Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Výzva k převzetí vozidla

KRPM-148943-11/PŘ-2019-140806 

Výzva k převzetí vozidla

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
Dopravní inspektorát Přerov

Č.j. KRPM-148943-11/PŘ-2019-140806                                                                                                             Přerov 3. června 2020
                                                                                                                                                                           Počet listů: 1

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Doprvní inspektorát Přerov, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 37 zákona č. 273/2008 Sb., o Polici ČR, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 25. odst. 1, 2 zákona 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění

vyzívá k převzetí věci

ŠKODA FABIA, rz PRL 99-44,  r. v. 2000, barva modrá - základní, vin TMBPH16Y413103948, karoserie hatchback 5 DV

Vozidlo bylo z důvodu ochrany majetku zajištěno dne18. 12. 2019 v 7:30 hodin v Brodku u Přerova na ulici Vrchlického, kde s tímto vozidlem blíže nezjištěný řidič vyjel za silnice, způsobil dopravní nehodu, poté řidič z místa nehody odešel a vozidlo zůstalo na místě.

Zajištěnou věc vydá Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov na adrese U Výstaviště 18, Přerov, osobě, která prokáže vlastnická a uživatelská práva k věcem a to po dobu 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky.

Nepožádáli vlastník nebo uživatel věci o vydání ve lhůtě 6 měsíců ode dne vyvěšení této vyhlášky, připadne věc do vlastnictví státu.

Tato písemnost je současně zveřejněna  způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk-o-nas-uredni-deska.aspx

                                                                                                     

                                                                                                                            pprap. Martin Talla
                                                                                                                        oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. června 2020                            
Sňato z úřední desky dne: 3. prosince 2020   

vytisknout  e-mailem