Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Počet trestných činů vloni výrazně klesl

JIHLAVSKO: Policisté objasnili přes šedesát procent trestných činů 

 

V roce 2017 došlo na Jihlavsku k celkem 1 466 trestným činům, z tohoto počtu se jich policistům podařilo objasnit 60,1 % (tj. 881 trestných činů). Pro porovnání, v roce 2016 došlo k 1 724 trestným činům a z tohoto počtu se jich podařilo objasnit 60,79 %. Došlo tak k pozitivnímu vývoji, kdy se v loňském roce v porovnání s rokem 2016 snížil počet spáchaných trestných činů (o 258 skutků), objasnit se jich jihlavským policistům podařilo opět přes šedesát procent. V roce 2015 došlo dokonce o 444 trestných činů více než vloni, z 1 910 skutků se jich podařilo objasnit 56,7 %. (v roce 2014 došlo k celkem 2 182 trestným činům s objasněností 54,31 %, porovnání s loňským rokem je tak zde ještě markantnější).

Ke snížení počtu spáchaných trestných činů došlo v loňském roce s výjimkou násilné trestné činnosti u všech kategorií, zejména u majetkové trestné činnosti, kde klesl počet spáchaných skutků o 202. Násilných činů bylo vloni spácháno o 45 více než v roce 2016, objasněnost je ale v této oblasti stále vysoká, a to kolem osmdesáti procent případů.

K nejvíce trestným činům došlo v loňském roce v Jihlavě a obcích v jejím okolí. Na území patřícím do působnosti obvodního oddělení Jihlava prověřovali policisté celkem 1 038 trestných činů, z nichž se jim podařilo 59,92 % objasnit (v roce 2016 došlo k 1 315 trestných činů, z nichž se podařilo objasnit 61,52 %). Na Polensku došlo v loňském roce k 133 trestným činům, objasnit se z tohoto počtu podařilo policistům 57,89 % (v roce 2016 bylo spácháno 126 trestných činů, objasnit se z tohoto počtu podařilo 63,49 % případů). Na Telčsku prověřovali policisté 140 trestných činů, z nichž je objasněno 56,43 % (v roce 2016 došlo k 147 trestným činům, z nichž bylo objasněno 53,06 %). Na Třešťsku došlo vloni k 155 trestným činům, objasnit se jich policistům podařilo 66,45 % (v roce 2016 bylo spácháno 136 trestných činů, objasnit se policistům podařilo 59,56 % případů).

U 195 trestných činů spáchaných v loňském roce policisté zjistili, že se jich pachatel dopustil pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (v roce 2016 jich bylo 166). Osoby mladší osmnácti let vloni spáchaly celkem 41 trestných činů. Vyšetřováno bylo celkem 771 osob, z toho bylo 301 recidivistů, 125 žen, 29 nezletilých a 26 mladistvých.

Násilná trestná činnost

V loňském roce došlo na Jihlavsku k 170 násilným trestným činům, z nich kriminalisté objasnili 78,24 % případů (v roce 2016 došlo k 125 násilným trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 84 %). V meziročním porovnání tak násilná trestná činnost vzrostla, a to o 45 spáchaných trestných činů. Zvýšil se zejména počet loupeží, případů ublížení na zdraví a porušování domovní svobody, naopak se výrazně snížil počet vydírání.

Nejčastějším násilným činem bylo v loňském roce úmyslné ublížení na zdraví, kterých bylo 97, což je o 33 skutků více než o rok dříve, objasnit se policistům podařilo necelých osmdesát procent případů (v roce 2015 došlo k 89 ublížením na zdraví).

Dále se v meziročním porovnání zvýšil počet loupeží, a to z pěti spáchaných v roce 2016 na deset, ke kterým došlo vloni. U sedmi z nich už kriminalisté dopadli pachatele, na objasnění zbývajících intenzivně dále pracují.

Dalším častěji páchaným činem je v této oblasti nebezpečné vyhrožování (16 skutků, z nichž policisté již 14 případů objasnili) a porušování domovní svobody (15 skutků), což je o osm více než ve stejném období o rok dříve.

Na polovinu kles vloni počet případů vydírání, kterých bylo vloni šest.

Mezi násilnými činy byly vloni také čtyři případy týrání osoby žijící ve společném obydlí, dva případy týrání svěřené osoby a pět případů nebezpečného pronásledování, všechny tyto případy se podařilo policistům objasnit.

Závažný případ loupežného přepadení seniorky objasnili policisté na konci února. Pachatel na ulici v Lukách nad Jihlavou přepadl a zranil ženu, kterou připravil o kabelku. Podezřelého mladíka policisté dopadli krátce po činu, jednalo se o mladistvého chlapce. Spor dvou mužů na ulici v Jihlavě, při kterém jeden z nich použil teleskopický obušek a druhý dlažební kostku, řešili kriminalisté v březnu. Po napadení policisty skončil ve vazební věznici muž, kterého hlídka přistihla v Třešti při řízení vozidla, i když to má soudem zakázáno. Když ho chtěla zajistit, jednoho z policistů muž fyzicky napadl a z místa se snažil utéct, to se mu nepodařilo. V říjnu řešili policisté další ohrožení zakročující hlídky, při kterém mířil na policisty opilý muž lukem.

Mravnostní trestná činnost

V sedmnácti případech se v loňském roce jednalo o mravnostní trestné činy, z nich je v současné době objasněno 47,06 % (v roce 2016 došlo k čtyřiadvaceti mravnostním trestným činům, objasnit se podařilo 87,5 % z nich).

Majetková trestná činnost

V loňském roce došlo na Jihlavsku k 584 majetkovým trestným činům. Objasnit se jich do konce roku podařilo policistům 38,87 % (v roce 2016 bylo spácháno 786 majetkových trestných činů s objasněností 41,35 %, o rok dříve došlo k 874 činům s objasněností 32,61 % a v roce 2014 dokonce k 1 140 činům).  

U majetkové trestné činnosti dlouhodobě počet spáchaných trestných činů klesá, navíc se policistům daří v této oblasti objasňovat kolem čtyřiceti procent případů.

V 117 případech se jednalo o krádeže vloupáním (v roce 2016 jich bylo 174), v 326 o krádeže prosté (rok 2016 - 438 trestných činů) a 141 skutků jsou zbývající majetkové trestné činy (v roce 2016 jich bylo 174).

Z kategorie krádeží vloupáním se pachatelé nejčastěji vloupali do rodinných domů, kterých bylo vloni 24, což je o pět více než o rok dříve. Naopak se snížil počet vloupání do rekreačních chat, a to z devětatřiceti případů spáchaných v roce 2016 na sedmnáct, ke kterým došlo vloni, objasnit se z nich policistům podařilo bezmála třicet procent případů. K výraznému poklesu došlo také u vloupání do bytů, kde se počet snížil o deset skutků, ze sedmi loňských případů jsou do současné doby tři objasněny. Snížil se také počet vloupání do obchodů, kterých bylo vloni pět (v roce 2016 došlo ke třinácti případů a o rok dříve k třiadvaceti). Dále došlo k pěti případům vloupání do ubytovacího zařízení a dvěma vloupáním do škol. U krádeží vloupáním došlo vloni v porovnání s rokem 2016 k poklesu počtu spáchaných trestných činů o 57 skutků.

Také u kategorie krádeží prostých došlo v porovnání s rokem 2016 ke snížení počtu spáchaných trestných činů, a to o 112 skutků. Z 326 případů se policistům podařilo objasnit více než padesát procent. V této oblasti byly nejčastěji páchanými trestnými činy krádeže v jiných objektech, kterých bylo 142. V pětačtyřiceti případech odcizili pachatelé různé věci z vozidel, což je o šest méně než v roce 2016. K výraznému snížení počtu spáchaných trestných činů došlo u kapesních krádeží, krádeží pohonných hmot, krádeží jízdních kol a také dvoustopých vozidel. Kapesních krádeží evidují policisté 32 (v roce 2016 to bylo 52 případů), objasnit se jich policistům podařilo necelých dvacet procent. Krádeží pohonných hmot bylo vloni devatenáct, což je o sedmnáct méně než o rok dříve. Počet krádeží jízdních kol klesl o více než polovinu, a to z dvaadvaceti v roce 2016 na devět vloni (objasnit se policistům podařilo třetinu případů). Krádeží vozidel bylo vloni čtrnáct (v roce 2016 to bylo 28 případů), objasnit se policistům podařilo téměř polovinu případů. Krádeží v bytech bylo vloni devět (což je o čtyři méně než v roce předcházejícím), do současné doby policisté objasnili pět z nich.

Mezi zbývající majetkové trestné činy patří poškození cizí věci, kterých bylo vloni 81 (v roce 2016 jich bylo 87) a dále např. podvody (33 trestných činů), zpronevěry (5 trestných činů) a zatajení věci (20 trestných činů, což je o 5 méně než v roce 2016).

V lednu policisté dopadli muže, který měl na svědomí necelou desítku případů krádeží a zneužívání cizích platebních karet. V březnu kriminalisté objasnili krádež, ke které došlo vloni v létě v obci na Telčsku. Pachatelé se za použití lsti dostali do domu starší ženy, v nestřeženém okamžiku místnosti prohledali a odcizili peníze i šperky. Ze spáchání dvou trestných činů byl obviněn muž a žena. Závažný případ podvodu objasnili kriminalisté v květnu, mladého muže přesvědčil podvodně pachatel, že mu zhodnotí jeho peníze. Podvedený muž přišel o stovky tisíc korun a o další peníze přišla i jeho příbuzná, která se svému blízkému snažila pomoci.

Hospodářská trestná činnost

V loňském roce došlo ke 227 hospodářským trestným činům. Objasnit se policistům podařilo 61,67 % případů. (V roce 2016 došlo ke 299 hospodářským trestným činům, z nichž se podařilo objasnit 66,89 %). V oblasti hospodářské trestné činnosti patří mezi nejčastější trestný čin podvod, kterých bylo vloni 65 (v roce 2016 jich bylo o dvacet více) a objasnit se jich policistům podařilo přes osmdesát procent. Dále jsou v této kategorii časté trestné činy spáchané v souvislosti s neoprávněným držením platební karty (39 případů), což je o devětadvacet skutků méně, než ve stejném období o rok dříve, objasnit se jich policistům podařilo sedmnáct. Trestných činů zpronevěry řešili policisté vloni čtrnáct, padělání a pozměnění veřejné listiny třináct a trestných činů v oblasti ochrany měny dvanáct (v roce 2016 jich bylo sedm). K výraznému poklesu došlo u úvěrových podvodů, a to dvaačtyřiceti skutků spáchaných v roce 2016 na šestadvacet, ke kterým došlo vloni.

Kriminalistům se podařilo objasnit závažný případ podvodu, při kterém si pachatelé přišli na více než tři a půl milionu korun. Dva zaměstnanci firmy, zabývající se výkupem barevných kovů, záměrně navyšovali množství vykupovaných kovů a podvodně získané peníze si nechali vyplácet na účty. Kriminalisté rozkryli také rozsáhlou trestnou činnost dvou mužů, kteří podvedli více než stovku lidí z různých míst České republiky. Prostřednictvím internetu nabízeli ke koupi mobilní telefony, které ale po zaplacení zálohy zájemcům nedodali. Ze spáchání trestného činu bylo obviněno také šest osob, které se dopouštěly podvodů. Organizovaná skupina nabízela prostřednictvím internetu finanční půjčky, od zájemců vylákali vratnou zálohu, po zaplacení ale půjčku neposkytli a peníze si nechali. Obětí podvodu se stalo více než 130 lidí z různých míst České republiky a podvedení přišli o celkovou částku přes jeden milion korun. Kriminalisté rovněž objasnili trestnou činnost muže a ženy, kteří podvedli téměř dvě stovky lidí z různých míst České republiky. Mladá žena a muž prostřednictvím internetu nabízeli ke koupi různé věci, zejména elektroniku, které ale zájemcům po zaplacení požadované částky nebo zálohy nedodali.

Ostatní trestná činnost

Ze zbývajících 468 trestných činů se policistům podařilo objasnit 79,7 %. Mezi těmito zbývajícími trestnými činy je 92 případů přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, 59 přečinů zanedbání povinné výživy a 61 přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky, těch bylo o šestnáct méně než v roce 2016. Klesl také počet případů zanedbání povinné výživy, kterých bylo v meziročním porovnání o devětatřicet méně. V devětačtyřiceti případech byl trestný čin spáchán v souvislosti s dopravní nehodou, což je o sedmnáct více než o rok dříve. Zvýšil se také počet případů výtržnictví, a to z šestadvaceti v roce 2016 na pětačtyřicet vloni, z nichž policisté více než devadesát procent případů objasnili. Trestných činů sprejerství bylo vloni 53 a ohrožování výchovy mládeže deset.

Kuriózní případ výtržnictví, kdy dva mladí muži, z nichž jeden měl na hlavě nasazenou hororovou masku klauna, vyděsili děti hrající si na oploceném hřišti u jedné z jihlavských základních škol, řešili policisté v březnu.

Mezi zbývající trestnou činnost patří také drogová kriminalita. Vloni prověřovali kriminalisté v této oblasti 58 trestných činů, což je o čtyři více než v roce 2016. Zahájili trestní stíhání celkem čtyřiceti osob, z nichž bylo šest žen a v šestnácti případech se jednalo o recidivisty. Při potírání této trestné činnosti se kriminalisté zaměřili na odhalování varen pervitinu, distributory drog, pěstování konopí i šíření toxikomanie. Odhalování drogové trestné činnosti patří dlouhodobě k prioritám jihlavských kriminalistů. Tato trestná činnost je úzce spjata s další trestnou činností, zejména majetkového ale také násilného charakteru. Dopadení významných pachatelů trestných činů spáchaných na úseku drog má tak pozitivní dopad i na vývoj (pokles) trestné činnosti v dalších oblastech.

V únoru se kriminalistům podařilo dopadnout muže, který do Jihlavy dovážel a dále distribuoval pervitin, při zákroku zajistili necelé dvě desítky gramů drogy. O pár dní později skončil ve vazební věznici další muž, který přivážel na Jihlavsko z různých míst republiky pervitin „ve velkém“. Distributora drog, který nabízel marihuanu dětem, dopadli kriminalisté na konci února, kromě drogové trestné činnosti má dvacetiletý muž na svědomí ještě okradení seniorky v obci na Třešťsku. Dalšího muže, který dovážel na Jihlavsko pervitin, dopadli kriminalisté v dubnu. Ve vozidle s ním jel řidič, který měl uložený zákaz řízení vozidel a po zákroku tak také skončil v policejní cele.Při domovní prohlídce kriminalisté navíc zajistili věci pocházející z majetkové trestné činnosti. Také v červnu dopadli kriminalisté distributora pervitinu, při realizaci zajistili téměř deset gramů pervitinu a obviněný muž byl vzat do vazby. Drogovou trestnou činnost ukončili kriminalisté v červnu také ženě, která v Jihlavě a jejím okolí prodávala pervitin. Při realizaci společně s ní skončil za mřížemi ještě muž, který se jí snažil pomoci tím, že vzal ženin batoh a snažil se s ním utéct, to se mu ale samozřejmě nepodařilo. Muž byl stíhán na svobodě, dlouho zde ale nepobyl, dopustil se krádeží a po necelých dvou týdnech byl vzat do vazby. V říjnu zadrželi kriminalisté čtyři osoby, které vyráběly a distribuovaly drogy, jeden z nich byl vzat do vazby. Při realizaci zajistili kompletní varnu pervitinu a pěstírnu konopí. V listopadu dopadli kriminalisté muže, který vyrobil téměř kilogram pervitinu. Zajistili kompletní varnu pervitinu a přibližně 200 gramů efedrinu. Obviněný muž skončil ve vazební věznici.

V srpnu zachránili polenští policisté život muži, který si způsobil závažná řezná poranění. Policisté ho včas vypátrali, zraněnému muži poskytli první pomoc a přivolali zdravotnickou záchrannou službu.

Telčští policisté v říjnu zachránili život muži, který se chtěl oběsit. Muže vypátrali, okamžitě ho sundali na zem, poskytli mu pomoc a do péče ho poté převzali přivolaní zdravotníci.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

2. února 2018

vytisknout  e-mailem