Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Den linky 158

Olomoucký kraj - Symbolicky je tento den spojen s datem 15. 8. 

Telefonní linka 158 je bezplatnou linkou tísňového volání Policie České republiky a je určena široké veřejnosti pro telefonická oznámení, která mají charakter tísňových výzev, jejichž obsahem jsou zejména:

 • informace o ohrožení života, zdraví, majetku nebo veřejného pořádku,
 • informace vztahující se k:

trestné činnosti,
pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách,
pátrání po odcizených vozidlech,
haváriím, výbuchům a živelním pohromám,
dopravním nehodám, komunikačním závadám a odtaženým vozidlům

Telefonická volání na linku 158 mají někdy i jiný charakter, např. ocitnou-li se lidé v tíživé životní situaci a potřebují-li poradit. V těchto případech jsou volajícím poskytnuty kontakty na linky důvěry nebo psychologické poradny, kde je jim zajištěna potřebná intervence.

Obsluhu telefonní linky 158 zajišťují policisté integrovaného operačního střediska. Jejich hlavním posláním je zabezpečovat v nepřetržitém provozu jednotné a koordinované plnění policejních úkolů. Operační střediska zajišťují provoz národní telefonní linky tísňového volání 158 a současně kooperují v této souvislosti se správcem evropské telefonní linky tísňového volání 112 a linkou ZZS 155 při zásazích v rámci IZS.

Vedoucí Integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje plk. Mgr. Zbyněk Hanzl:
„Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje vzniklo v květnu 2014. Na operačním středisku, kde je zajištěna nepřetržitá služba, pracuje v současné době 48 policistů, kteří zde slouží ve směnném provozu. Na každé směně je 8-10 policistů, kteří přijímají tísňová volání na linku 158 z celého Olomouckého kraje a operativně vysílají policisty do konkrétních míst událostí. Při tom všem spolupracují s dalšími složkami integrovaného záchranného systému a zabezpečují součinnost mezi jednotlivými útvary policie, ministerstva vnitra, ostatními bezpečnostními sbory a ozbrojenými silami a dalšími organizacemi.

Policisté v Olomouckém kraji přijmou na tísňové lince denně průměrně 180 telefonátů, přičemž průměrná délka hovoru je kolem 60 vteřin. Denní počet výjezdů na místo je cca 140 a denně policisté průměrně vyjedou k 7 závažným případům, kdy hrozí přímé ohrožení života, zdraví, majetku nebo je pachatel na místě. Obsah oznamovaných událostí je rozličný, stejně jako počet oznámení, ze zkušeností však vyplývá, že během dne častěji policisté řeší majetkovou trestnou činnost a problémy v dopravě, večer přibývají oznámení o narušení veřejného pořádku nebo občanského soužití a případy různých forem násilí.  Obecně pak lze říci, že více oznámení přijímají operační důstojníci během letních měsíců. Ročně se počet přijatých oznámení pohybuje v řádech desetitisíců. V roce 2017 přijali policisté na operačním středisku na lince tísňového volání 63.270 hovorů a v informačním systému založili 44.322 událostí, které byly následně řešeny.

Vzhledem k rozsahu a obsahu přijímaných oznámení jsou na policisty IOS kladeny vysoké odborné nároky. Musí být dostatečně zkušení, aby se dokázali rychle rozhodnout, jak efektivně a adekvátně na vzniklou situaci reagovat. To s sebou nese vysokou míru odolnosti vůči stresu. Současně však musejí být policisté operačního střediska i v mnohdy vypjaté situaci vstřícní a empatičtí vůči oznamovatelům. Za směnu vyřídí obsahově různorodá oznámení od situací ohrožující lidský život až po situace, kdy si oznamovatel potřebuje pouze s někým pohovořit. Proto do našich řad přijímáme policisty, kteří u policie pracují již několik let a disponují řadou profesních, ale i osobních zkušeností. Taktéž musí být zdatní i v ovládání nových technologií, které v rámci integrace operačních středisek využíváme“.

linka-158

Rady občanům:

Při volání na LTV 158, ale i další tísňové linky složek IZS je třeba si uvědomit, že se dovoláte do krajského města. Policista IOS nemá detailní znalost území celého kraje a je třeba při oznámení pokud to situace dovoluje co nejvíce upřesnit místo, kde se událost stala.

Jak správně komunikovat prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání policie ČR 158

 1. Při zavolání na LTV 158 se nejprve ozve hláska „Tísňová linka policie“, poté jste vyzváni policistou k hovoru
 2. Řekněte své jméno
 3. Co se stalo a jestli je někdo zraněný
 4. Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici
 5. Nezavěšujte a odpovězte operátorovi na jeho doplňující otázky
 6. Udělejte, co operátor říká – řiďte se jeho pokyny.

Tísňová linka pro neslyšící:  SMS:  603 111 158
Co musí být ve vaší SMS zprávě:

 1. Příjmení
 2. Místo události (jméno obce, města)
 3. Ulici (když neznáte, záchytný bod – u kostela, stadionu
 4. Co se stalo (několika slovy popsat k čemu došlo)
 5. Zranění

Hovory na linku 158 jsou nahrávány. Při příjmu tísňových volání spolupracují se správcem evropské telefonní linky tísňového volání 112.

Každoročně policisté řeší případy zneužití  tísňové linky, tím že si volající vymýšlí různá oznámení, která se nezakládají na pravdě a to z různých pohnutek. Zneužití linky tísňového volání 158 je trestné. V době rozvinutých technologií je úspěšnost odhalení volajícího, jenž zneužil tísňovou linku vysoká. Jednotlivé případy se dokumentují a v extrémních případech jsou pak postoupeny Českému telekomunikačnímu úřadu k projednání.

Na vybraných hovorech, které vycházejí z reálných oznámení na tísňovou linku, poukazujeme také na volání, které na tuto linku nepatří. Hovory naleznete na YouTube kanálu Policie ČR.

mjr. Mgr. Jitka Dolejšová
15. srpna 2018

vytisknout  e-mailem