Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

MÁTE ZÁJEM PRACOVAT U POLICIE? Registrujte se.

KRAJ - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje hledá nové a nadšené zájemce o práci u Policie ČR. 

POLICIE_obrazek_820 × 312 px.jpgKrajské ředitelství policie Libereckého kraje přijímá do služebního poměru nové uchazeče. Máme především zájem o ženy a muže, kteří žijí v našem regionu, tedy v Libereckém kraji, a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání.        
Základní podmínky pro přijetí do služebního poměru:                                                                                                            
 • občanství České republikyUniformy
 • věk nad 18 let
 • bezúhonnost
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • fyzickou, zdravotní a osobní způsobilost k výkonu služby
 • není členem politické strany nebo politického hnutí
 • nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
 V praxi to znamená:
 • Bezúhonnost je řešena zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“ v § 14. Prokazuje se opisem z evidence Rejstříku trestů, který zajišťuje Policie ČR, která je dál oprávněna k tomu, aby v rámci přijímacího řízení využívala vlastní evidence a evidence Ministerstva vnitra ČR k ověřování údajů o uchazeči. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na občana hledí jako by nebyl odsouzen. V případě jednání, které je v rozporu s požadavky kladenými na policistu, posuzuje konkrétní situaci služební funkcionář a ten  s konečnou platností rozhoduje, zda byla splněna podmínka bezúhonnosti.
 • Minimální stupeň vzdělání - nejméně ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost se prokazuje v průběhu přijímacího řízení, jehož součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek. Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti, zdravotní způsobilost je posouzena policejním lékařem a osobnostní způsobilost se prověřuje psychologickým vyšetřením.
A co nabízíme?
 • náborový příspěvek 110 000 Kč (bude vyplacen po 6měsíční zkušební době)
 • nástupní plat ve výši 24 220 Kč (po jednom roce - po ukončení základní odborné přípravy -  28 000 Kč)
 • celoživotní perspektivní zaměstnání
 • pravidelný měsíční příjem
 • sociální jistoty a kariérní růstmicrosite prace 158xjinak@4x.png
 • 6 týdnů dovolené
 • příspěvek k penzijnímu pojištění
 • studijní volno s nárokem na služební příjem
 • celoživotní vzdělávání
 • služební volno s poskytnutím služebního příjmu (např.: dárcovství krve, činnost vedoucího tábora pro děti a mládež, ošetřování nemocného dítěte mladšího 10 let)
 • po 15 letech služby nárok na ozdravný (např. lázeňský) pobyt v délce 2 týdnů
 • využití resortních rekreačních zařízení

Výsluhové nároky:

 • odchodné (poskytuje se jednorázově, po 6 letech trvání služebního poměru)
 • výsluhový příspěvek (poskytuje se po 15 letech činné služby u PČR)

KONTAKTY NA NÁBOROVÁ PRACOVIŠTĚ:

 • Krajské ředitelství policie Libereckého kraje:                                     Územní odbor Liberec:               974 466 400
  tlf.: 974 461 405, 974 461 412, 974 461 415                                     Územní odbr Jablonec n/N:        974 474 400
  MT: 607 008 307, 721 451 309, 601 354 558                                    Územní odbor Česká Lípa:         974 471 400
  e-mail: krpl.op@pcr.cz                                                                      Územní odbor Semily:                974 475 401
V případě, že splňujete zákonem dané podmínky, váš zdravotní stav je dobrý a chtěli byste vykonávat práci u jedné z prestižních bezpečnostních složek České republiky, kontaktujte nás. Informace o možném uplatnění v rámci Policie České republiky naleznete zde.
MÁTE ZÁJEM PRACOVAT U POLICIE ČR A CHCETE VĚDĚT VÍC?
ZAVOLEJTE, PIŠTE NEBO JENOM VYPLŇTE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

vytisknout  e-mailem