Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Světový den proti násilí na seniorech

KRAJ - Senioři mohli dnes na toto téma diskutovat s policistkami z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje v Komunitním středisku KONTAKT Liberec. 

Dnes si připomínáme Světový den proti násilí na seniorech, který byl vyhlášen mezinárodní Organizací spojených národů. 

Leták Světový den proti násilí na seniorech.jpg
Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. Oběti domácího násilí jsou jak ženy, tak muži, bez rozdílu věku. Pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalí partneři. Často dochází i k násilí na dětech a seniorech.

Domácí násilí se objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení.

Násilí na seniorech může mít rozmanité podoby, které obzvláště v rodinách začínají mírnějšími projevy, jako je okřikování, přikazování, ponižování či omezování.

Senioři mají zhoršený zdravotní stav, jsou méně samostatní (až zcela závislí na péči druhých) a žijí do jisté míry v sociální izolaci – ať už proto, že na tom nejsou fyzicky dobře, nebo proto, že s přibývajícím věkem přirozeně ztrácí kontakty. 

O případech, kdy bývají oběťmi domácího násilí senioři se zdaleka ne vždy dozvíme. Stud a láska k dítěti velmi často převáží i nad dlouhodobým týráním. 

Je proto důležité všímat si lidí kolem sebe, a pokud máte podezření, nezavírat před tím oči, ale snažit se pomoci. Vězte, že pro matku je těžké udělat první krok a říct si o pomoc.

Sociální pracovník o situaci dozví, má omezené možnosti, co může dělat. Vše záleží na vůli seniorů samotných

Domácí násilí ale samo od sebe neskončí, naopak má tendenci eskalovat. Domácí násilí se odehrává beze svědků mezi lidmi, kteří k sobě mají blízký vztah. 

Komunitní středisko KONTAKT LiberecKomunitní středisko KONTAKT LiberecNa koho se obrátit?
Osoby ohrožené domácím násilím se mohou obrátit na Policii ČR, Intervenční centrum, Poradnu pro oběti při probační a mediační službě. Pro seniora však někdy není možné aby takovou službu vyhledal, obzvláště v začátku řešení situace. Pomoc skrze anonymní linku důvěry, například Linku seniorů je pro většinu seniorů dobře dostupná. Včasná pomoc je velmi důležitá,

Linka seniorů 800 200 007 je bezplatnou anonymní krizovou linkou a linkou důvěry pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi. Provozní doba je každý den, včetně víkendů a svátků, od 8 do 20 hodin

Pro případ vyhrocení situace zvažte tyto kroky:

  • Uschovejte si u osoby, které věříte náhradní klíče, oblečení, důležité dokumenty, lékařské předpisy a určitý peněžní obnos.
  • Uschovejte si všechny důkazy o fyzickém násilí (roztrhané oblečení, fotografie modřin a zranění atd.).
  • Naplánujte si nejbezpečnější dobu k případnému útěku.
  • Pamatujte si, kam se můžete obrátit se žádostí o pomoc. Řekněte někomu, co se u vás děje.
  • Domluvte si signál se sousedy (např. světlo venku je rozsvícené = zavolejte policii).
  • Nestyďte se vyhledat pomoc příbuzných a odborníků Intervenčního centra, které pomáhá osobám ohroženým domácím násilím.
  • Pokud jste v nebezpečí a potřebujete pomoc, zavolejte Policii.
     

15. 6. 2021
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje 

Odkazy do noveho okna

Komunitní středisko KONTAKT Liberec

Komunitní středisko KONTAKT Liberec 

Detailní náhled

Leták Světový den proti násilí na seniorech

Leták Světový den proti násilí na senior... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem