Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Vyhodnocení dopravně bezpečnostní akce s organizací TISPOL

LIBERECKÝ KRAJ - Policisté se zapojili do celorepublikového opatření na kontrolní činnost v dopravě. 

Ve dnech 11. až 13. října 2017 proběhla na celém území Libereckého kraje celorepubliková dopravně bezpečnostní akce „X“ TISPOL zaměřená na dohled a dodržování pravidel silničního provozu především nákladní a autobusovou dopravou. Policisté se zaměřili na technický stav vozidel, sociální předpisy, kontrola dokladů přepravce, upevňování nákladu, dodržování dohody ADR apod, dále také na pátrání po osobách, motorových vozidlech, problematiku spojenou s ilegální migrací, pašováním drog, kradenými věcmi a ilegální přepravou zbraní.

Současně probíhala i obdobná součinnostní akce zaměřena na odhalování přestupků při provozování silniční dopravy v oblasti kontrolního vážení hmotnostních limitů motorových vozidel všech kategorií přepravy nadměrných nákladů. Hlídky se zaměřily i na oblast technických silničních kontrol v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2000/30/ES o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství. 

Za uvedené období se do akce zapojilo 30 strážců zákona z řad dopravní a cizinecké policie, a také pracovníci celního úřadu a zaměstnanci civilních orgánů. 

Vzhledem k přetrvávající migrační vlně proběhly kontroly nákladových prostorů zastavených vozidel. Z důvodu rizik, která jsou spojená s nelegální migrací, byla na každém stanovišti zajištěna účast dvoučlenné hlídky příslušníků cizinecké policie. Příslušníci celní správy zajistili kontrolu dodržování podmínek přepravy výrobků podléhajících spotřební dani se zaměřením na kontrolu průvodních dokladů v kontextu zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 

Během těchto dní policisté zkontrolovali přes 150 motorových vozidel. Všichni řidiči se podrobili orientační dechové zkoušce a ani v jednom případě nebyl zjištěn „alkohol“ či požití jiné návykové látky. 

Policisté však odhalili a vyřešili 73 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. 50 přestupků bylo vyřízeno na místě blokovou pokutou a 23 oznámeno správnímu orgánu. U 40ti nákladních vozidel bylo zjištěno porušení zákona. Ve 33 případech šlo o nevyhovující technický stav vozidel a 3 řidičům byla zakázána další jízda. Ve 2 případech došlo k přetížení vozidla a ve 3 případech byl zjištěn nesprávně zajištěný náklad, řidiči ve 4 případech nedodrželi bezpečnostní přestávku nebo dobu jízdy. Další přestupky se týkaly nesprávného použití tachografu, neoprávněné manipulace s kontrolním zařízením, nepoužití bezpečnostních pásů, porušení dohody AETR či ADR, v jednom případě řidič nepředložil doklad o pojištění odpovědnosti. 

Stále je na našich silnicích provozováno velké množství vozidel s nevyhovujícím technický stavem, nejen z tohoto důvodu se budou podobné detailní kontroly opakovat. Policisté se budou i nadále věnovat kontrolám osobní, nákladní i autobusové dopravy.  

17. října 2017
por. Bc. Lenka Dvořáková
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí


 

vytisknout  e-mailem