Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

V roce 2021 pátrali policisté v Libereckém kraji po více jak 400 pohřešovaných osobách

KRAJ - Pátrání po pohřešovaných osobách vždy vyžaduje nasazení velkého množství sil a prostředků. 

V rámci našeho kraje policisté v loňském roce pátrali po více jak 400 pohřešovaných osobách.  Pátrání po pohřešovaných osobách vyžaduje zpravidla nasazení velkého množství sil a prostředků. Přestože je pátrání organizováno zpravidla Policií ČR, je obvyklé, že se na samotných pátracích akcích v terénu podílejí i další složky Integrovanéo záchranného systému. 

Pokud policisté přijmou oznámení o pohřešování osoby, pak začnou prověřovat místa, kde by se pohřešovaná osoba mohla nacházet a prověří se okruh osob, se kterými se stýkala a u kterých by se mohla nacházet. Poté následuje prověrka ve zdravotnických zařízeních, psychiatrických léčebnách a protialkoholních záchytných stanicích. V této chvíli policisté velice úzce spolupracují také s městskou policií. Pokud je poznatek, že by se pohřešovaný mohl nacházet v určité lokalitě, pak se provede pátrací akce v této lokalitě. O pohřešování osoby jsou informováni prostřednictvím integrovaného operačního střediska hlídky v terénu. Prověřují se restaurační zařízení, autobusová a vlaková nádraží a pomocí sdělovacích prostředků se požádá o pomoc i veřejnost. Ta mnohdy významně poskytnutými informacemi přispívá policistům k rychlejšímu vypátrání osoby. 

Největší skupina, po které se pátrá, jsou svěřenci s nařízenou ústavní výchovou, zejména ve věku 13-18 let. Kromě pohřešovaných osob se dále pátrá také po osobách obviněných z trestných činů nebo odsouzených, které se vyhýbají výkonu trestu odnětí svobody.

Jaký je rozdíl rozdíl mezi pohřešovanou a hledanou osobouPohřešovaná osoba je taková osoba, po které bylo vyhlášeno pátrání, je pravděpodobné, že se může vyskytnout v ohrožení života a zdraví a není znám její současný výskyt. Jsou to osoby, které nespáchaly žádný trestný čin, ale prostě jen odešly z domu a z nejrůznějších důvodů se nechtěly či nemohly vrátit.

Oproti tomu hledaná osoba je taková osoba, po které bylo vyhlášeno pátrání, není znám její současný pobyt a hledá se z důvodu, že může být nebezpečná, utekla z výkonu trestu odnětí svobody či může být pachatelem závažného trestného činu. Dále to může být osoba, která uprchla z vězeňského zařízení, vojenský zběh, osoba uprchlá ze zařízení pro výkon ústavního léčení nebo výchovy a osoba s prokazatelně zjištěnou nakažlivou chorobou, která uprchla ze zdravotnického zařízení. Jako hledaná osoba je veden i cizinec, který uprchl ze zařízení pro zajištění cizinců nebo osoba, na kterou je vydán evropský nebo mezinárodní zatýkací rozkaz.

V roce 2021  pátrali policisté v Libereckém kraji  po více  jak dvěstě osobách, na které byl vydán příkaz k zatčení, dále téměř po desítce osob, na které byl vydán příkaz k jejich zadržení a téměř po stovce osob,  na které byl vydán příkaz dodání do výkonu odnětí trestu. 

Pokud policista při příjmu oznámení zjistí, že pohřešovanou osobou je dítě mladší 15 let a jeho život nebo zdraví je v ohrožení, vyhlásí se pátraní v režimu Dítě v ohrožení. Již od roku 2010 totiž v ČR funguje Národní koordinační mechanismus Dítě v ohrožení, který má ve své dikci Ministerstvo vnitra ČR. V těchto případech je důležité, aby se informace o pohřešovaném dítěti dostali jednak co nejrychleji mezi jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému a jednak do informačních a sdělovacích prostředků. 

Psovodi se svými speciálně vycvičenými psy jsou nedílnou součástí pátracích akcí. Pes má silně vyvinutý čich a po správném výcviku je schopen vyhledat osobu v terénu. 

Při pátrání mnohdy využívají policisté, samozřejmě po předchozím zmapování situace, institutu vstupu do obydlí, jiných prostor a na pozemek a pohřešovanou  nebo hledanou osobu pak zajistí či zadrží přímo v jeho obydlí.

V uplynulých dnech takto zadrželi policisté z oddělení hlídkové služby v Jablonci nad Nisou společně s městskými strážníky osobu v celostátním pátrání, na kterou byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody.  Vstoupili proto do bytu v panelovém domě, kde použitli donucovací prostředky, vše v souladu se zákonem  - zde video ze zadržení.  

Při pátrání po osobách řeší policisté různé příběhy, ať už jsou se šťastným či vtipným koncem, ale bohužel také i ty, které mají smutný závěr. A někdy třeba i velmi překvapivý konec. Na jeden z takových případů loňského roku vzpomíná vedoucí Integrovaného operačního střediska plk. Mgr. Barbora Maralíková.

Na konci června loňského roku řešili přijali policisté na tísňovou linku 158 oznámení o pohřešování dvou lidí na kajaku na řece Ploučnice na Českolipsku. Policisté disponovali informací, že vodáci - muž a žena jeli po proudu od Mimoně do kempu Boreček. Měli modrou kanoi s nápisem AHOJ. Naposledy s nimi byl kontakt kolem půl sedmé hodiny večer, od té doby nebrali telefon.

Policistům se podařilo ve spolupráci s Integrovaným operačním střediskem policie Plzeňského kraje ztotožnit obě osoby. 

Z důvodu obavy o jejich život, provedli policisté lokalizaci jejich mobilních telefonů. Ke splupráci si vyžádali další složky, hasiče k propátrání řeky a okolí. Celou situaci ztěžovalo to, že plutí po řece v tomto úseku bylo možné pouze ve vodácké úzké lodi, jelikož řeka za Mimoní je dost zarostlá stromy a keři. A proto nasazení raftu či nafukovacího člunu bylo nereálné. Policisté si na místo také vyžádali policejní vrtulník s termovizí, ten však nakonec nasazen nebyl. Není pro policisty nic lepšího než, když mají pátrací acke  šťastný a mnohdy třeba i vtipný konec. Tento příběh šťastný konec měl. 

V brzkých ranních hodinách, kolem půl šesté hodiny ráno, se oba hledaní  dostavili do kempu Boreček úplně promočení. Podařilo se jim utopit v řece kánoi a noc přečkali na břehu. Z důvodu tmy do kempu nedošli a přenocovali na posedu poblíž řeky. Bohužel neměli ani žádné spojení, neboť žena svůj mobilní telefon utopila v ředce a muž jej ponechal vypnutý ve svém vozidle.

Na závěr je nutné zmínit, jak moc je v obdobých případech důležitá rychlost předání všech podstatných informací včetně popisu pohřešovaných  osob, jejich oblečení, dále i aktuálních fotografií  policistům. Nesmíme opominout velme důležitou roli a pomoc při pátrání ze strany veřejnosti. 


14. 1. 2022
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje 

vytisknout  e-mailem