Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Policisté kontrolují dodržování nařízení vlády

KRAJ - Cílem policistů není hned každého sankcionovat, ale občané by si měli uvědomit vážnost situace a všechna nařízení respektovat. 

 

6Od pondělí 5. října 2020  platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda.

S nouzovým stavem přichází celá řada krizových opatření.

Již 18. září 2020 vydalo na základě jednání vlády  Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření v souvislosti  s nošením ochranných prostředků dýchacích cest - respirátorů, ústenek, roušek, šátků, šálů nebo jiných prostředků. 

Do odvolání je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest: 

a)    Ve vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj)

b)    V prostředcích veřejné dopravy

Právní předpis následně stanoví i výjimky. 

Policisté v Libereckém kraji v těchto dnech nejen v rámci běžného výkonu služby, ale také při preventivních akcích, věnují dodržováním těchto nařízení ze strany občanů zvýšenou pozornost. V tomto týdnu kontrolovali dodržování nošení ochrany dýchacích cest přímo ve vlakové přepravě. Policisté z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje ve spolupráci s preventistkami z oddělení tisku a prevence uskutečnili kontroly spojů Českých drah na trase Harrachov - Liberec a zpět. Ve všech spojích byla přítomnost policejních hlídek pozitivně vnímána jak ze strany výpravčího, tak i převážně ze strany veřejnosti.

4Cílem policistů není hned každého sankcionovat, policisté jednají v souladu se zákonem a snaží se zprvu občany upozorňovat a poskytovat jim relevantní informace.  Pokud si ale ani potom člověk nezakryje tvář či to bude porušovat opakovaně, může od policie za neuposlechnutí výzvy dostat na místě pokutu příkazem až do výše deseti tisíc korun. K těmto razantním sankcím nebylo zatím nutné přistupovat, neboť všichni cestující se chovali zodpovědně, měli roušky či jinou ochranu obličeje.  Pouze ve 13 případech policisté upozorňili cestující na správné nasazení roušky. V jednom případě posyktli  roušku chlapci, který sice spadal do stanovené výjimky tohoto opatření a roušku mít nemusel, ale vzhledem k přeplněnému vlaku žáky škol na výletě, byla tato chlapci doporučena pro zvýšení jeho bezpečí.

V následujících týdnech budou policisté v obdobných kontrolách v prostředcích hromadné dopravy pokračovat.
 

Porušením uvedeného ustanovení dochází ze strany fyzické osoby ke spáchání přestupku dle § 92n odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.  V případě nesouhlasu s vyřízením věci v příkazním řízení na místě je příslušným správním orgánem Krajská hygienická stanice (§ 93 zákona č. 258/2000 Sb.)

Policisté se věnují intenzivně kontrolám všech platných vládních nařízení, kdy od 1. října do 8. října 2020 provedli v Libereckém kraji celkem 2401 kontrol, při kterých zjistili v 19 případech porušení. V 5 případech byla porušení oznámena příslušnému správnímu orgánu, ve 13 případech řešili přestupková jednání domluvou a pouze v jednom případě uložili pokutu na místě. 

Děkujeme všem občanům, kteří se chovají zodpovědně, situaci nezlehčují  a dodržují všechna nařízení vlády. 

Vašim zodpovědným chováním usnadníte i práci všem složkám Integrovaného záchranného systému. 
 

9. 10. 2020
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem