Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Viditelnost chodců v silničním provozu je důležitá nejen mimo obec

KRAJ - Policisté stále apelují na chodce a cyklisty, aby byli dobře viditelní pro ostatní účastníky silničního provozu nejen tam, kde tuto povinnost ukládá zákon, ale i v samotných obcích. 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje každoročně s příchodem podzimu, v rámci činností směřujících ke snižování dopravní nehodovosti, zaměřuje svou pozornost na používání retroreflexních materiálů chodci a také cyklisty, a tím přispívá k jejich zviditelňování v silničním provozu.

Průběžně jsou dlouhodobě realizována různá opatření prioritně zaměřená na viditelnost chodců v silničním provozu pohybujících se za snížené viditelnosti. Opatření jsou prováděna v souladu s projektem „Vidíme se“ a „Vidět a být viděn“, s důrazem na dodržování § 53 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, kde je uvedeno: “Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

Pouze připomínáme, že sníženou viditelností není jen tma, je to i soumrak, svítání, za hustého deště či mlhy.

V rámci výkonu služby se hlídky Policie ČR zaměřují na pohyb chodců za snížené viditelnosti na pozemních komunikacích mimo obec. V průběhu různých opatření i preventivních akcí hlídky rozdávají chodcům reflexní materiály sloužící k zviditelnění neoznačených chodců, a to i v obcích. Hlídky chodcům vysvětlují důležitost jejich zviditelnění pro ostatní účastníky silničního provozu.

"Chodci patří do jedné z nejzranitelnějších skupin účastníků silničního provozu. Při případném střetu chodce s motorovým vozidlem, chodce oproti automobilu nechrání žádné deformační zóny, prvky aktivní ani pasivní bezpečnosti a při střetech dochází ke zraněním chodců. Navíc chodci nejčastěji ze všech skupin účastníků silničního provozu umírají v noci. Nejčastějšími tragickými pochybeními chodců jsou náhlá vstoupení chodců do vozovky či podcenění rychlosti přibližujícího se vozidla a přecenění své vlastní viditelnosti v silničním provozu za snížené viditelnosti", uvádí kpt. Ing. Jan Frieser, MBA z Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. 

Již několik let věnujeme velkou pozornost zviditelňování chodců v silničním provozu. Za tu dobu jsme chodcům rozdali mnoho reflexních pásek. Zvláštní pozornost věnujeme dětem a seniorům. Chodcům vysvětlujeme důležitost jejich zviditelnění pro ostatní účastníky silničního provozu, při preventivních osvětových aktivitách postupujeme ve spolupráci s organizací BESIP a Týmem silniční bezpečnosti. Kromě těchto preventivních aktivit využíváme také represivní výkon služby, kdy policejní hlídky za porušení zákona ukládají pokuty. Podle našich zkušeností se však naprostá většina chodců pohybujících se za snížené viditelnosti na pozemních komunikacích mimo obec v současné době odpovědně zviditelňuje reflexními páskami. Chceme však také apelovat na chodce pohybující se za snížené viditelnosti v obcích, aby také oni, ač tak z pohledu zákona nemusí činit, využívali reflexní prvky ke zvýšení jejich viditelnosti v silničním provozu.

Viditelnost - reflexyChodci rozhodně nejsou nesmrtelní účastníci silničního provozu, ač se mnohdy v silničním provozu chovají spíše lehkovážně. V podzimním a zimním období umírá v silničním provozu nejvíce chodců, velká část z nich přímo na přechodech pro chodce.

Brzy se stmívá, silnice jsou mokré, někdy pokryté listím, s klesajícími venkovními teplotami bývají později také občas namrzlé či pokryté sněhem, což bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nepřispívá. Dochází k dopravním nehodám takzvaných „neviditelných chodců“, kteří se po pozemních komunikacích pohybují v tmavém oblečení bez použití reflexních prvků.

K bezpečnosti chodců také nepřispívá, že někteří řidiči mohou mít na podzim a v zimě zhoršený výhled z vozidla z důvodu nedostatečného odmlžení a očištění skel vozidla, za deště či sněžení se výhled z vozidla dále zhoršuje. Někteří chodci se však stále domnívají, že když oni za snížené viditelnosti zřetelně vidí přijíždějící vozidlo s rozsvícenými potkávacími světlomety, tak i je samotné řidiči motorových vozidel registrují, v provozu je bezpečně rozpoznávají a správně na ně reagují.

Stále platí zásada „vidět a být viděn“. Reflexní pásky a nášivky odrážejí světlo v úzkém kuželu zpět ke zdroji světla a jsou viditelné až do vzdálenosti 200 metrů, chodce v modrém oblečení řidič zaznamená bohužel až ze vzdálenosti pouhých 18 metrů, což je příliš pozdě pro odvrácení vzniku dopravní nehody. Nošení reflexních prvků je pro bezpečnost chodců důležité i v obci na osvětlených místech, kde také může chodcům zachránit život. Mnoho chodců navíc stále žije v domnění, že na přechodu pro chodce mají absolutní přednost, což rozhodně není pravda. Řidiči motorových vozidel přitom po dopravní nehodě s chodcem často uvádějí, že chodce vůbec neviděli.

V minulých letech došlo na území Libereckého kraje k několika vážným dopravním nehodám střetu chodce s automobilem, při kterých zřejmě sehrála významnou roli právě nedostatečná viditelnost chodců. Některé z těchto nehod bohužel skončily tragickými následky. I z těchto důvodů připravujeme dopravně bezpečnostní akce zaměřené na dodržování povinností chodců za snížené viditelnosti.

Chodci by si při pohybu na komunikacích za snížené viditelnosti měli své reflexní materiály umístit na zápěstí, případně na kotník na straně přivrácené ke středu vozovky, pak je chodec viditelný pro další účastníky silničního provozu ze všech stran. Chodcům tímto doporučujeme pořízení kvalitních retroreflexních pásků žlutozelené nebo žluté barvy. Doporučujeme také při obnově šatníku preferovat nákup oblečení se všitými reflexními pruhy.

Hrozící sankce pro chodce, který se za snížené viditelnosti pohybuje po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, kdy nemá na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích:

  1. v příkazním řízení na místě lze uložit pokutu do 2000 Kč nebo
  2. ve správním řízení lze uložit pokutu od 1500 Kč do 2500 Kč.

Aby chodec v silničním provozu přežil, musí se chovat ohleduplně, ukázněně, řídit se pravidly silničního provozu a být viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu, například používáním retroreflexních pásků. Je pravděpodobné, že používání reflexních prvků chodci pomůže zachránit mnoho životů ročně.

Doporučení ke snížení počtu dopravních nehod s účastí chodců:

  1. Chodci i řidiči k sobě navzájem musí být ohleduplní a ukáznění.
  2. Pro chodce neplatí žádná absolutní přednost, na přechodu. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.
  3. Pro všechny účastníky provozu musí platit: nepožívat alkohol ani jiné návykové látky, což je výrazně rizikový faktor vzniku vážné dopravní nehody.
  4. Pro chodce platí: zviditelnit se v silničním provozu, používat retroreflexní prvky nebo oblečení, světlé oblečení (ve městě se za snížené viditelnosti bohužel pohybuje většina chodců v tmavém až černém oblečení).
  5. Pro řidiče platí: udržovat bezvadný technický stav vozidla, v současnosti je vhodné používat co možná nejnovější zimní pneumatiky (doporučuje se do 4 let stáří) s dostatečnou hloubkou hlavních dezénových drážek, používat dobře seřízené a očištěné světlomety (pozor, žárovky po čase ztrácí svou svítivost a vyplatí se je alespoň jednou za pár let vyměnit za nové), udržovat dokonalou viditelnost z vozidla – umytí a odmaštění autoskel a to i zevnitř (za chladného počasí zde totiž na mastném skle kondenzuje vzdušná vlhkost = zamlží se skla, udržovat dokonale funkční stírátka stěračů (opotřebovaná po sezóně spíš rozmažou vodu po skle, než stírají vodu).

Dopravní nehodovost chodců v Libereckém kraji za období leden – srpen 2021:

Chodcem bylo zaviněno 31 dopravních nehod, což je o 8 více než v loňském roce za stejné období. Tři chodci se těžce zranili (stejný počet byl za stejné období i v loňském roce), 25 chodců se zranilo lehce (zde je oproti loňskému roku nárůst o 6 dopravních nehod). Z toho chodci – dětmi bylo zaviněno 11 dopravních nehod (o 2 nehody méně než v roce 2020 za stejné období), s 1 těžkým zraněním (stejný počet jako v roce 2020 za stejné období), a 9 lehkých zranění (o 3 méně než v roce 2020 za stejné období).
 

21. 10. 2021
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem