Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté chrání i přírodní bohatství

KRAJ - Na neukázněné řidiče, ať už jsou to houbaři či turisté, ale také na motorkáře a řidiče čtyřkolek zaměřují více pozornost policisté i v lesích a v okolích vodních zdrojů. 

Od počátku roku funguje vzájemná spolupráce Krajského ředitelství policie Libereckého kraje s Chráněnou krajinnou oblastí a Lesy ČR. Po dohodě se provádějí kontroly na exponovaných místech zalesněných lokalit, zejména na lesních cestách a  v okolí vodních zdrojů.

2Policisté více zaměřují pozornost na protizákonné vjezdy řidičů a motorkářů do lesů a do přísněji chráněných oblastí. Dohlížejí také více na nezákonné parkování motorových vozidel v lesích a  nazákonné vjezdy motorových vozidel na lesní cesty. Policisté se zaměřují zejména na oblasti, které jim lesníci určí. Strážci přírody a lesníci už mají kontakty na policisty z obvodních oddělení. V případě negativního vývoje bezpečnostní situace řeší policisté společně se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny a lesních správ společné postupy proti lidem, kteří nezákonně vjíždějí do lesů.

V uplynulých týdnech zaměřili policisté zejména z oddělení silničního dohledu a z pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pozornost na Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory - vodní zdroje Souš, přehrada Černá Nisa, Josefův Důl, Bedřichov a jeho okolí, Šámalova chata apod. Řešili hned několik řidičů, kteří zaparkovali své vozy tam, kde je to zakázáno. Těm je buď uložena bloková pokuta přímo na místě, či ji policisté zanechají za stěrači okénka "pozdrav" o spáchání přestupku a  jejich protiprávní jednání oznámí příslušnému správnímu orgánu. Nejsou však jedinými, kdo na neukázněné řidiče v těchto lokalitách dohlíží. Kontroly také provádějí strážníci Městské policie z Janova nad Nisou.
3

Objevují se  oznámení občanů, kteří si na porušování zákazu stěžují, zejména pak s ohledem na ochranu životního prostředí, poškozování dřevin a v neposlední řadě plašení zvěře. „Nejsou nám lhostejné ani tyto lokality, jako lesy či chráněné krajinné oblasti. Vnímám, že tam nemají auta či motorky a nadšenci čtyřkolek co dělat, a proto chci, aby se policisté zaměřovali i na tato místa a snažili se svou přítomností preventivně působit a dát pomyslný vzkaz těm, kteří lesní lokality k svým projížďkám využívají, že se mohou potýkat hned s několika porušeními zákona, jako například zákona o ochraně přírody a krajiny či lesního zákona,“ komentuje aktivitu policie krajský ředitel plukovník Husák.

Některé kontroly již policisté zrealizovali v loňském roce, zejména v chráněné krajinné oblasti Kryštofova Údolí a na Ještědském hřebenu.

 A v namátkových kontrolách hodlají policisté pokračovat. „Disponujeme i lepším technickým vybavením, tedy vozovým parkem, který nám umožní vjezd i do míst, kde by to bylo služebními vozy komplikované nebo nereálné. Takže se budeme nepravidelně zaměřovat i na tyto lokality," uzavřel plukovník Husák.

Přehled nejčastějších přestupkových jednání:

Les (bez dopravní značky zákazu vjezdu)
- z.č. 289/1995 Sb., o lesích, § 20 odst. 1 písm. G) – v lesích je zakázáno jezdit a stát s motorovými vozidly, § 53 odst. 1 písm. G) – přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem.

 

Les(s dopravní značkou zákaz vjezdu, např. B1 nebo B11)
- z.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 4 písm. C) každý je povinen řídit se dopravními značkami, § 125 odst. 1 písm. K)
Chráněná krajinná oblast
- § 26 odst. 1 písm. C) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny – na celém území CHKO je zakázáno vjíždět a setrvávat motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace.
Národní park
- dle § 16 z.č. 114/1992 Sb., je na celém území národních parků zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody (neplatí pro vyjmenovaná vozidla!). Dle § 19 je omezen vstup, vjezd, volný pohyb osob mimo zastavěné území, výčet zakázaných činností stanoví z.č. 114/1992 Sb. a návštěvní řády.

 

 22.8.2017
por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem