Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Havlíčkobrodsku

HAVLÍČKOBRODSKO: Kriminalita v loňském roce poklesla 

V roce 2017 došlo na Havlíčkobrodsku k poklesu kriminality, a to o 185 trestných činů oproti roku 2016. Výborných výsledků policisté, a to jak uniformovaní, tak neuniformovaní, dosáhli při objasňování trestné činnosti. V loňském roce, stejně jako v roce předchozím, opět přesáhla objasněnost na Havlíčkobrodsku hranici šedesáti procent.

Uniformovaní policisté sloužící na základních útvarech, kteří jsou ve většině případů na místě činu jako první, dosahují dlouhodobě vynikajících výsledků. Za těmito výsledky stojí jejich profesionální práce, kterou odvádějí na místě činu, při provádění šetření a vyhledávání a zajišťování stop, které jsou při objasňování trestné činnosti nezbytné. Samozřejmostí je pro ně také řádný výkon hlídkové a obchůzkové činnosti, kterou vykonávají jak ve městech či městysech, ale také na menších obcích. Vynikajících výsledků dosahují také v oblasti dohledu nad veřejným pořádkem a nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Kriminalisté odvádějí výbornou práci, a to díky jejich znalostem v oblasti kriminalistiky, které jsou na vysoké úrovni a dokážou je pohotově a profesionálně aplikovat na daný případ. Důkladné operativní šetření a precizně vedené prověřování je základem jejich úspěšného boje s trestnou činností. Uniformované i neuniformované policisty spojuje zejména vynikající osobní a místní znalost území kde působí, která je na velmi vysoké úrovni. V neposlední řadě je to také jejich vzájemná spolupráce, na kterou je kladen velký důraz a také jejich spolupráce se strážníky městské policie, místními samosprávami a také s veřejností v rámci objasňování trestné činnosti, pátrání po pachatelích i pohřešovaných osobách.

V roce 2017 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 975 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 587 případů. Celková objasněnost tedy dosáhla 60,21%. Ve stejném období roku 2016 došlo k celkem 1160 trestným činům a z tohoto počtu jich policisté objasnili celkem 729, to znamená 62,84%. V loňském roce tak v porovnání s rokem 2016 poklesla kriminalita o 185 trestných činů.

K největšímu poklesu kriminality došlo na území obvodního oddělení Havlíčkův Brod, a to ve srovnání s rokem 2016 o 127 trestných činů.

V loňském roce bylo trestně stíháno celkem 541 osob. Z tohoto počtu se jednalo o 210 osob opakovaně soudně trestaných.  V roce 2016 jich bylo trestně stíháno 690.

K významnému poklesu kriminality v roce 2017 došlo zejména u majetkové trestné činnosti, kdy bylo oproti roku 2016 spácháno o 78 trestných činů majetkové povahy méně.

Kriminalita v roce 2017 na jednotlivých obvodních odděleních

K nejvíce trestným činům došlo v roce 2017 na území obvodního oddělení Havlíčkův Brod a jeho okolí. Policisté zde prověřovali 542 trestných činů, z nichž se jim 316 trestných činů podařilo objasnit. Objasněnost činila 58,3%. V roce 2016 policisté prověřovali 669 trestných činů, z nichž 402 objasnili.

V teritoriu obvodního oddělení Chotěboř a jeho okolí policisté zaevidovali celkem 253 trestných činů a z tohoto počtu se jim podařilo 152 trestných činů objasnit. Objasněnost tak na Chotěbořsku činila 60,08%. Zde kriminalita klesla oproti roku 2016 o 50 trestných činů. Z 303 případů jich 205 policisté objasnili.

V teritoriální působnosti obvodního oddělení Světlá nad Sázavou došlo v loňském roce ke spáchání 180 trestných činů. Objasněnost na tomto území za rok 2017 činila 66,11%, tedy 119 trestných činů. V roce 2016 se jednalo o 188 případů, z toho 122 objasněných.

Na všech uvedených územích má největší podíl majetková kriminalita, přičemž se nejčastěji jedná o krádeže prosté.

Násilná trestná činnost

V roce 2017 došlo na Havlíčkobrodsku k 77 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté objasnili celkem 64 případů. To znamená, že celková objasněnost násilné trestné činnosti dosáhla 83,12%. Ve stejném období roku 2016 došlo k 125 násilným trestným činům, z toho se policistům podařilo objasnit 98 případů. Objasněnost činila 78,4%.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v roce 2017 na území Havlíčkobrodska prověřován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 48 případů, z nichž 41 objasnili. Objasněnost u této trestné činnosti činila 85,42%. V roce 2016 se jednalo o 67 trestných činů, z nichž policisté 55 objasnili. Objasněnost činila 82,09%.

Druhým nejčastějším trestným činem bylo porušování domovní svobody, kdy policisté prověřovali dvanáct trestných činů tohoto druhu, objasněnost v tomto případě dosáhla výše 66,67%, policisté objasnili osm případů. V roce 2016 se jednalo o sedmnáct trestných činů, policisté jich objasnili osm a objasněnost tak činila 47,06%.

Třetím nejčastějším násilným trestným činem byla na tomto území v roce 2017 loupež. V souvislosti s tímto trestným činem policisté zahájili úkony trestního řízení celkem v šesti případech, přičemž čtyři z nich se jim podařilo objasnit. Objasněnost u tohoto trestného činu tak činila 66,67%. U trestného činu loupeže dosáhla v roce 2016 objasněnost 75%, kdy z dvanácti trestných činů policisté devět objasnili.

V oblasti násilné trestné činnosti došlo k výraznému poklesu oproti roku 2016, a to o 48 trestných činů.

Mravnostní trestná činnost

V loňském roce došlo v oblasti mravnostní trestné činnosti k výraznému poklesu. Kriminalisté prověřovali deset mravnostních trestných činů, z nichž objasnili osm skutků. Objasněnost tedy dosáhla 80%. V roce 2016 policisté prověřovali dvacet případů, z toho jich patnáct objasnili a objasněnost tak činila 75%.

Majetková trestná činnost

V roce 2017 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 394 majetkovým trestným činům. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 123 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti tedy v roce 2017 dosáhla 31,22%. Ve stejném období roku 2016 došlo na Havlíčkobrodsku k celkem 472 majetkovým trestným činům a objasněnost činila 35,59%, tedy 168 objasněných případů.

V loňském roce se jednalo o 98 případů krádeží vloupáním, v 185 případech o krádeže prosté a 111 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

U trestného činu krádeže vloupáním má největší zastoupení krádež vloupáním do ostatních objektů, kdy policisté v roce 2017 zaevidovali 34 trestných činů, ze kterých se jim deset případů podařilo objasnit a objasněnost tak činila 29,41%. V roce 2016 policisté prověřovali 47 případů, z nichž objasnili deset. Objasněnost v roce 2016 tak činila 21,28% a v loňském roce došlo k jejímu zvýšení.

Dalším nejčastějším trestným činem v kategorii krádeží vloupáním je v roce 2017 krádež vloupáním do rodinných domů, kde policisté prověřovali 27 trestných činů. Tento počet je stejný jako v roce 2016.

Třetím nejčastějším trestným činem v této kategorii je krádež vloupáním do rekreačních objektů. V roce 2017 policisté prověřovali osmnáct případů. Zde došlo k poklesu o deset trestných činů oproti roku předešlému. V roce 2016 se jednalo o 28 trestných činů.

Dále došlo k poklesu trestného činu krádeže vloupáním do obchodů. V roce 2017 na území Havlíčkobrodska policisté prověřovali osm trestných činů tohoto druhu. V roce 2016 těchto činů policisté evidovali třináct.

Krádeže prosté

V případě kategorie krádeží prostých došlo také k poklesu počtu evidovaných trestných činů. V roce 2017 policisté prověřovali celkem 185 trestných činů tohoto druhu. Oproti roku 2016 kdy policisté evidovali celkem 194 skutků krádeží prostých, tato trestná činnost poklesla o devět trestných činů. Celková objasněnost u trestných činů krádeží prostých se zvýšila a v roce 2017 činila 34,05%. V roce 2016 to bylo 29,9%.

Nejčastějším trestným činem v této kategorii jsou krádeže v jiných objektech. Policisté v roce 2017 prověřovali 46 trestných činů, z nichž 19 případů objasnili a objasněnost tak dosáhla hranice 41,3%. Pokles nápadu trestné činnosti je u tohoto trestného činu o šest případů, kdy v roce 2016 policisté jich prověřovali 52, přičemž 23 případů objasnili. Dalšími často páchanými trestnými činy tohoto druhu jsou krádeže ostatní (25 případů), krádeže věcí z aut (23 případů), krádeže v bytech (21 případů), krádeže motorových vozidel dvoustopých (20 případů).

K výraznému poklesu došlo u krádeží součástek motorových vozidel, kde došlo k poklesu o šestnáct případů. V loňském roce policisté zaevidovali osm případů a v roce 2016 to bylo 24 případů.

Hospodářská trestná činnost

V roce 2017 došlo k 134 hospodářským trestným činům. Z tohoto počtu se jich policistům podařilo 72 objasnit. Objasněnost tedy činila 53,73%. Ve stejném období v roce 2016 došlo k 148 hospodářským trestným činům, z nichž se policistům podařilo objasnit celkem 100 prověřovaných případů.

V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin úvěrový podvod, kde policisté v roce 2017 prověřovali 30 případů (v roce 2016 jich bylo devět). Dalšími nejčastějšími trestnými činy v této kategorii jsou trestné činy spáchané v souvislosti s neoprávněným držením platebního prostředku, zde policisté zaevidovali 27 případů, tento počet zůstal stejný jako v roce 2016. K největšímu poklesu došlo u trestného činu podvodu, a to o 47 případů. V roce 2017 policisté prověřovali 21 případů, zatímco v roce předešlém jich bylo 68. Objasněnost u tohoto trestného činu byla v loňském roce 61,9%

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo v roce 2017 k 163 trestným činům, z nichž 141 případů policisté objasnili. Objasněnost tedy činila 86,5 %. Zde došlo oproti roku 2016 k poklesu trestné činnosti, a to o 53 případů. V roce 2016 se jednalo o 216 prověřovaných případů.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Zde policisté odhalili o 20 případů více než v předešlém období. Policisté za loňské období prověřovali 81 případů. Za stejné období roku 2016 se jednalo o 61 trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. I v této oblasti jsou policisté na Havlíčkobrodsku při odhalování velmi úspěšní. Za loňský rok odhalili 37 těchto trestných činů, což je o 14 více než v roce 2016.

V loňském roce se kriminalistům na Jeníkovsku podařilo odhalit pěstírnu konopí a zadržet muže cizí státní příslušnosti, který rostliny pěstoval. Při realizaci zajistili více jak pět set rostlin konopí a muž byl obviněn ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Nejvýraznější pokles v loňském roce v této kategorii je zaznamenán u trestného činu sprejerství, a to o 65 trestných činů. V roce 2017 se jednalo o sedmnáct případů. Další pokles byl u trestného činu výtržnictví, kdy policisté zadokumentovali v loňském roce čtrnáct případů, a v roce 2016 se jednalo o 26 případů.

Zbývající trestná činnost

V loňském roce policisté zaevidovali celkem 197 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 90,86 %, kdy se policistům podařilo objasnit 179 případů. V roce 2016 se jednalo o 179 trestných činů, z toho 166 objasněných.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali 62 případů. V roce 2016 se jednalo o 55 případů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této oblasti je trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté odhalili 59 trestných činů, o jeden více než v roce předešlém.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

2. února 2018

vytisknout  e-mailem