%). Objasněnost tak činí 60,25% (2020 - 52,48%).

V oblasti zajišťování majetku a odčerpávání výnosů z trestné činnosti byl v roce 2021 zajištěn majetek v celkové výši 76,6 mil. Kč (2020 téměř 92 mil. Kč)

Kybernetická kriminalita a kriminalita páchaná prostřednictvím internetu

Celkem jsme zaevidovali 329 trestných činů spáchaných prostřednictvím informačních a komunikačních technologií oproti 246 evidovaným trestným činům za rok 2020.

Jednalo se především o neoprávněné přístupy k počítačovému systému, zneužití bankovních účtů nebo platebních karet ale i podvodné jednání páchané přes sociální sítě (například pod legendou „americký voják“ apod.).

Případ podezřelé investice do bitcoinu – klikněte zde a případ podezřelých inzerátů – klikněte zde.

Veřejný pořádek

Kolegové z krajské pořádkové jednotky našeho ředitelství se výraznou měrou podílejí na zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti (sportovní utkání a doprovody fanoušků), negativních jevů ovlivňujících bezpečnostní situaci, mimořádných událostí (tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku), technologických havárií nebo pátracích akcí. V loňském roce byli kolegové nasazeni do 185 případů (2020 - 158 případů) a to nejen v rámci Pardubického kraje ale i celorepublikově.

Pořádková policie v roce 2021 evidovala 21 816 přestupků, což je v porovnání s předešlým rokem nárůst o 818 přestupků.  Počet zákroků policistů s použitím donucovacích prostředků za rok 2021 činí 725 (2020 – 471).

Bezpečnost silničního provozu

Policisté v Pardubickém kraji v roce 2021 šetřili celkem 4 391 nehod, při kterých bylo 21 osob usmrceno, 70 osob těžce zraněno a 1 150 osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je 291 mil. Kč.

Podrobnější informace o nehodovosti v našem kraji se dočtete zde v odkaze.

Zbraně a bezpečnostní materiál

Za rok 2021 evidujeme 12 211 držitelů zbrojních průkazů v rámci Pardubického kraje, což je o 74 více než v roce 2020. Počet přestupků na úseku zbraní a střeliva činí za uplynulý rok 52 skutků, což je o 22 více než předloni.  

Kolegové provedli 108 kontrol u držitelů zbrojních licencí, kdy ve 24 případech odebrali držitelům zbrojní průkaz, převážně z důvodu ztráty bezúhonnosti.

Operační odbor

Důstojníci Integrovaného operačního střediska přijali loni na tísňové lince 158 celkem 49 988 hovorů, což je o 283 hovorů méně než v roce 2020. Z toho zaevidovali 35 254 událostí, což je oproti roku 2020 o 2 559 událostí více. Ostatní hovory (14 734) směřované na tísňovou linku lze zařadit mezi tzv. zlomyslné volání, informativní hovory, nebo hovory týkající se již jednou oznámené události.

Zajímavou a pozitivní informací je průměrný dojezdový čas první hlídky na místa událostí, kde hrozí nebezpeční z prodlení, a zákrok nesnese odkladu, činil v roce 2021 v rámci celého krajského ředitelství 7 minut 39 vteřin.

Cizinecké policie

V rámci boje s nelegální migrací prováděli policisté kontroly dodržování pobytového režimu cizinců, kdy v roce 2021 zjistili 499 případů nelegální migrace, což je o 240  více než v roce 2020.

Počet cizinců vzrostl v Pardubickém kraji proti předcházejícímu roku o 1 527 osob na celkový počet 22 135 cizinců.  V průběhu roku 2021 odhalili kolegové 44 neregulérních dokladů (48 odhaleno v roce 2020).

Prevence

Prevencí předcházení sociálně patologických jevů se věnovali převážně policisté z Oddělení tisku a prevence. Nezastupitelnou roli však měly i ostatní útvary našeho ředitelství (cizinecká policie, služba pořádkové a dopravní policie, kynologové, kriminalisté a další).

Témata, která byla veřejnosti prezentována formou preventivních akcí, besed a přednášek patřila převážně: šikana, kyberšikana, chování v online prostoru, právní povědomí, (ne)bezpečný věk, dopravní výchova, seznámení s policií, návykové látky a alkohol. V oblasti situační prevence proběhly akce na viditelnost v dopravě i na obezřetnost nejen v nákupních centrech.

V rámci republikových aktivit se kolegové zapojili do projektů: Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým blízkým;  Pomněnkový den; Mezinárodní den seniorů; Řídím, piju nealko pivo; Zebra se za tebe nerozhlédne; Obezřetnost se vyplatí; Bezpečně u vody a další.

V loňském roce jsme také úspěšně ukončili projekt krajského ředitelství, Chraň se, seniore – více zde.

Registrovaná vs. Latentní kriminalita

Počet registrovaných trestných činů klesá v celé republice již několikátým rokem. Nicméně je nutné konstatovat, že stále existují i tzv. latentní trestné činy. Právě na tuto oblast se v následujícím období chceme zaměřit. Je to jedna z našich priorit pro běžné i online prostředí. Ačkoliv poslední léta trvá trend snižování registrované kriminality, zvyšuje se náročnost na její odhalování a stoupají nároky na policisty, kteří se na jejím vyhledávání, prověřování a vyšetřování podílejí.

Zde v odkaze naleznete podrobnou statistiku kriminality.

28. leden 2022
kpt. Mgr. Jiří Tesař

vytisknout  e-mailem