Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality v loňském roce

ŽĎÁRSKO: Objasněnost přesáhla hranici šedesáti procent 

V roce 2019 došlo na Žďársku celkem k 985 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 602 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy činila 61,1 %. Ve stejném období v roce 2018 došlo k celkem 957 trestným činům, z nichž policisté objasnili 573, tedy 59,9 %.

Kriminalita v roce 2018 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2019 na území obvodního oddělení Velké Meziříčí a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 401 trestných činů, z nichž se jim 240 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 59,9 %. V roce 2018 policisté prověřovali 383 trestných činů, z nichž 196 objasnili, tedy 51,2 %.

V teritoriu obvodního oddělení Žďár nad Sázavou a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 343 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 212 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Žďársku činila 61,8 %. V roce 2018 se jednalo o 340 případů, z toho 235 objasněných, tedy 69,1 %.

V teritoriální působnosti obvodního oddělení Nové Město na Moravě došlo v loňském roce ke spáchání 137 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2019 činila 60,6 %, tedy 83 trestných činů. V roce 2018 se jednalo o 124 případů, z toho 73 trestných činů policisté objasnili.

Na území obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem došlo ke spáchání 104 trestných činů. Objasněnost v roce 2019 činila na tomto území 64,4 %, tedy 67 objasněných trestných činů. V roce 2018 zde policisté prověřovali 110 případů, z nichž 69 objasnili.

Násilná trestná činnost

Na Žďársku došlo v loňském roce k 71 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 56 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy činila 78,9 %. V roce 2018 se jednalo o 88 případů, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 72 trestných činů.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2019 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 37 případů, z nichž 33 do konce roku objasnili. Objasněnost činila 89,2 %. V roce 2018 se jednalo o 33 těchto trestných činů, z toho 27 případů policisté objasnili.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin porušování domovní svobody. V loňském roce se jednalo celkem o 11 případů tohoto trestného činu, přičemž do konce roku policisté čtyři objasnili. Objasněnost tak činila 36,3 %. V roce 2018 policisté prověřovali devět případů, z nichž objasnili šest.

Třetím nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin nebezpečného vyhrožování. V loňském roce policisté zadokumentovali 7 případů, z nichž jich do konce roku objasnili pět. Objasněnost tedy činila 71,4 %. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k poklesu o tři trestné činy.

Mravnostní trestná činnost

V roce 2019 prověřovali kriminalisté 19 mravnostních trestných činů, z nichž do konce roku osm případů objasnili, což je 42,1 %. V roce předešlém se jednalo o devět trestných činů, z tohoto počtu kriminalisté čtyři objasnili do konce období.

Majetková trestná činnost

V loňském roce policisté na Žďársku zadokumentovali 365 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 130 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 35,6 %. V roce 2018 došlo k 361 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 117 případů objasnili, tedy 32,4 %.

V loňském roce se v 108 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 166 případech o krádeže prosté a 91 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Z celkového počtu 108 případů jich policisté v loňském roce objasnili 47, tedy 43,5 %. V roce 2018 bylo na Pelhřimovsku zaevidováno 103 případů, z toho 38 objasněných. Objasněnost tak činila 36,9 %.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v loňském roce zaevidovali 44 případů, ze kterých se jim 17 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 38,6 %. V roce 2018 se jednalo 37 trestných činů, z nichž policisté 9 objasnili.

Druhými nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou krádeže vloupáním do rekreačních objektů, u kterých policisté prověřovali 30 trestných činů, z toho 17 objasněných, což činí 56,6 %. V roce 2018 policisté zadokumentovali 20 případů, z nichž 10 objasnili.

Třetím, nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti je vloupání do rodinných domů. Policisté v roce 2019 prověřovali 11 případů tohoto trestného činu, z nichž pět objasnili. Objasněnost tedy činila 45,4 %. Ve srovnání s rokem 2018 zde došlo k poklesu trestné činnosti o 10 případů.

Krádeže prosté

Policisté na Žďársku v loňském roce zadokumentovali 166 případů, z nichž objasnili 59. Objasněnost tedy činila 35,5 %. V roce 2018 se jednalo o 191 trestných činů, z toho 65 objasněných.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež věcí z vozidel a za loňský rok došlo k 45 trestným činům, z nich policisté 12 případů objasnili. Objasněnost činila 26,6 %. V roce 2018 policisté prověřovali 34 případů, z nichž tři objasnili.

Dalším nejčastějším trestným činem jsou krádeže v jiných objektech. Policisté v loňském roce prověřovali 39 případů, ze kterých jich objasnili 23. Objasněnost tedy činila 58,9 %. V roce 2018 policisté zadokumentovali 45 případů, z toho 27 objasnili.

Třetím, nejčastěji evidovaným trestným činem v této oblasti jsou krádeže ostatní. V loňském roce se jednalo o 29 případů. Objasněnost činila 20,6 %, tedy šest objasněných případů. Za období roku 2018 policisté prověřovali 27 trestných činů, z nichž sedm objasnili.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo na Žďársku k 128 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 68 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 53,1 %. V roce 2018 došlo k 97 případům, z toho objasněných bylo 50, tedy 51,5 %.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Policisté prověřovali 23 případů tohoto trestného činu, z nichž do konce roku sedm objasnili. Objasněnost tak činila 30,4 %. Ve srovnání s rokem 2018, kdy policisté zadokumentovali 15 případů, došlo k nárůstu o osm trestných činů.

Dalším, na Žďársku nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii, je trestný čin úvěrového podvodu. Policisté v loňském roce zadokumentovali 21 trestných činů, stejně jako v roce 2018. V loňském roce 15 případů z celkového počtu do konce roku objasnili.

K poklesu trestné činnosti došlo u trestného činu podvodu, a to o dva trestné činy. Policisté jich v loňském roce prověřovali 14.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality v roce 2019 policisté prověřovali 195 trestných činů a u 167 případů do konce roku prověřování ukončili. Objasněnost tedy činila 85,6 %. V roce 2018 se jednalo o 204 případů.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Žďársku byli v této oblasti velmi úspěšní a v loňském roce odhalili 82 případů tohoto trestného činu. V 81 případech u těchto trestných činů policisté do konce roku prověřování ukončili. V roce 2018 policisté odhalili 85 trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V loňském roce se jednalo o 49 trestných činů, které policisté odhalili a zadokumentovali. V roce 2018 zde policisté odhalili 50 případů.

V roce 2019 policisté na Žďársku zaevidovali 39 případů sprejerství, ze kterých 21 do konce roku policisté objasnili.

Zbývající trestná činnost

V roce 2019 policisté zaevidovali celkem 207 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost do konce roku činila 83,6 %, tedy 173 případů. Za stejné období roku 2018 se jednalo o 198 trestných činů.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 74 případů. V roce 2018 se jednalo o 56 případů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Žďársku odhalili o dva případy více než v roce 2018. V loňském roce odhalili 63 těchto trestných činů.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

7. února 2020

vytisknout  e-mailem