Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Žďársku

ŽĎÁRSKO: Kriminalita v loňském roce poklesla 

V roce 2018 došlo na Žďársku celkem k 957 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 573 skutků. Celková objasněnost za uvedené období tedy dosáhla hranice 59,8 %. Ve stejném období v roce 2017 došlo k celkem 989 trestným činů, z nichž policisté objasnili 612. V loňském roce tak došlo ke snížení nápadu trestné činnosti o 32 trestných činů.

K významnému poklesu kriminality v roce 2018 došlo zejména u hospodářské kriminality, kde rozdíl činí 47 případů oproti roku 2017. Dále výrazně poklesla majetková trestná činnost, a to o 35 trestných činů.

Kriminalita v roce 2018 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2018 na území obvodního oddělení Velké Meziříčí a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 383 trestných činů, z nichž se jim 196 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 51,2%. V roce 2017 policisté prověřovali 320 trestných činů, z nichž 163 objasnili.

V teritoriu obvodního oddělení Žďár nad Sázavou a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 340 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 235 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Žďársku činila 69,1%. V roce 2017 se jednalo o 374 případů, z toho 244 objasněných.

V teritoriální působnosti obvodního oddělení Nové Město na Moravě došlo v loňském roce ke spáchání 124 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2018 činila 58,9%, tedy 73 trestných činů. V roce 2017 se jednalo o 172 případů, z toho 116 trestných činů policisté objasnili.

Na území obvodního oddělení Bystřice nad Pernštejnem došlo ke spáchání 110 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2018 činila 62,7%, tedy 69 objasněných trestných činů. V roce 2017 zde policisté prověřovali 123 případů, z nichž 89 objasnili.

Násilná trestná činnost

Na Žďársku došlo v loňském roce k 88 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili 72 případů. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy činila 81,8%. V roce 2017 se jednalo o 87 případů, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 68 trestných činů.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2018 na území Žďárska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 33 případů, z nichž 27 do konce roku objasnili. Objasněnost činila 81,8 %. V roce 2017 se jednalo o 22 těchto trestných činů, z toho šestnáct případů policisté objasnili.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin nebezpečné vyhrožování. V loňském roce se jednalo celkem o deset případů tohoto trestného činu, přičemž všechny případy policisté do konce roku objasnili. V roce 2017 policisté prověřovali devět případů.

Třetím nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin vydírání. V loňském roce policisté zadokumentovali devět případů, z nichž jich do konce roku objasnili sedm. Objasněnost tedy činila 77,7%. Zde došlo ve srovnání s rokem 2017 k výraznému snížení nápadu tohoto trestného činu, a to o osm případů. Ze sedmnácti případů, prověřovaných v roce 2017, jich policisté patnáct objasnili.

Mravnostní trestná činnost

V roce 2018 prověřovali kriminalisté 9 mravnostních trestných činů, z nichž čtyři objasnili, což je objasněných 44,4 %. V roce předešlém se jednalo o osmnáct trestných činů, z tohoto počtu kriminalisté třináct objasnili.

Majetková trestná činnost

V loňském roce policisté na Žďársku zadokumentovali 361 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 117 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 32,4 %. V roce 2017 došlo k 396 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 148 případů objasnili.

Zde došlo k poklesu kriminality o 35 trestných činů.

V loňském roce se v 103 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 191 případech o krádeže prosté a 67 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté do konce roku zaevidovali 37 případů, ze kterých se jim devět trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 24,3 %. V roce 2017 se jednalo 47 trestných činů, z nichž policisté jedenáct objasnili.

Druhými nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou krádež vloupáním do rodinných domů, u kterých policisté prověřovali 21 trestných činů, z toho osm objasněných. V roce 2017 policisté zadokumentovali šestnáct případů.

Třetím, nejčastěji prověřovaným trestným činem v této oblasti je vloupání do rekreačních objektů. Policisté v roce 2018 prověřovali 20 případů tohoto trestného činu, z nichž deset objasnili. Objasněnost tedy činila 50%.

K velkému poklesu došlo také v případě krádeží vloupání do obchodů, a to o osm trestných činů. V roce 2018 jich bylo deset, z toho tři objasněné.

Krádeže prosté

Policisté na Žďársku v loňském roce zadokumentovali 191 případů, z nichž objasnili 65. Objasněnost tedy činila 34 %. V roce 2017 se jednalo o 179 trestných činů, z toho 68 objasněných.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež v jiných objektech, kde za loňský rok došlo k 45 trestným činům, z toho policisté 27 objasnili. Objasněnost dosáhla 60 %. V roce 2017 policisté prověřovali 37 případů, z nichž 29 objasnili.

Dalším nejčastějším trestným činem jsou krádeže věcí z aut. Policisté v loňském roce prověřovali 34 případů, ze kterých jich objasnili 3. Objasněnost tedy činila 8,8%. V roce 2017 policisté zadokumentovali 40 trestných činů, z toho deset objasnili.

Třetím, nejčastěji evidovaným trestným činem v této oblasti jsou krádeže součástek motorových vozidel. V loňském roce se jednalo o 30 případů. Objasněnost činila 26,6%, tedy osm objasněných případů. Za období roku 2017 policisté prověřovali 21 trestných činů, z nichž tři objasnili.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo na Žďársku k 97 hospodářským trestným činům, z nichž policisté 50 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 51,5 %. V roce 2017 došlo k 144 případům, z toho objasněných bylo 88, tedy 61,1%.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin úvěrového podvodu. Policisté prověřovali 21 případů tohoto trestného činu, z nichž do konce roku osmnáct objasnili. Objasněnost tak činila 85,7 %. Ve srovnání s rokem 2017, kdy policisté zadokumentovali 45 případů, došlo k poklesu o 24 trestných činů.

Dalším, na Žďársku nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii, je trestný čin podvodu. Policisté v loňském roce zadokumentovali šestnáct trestných činů, z nichž deset objasnili. Ve stejném období roku 2017 to bylo 23 případů, z toho jedenáct objasněných.

K nárůstu trestné činnosti došlo u trestného činu neoprávněného držení platebního prostředku, a to o osm trestných činů. V roce 2018 policisté prověřovali patnáct případů.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v roce 2018 k 204 trestným činům, z nichž 159 případů policisté do konce roku objasnili. Objasněnost tedy činila 77,9 %. V roce 2017 policisté na Žďársku prověřovali 180 případů, z tohoto počtu 150 případů objasnili.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili o 20 případů více než v roce předešlém. Policisté za loňské období zadokumentovali 85 případů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V roce 2018 policisté prověřovali 50 trestných činů, z nichž 45 do konce roku objasnili a objasněnost tak činila 90%. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k nárůstu této trestné činnosti o čtrnáct případů.

Třetím nejčastějším prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin sprejerství. Policisté na Žďársku za loňský rok zadokumentovali 32 těchto trestných činů, z nichž sedm objasnili. V roce 2017 jich policisté prověřovali 49.

Zbývající trestná činnost

V loňském roce policisté zaevidovali celkem 198 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 86,3 %, kdy se policistům do konce roku podařilo objasnit 171 případů. V roce 2017 se jednalo o 164 trestných činů, z toho 145 objasněných.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy policisté odhalili 61 případů. V roce 2017 se jednalo o 33 případů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin zanedbání povinné výživy. Policisté na Žďársku prověřovali 56 trestných činů. V roce 2017 jich zadokumentovali 53.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

15. února 2019

vytisknout  e-mailem