Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Kriminalita na Vysočině poklesla

KRAJ VYSOČINA: Podařilo se dosáhnout objasněnosti téměř 52 procent 

Kraj Vysočina se řadí dlouhodobě mezi čtyři nejbezpečnější regiony v rámci celé České republiky. Nejvyšší objasněnosti – více než pětapadesáti procent – dosahují letos za první pololetí policisté na územním odboru v Třebíči. Vyplývá to ze statistiky kriminality za první pololetí letošního roku. V Kraji Vysočina vyšetřovali policisté za první pololetí letošního roku celkem 2 805 trestných činů, což je ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 141 případů méně. Meziročně jde o snížení nápadu trestné činnosti o 4,8 procenta. Letos se za prvních šest měsíců podařilo v našem kraji objasnit 1 453 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 51,8 procenta.  V prvním pololetí letošního roku se policistům podařilo dodatečně objasnit dalších 337 trestných činů. Jde o případy, které se staly v předchozích letech.

K mírnému nárůstu nápadu trestné činnosti došlo v průběhu prvního pololetí letošního roku v našem kraji v oblasti násilné trestné činnosti. Od ledna do konce června jsme vyšetřovali 284 násilných trestných činů, což je o dvanáct trestných činů více než za stejné období loňského roku, což vyjádřeno procenty představuje zvýšení o 4,4 procenta. Celkem 184 násilných trestných činů se podařilo objasnit a objasněnost tak dosáhla 64,8 procenta.   Dalších 44 násilných trestných činů se policisté objasnili dodatečně - jde o události, které se staly v předchozích letech.

V průběhu letošního prvního pololetí jsme v našem kraji vyšetřovali jeden zločin pokusu vraždy. V prvním pololetí roku 2018 jsme vyšetřovali třináct případů loupežných přepadení, což je o šest případů méně než za první pololetí loňského roku. Celkem osm loupežných přepadení se podařilo objasnit, což představuje objasněnost ve výši 61,5 procenta. Podařilo se objasnit také dvě loupeže, které se staly v našem kraji v předchozím roce.

Téměř stejný počet případů jako loni jsme letos zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení na zdraví. Od ledna do konce června jsme letos vyšetřovali 125 případů, což je o čtyři více než za stejné období roku předchozího – nárůst o 3,3 procenta. Celkem 86 případů se nám podařilo objasnit, což představuje objasněnost 68,8 procenta a dalších 24 případů úmyslného ublížení na zdraví jsme objasnili z minulých let. K mírnému poklesu došlo letos v případech kvalifikovaných jako přečin porušování domovní svobody, kde jsme letos vyšetřovali 28 případů, což je pokles o pět případů ve srovnání s prvním pololetím roku 2017. Jedenáct letošních případů jsme objasnili. Podařilo se objasnit také tři případy z minulých let.

V prvním pololetí letošního roku došlo na Vysočině k výraznému  zvýšení počtu trestných činů v oblasti mravnostní kriminality, a to o více než 35 procent.  Letos jsme zatím vyšetřovali 65 případů mravnostních trestných činů a 25 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trestné činnosti dosáhla 38,5 procenta. Objasnili jsme dodatečně také jedenáct mravnostních trestných činů z minulých let. Ze 65 skutků prověřovaných nebo vyšetřovaných na úseku mravnostní kriminality jich devět bylo kvalifikováno jako trestný čin znásilnění a dalších 24 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání. U tohoto druhu skutků došlo k výraznému – stoprocentnímu - nárůstu počtu případů než za stejné období v roce 2017, kdy jsme řešili 12 případů. K tomuto druhu trestné činnosti dochází nejčastěji mezi osobami nezletilými, které bývají ve většině případů mladší patnácti let.

Na území kraje Vysočina došlo letos k dalšímu  snížení nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 7,6 procenta.  Letos jsme za prvních šest měsíců roku vyšetřovali v našem kraji celkem 1 005 trestných činů v oblasti majetkové činnosti a 268 skutků se podařilo objasnit, což představuje objasněnost na úrovni 26,7 procenta. Dalších 71 případů majetkové kriminality z předchozích let jsme objasnili dodatečně.

Na majetkové trestné činnosti se 251 případy podílejí krádeže vloupáním (pokles o 10,4 procenta), 498 případy krádeže prosté (pokles o 8,3 procenta), 39 případy pak krádeže vloupáním do chat (pokles o 33,9 procenta), 59 případy krádeže vloupáním do rodinných domů (nárůst o 11,3 procenta), 57 případy krádeže věcí z automobilů (pokles o 37,4 procenta), 29 případy krádeže automobilů, což představuje pokles o 19,4 procenta.  Celkem 10 krádeží automobilů kriminalisté letos objasnili, což představuje objasněnost ve výši 34,5 procenta.   „Celkové snížení v oblasti majetkové trestné činnosti v našem kraji velice úzce souvisí s pokračujícím trendem úspěšného odhalování trestné činnosti a zadržením pachatelů v oblasti drogové scény,“ doplňuje plk. Mgr. Pavel Peňáz.

V letošním roce se na Vysočině zvýšil nápad trestné činnosti v oblasti ostatních trestných činů – zvýšení o 10,7 procenta. Letos jsme jich v kraji vyšetřovali celkem 609, což bylo v meziročním porovnání o 59 případů více. Policisté 405 případů ostatních trestných činů objasnili, takže objasněnost činila 66,5 procenta a dodatečně objasnili dalších 61 skutků z předchozích let. Do této oblasti trestné činnosti řadíme všechny drogové trestné činy, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nedovolenou výrobu a distribuci psychotropních látek a jedů, výtržnictví, sprejerství nebo ohrožování výchovy mládeže.

Na úseku drogové kriminality letos policisté v našem kraji vyšetřovali 159 trestných činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 18 skutků více než za první pololetí v roce 2017. Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla hranici 77,4 procenta. V tomto případě se jedná o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních operativních poznatků a důkladné systematické práci kriminalistů, kteří se aktivně věnují vyhledávání a odhalování tohoto druhu trestné činnosti. K více než tříprocentnímu poklesu počtu případů dochází v našem kraji u trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kdy jsme letos za prvních šest měsíců vyšetřovali celkem 198 případů, když objasněnost dosáhla 80,8 procenta. K nárůstu případů došlo  v letošním roce u sprejerství – vyšetřujeme 101 případů, což představuje meziroční nárůst o 35 případů (vyjádřeno procenty jde o nárůst o 53 procent). Objasnit se letos podařilo 38 případů a objasněnost dosáhla 37,6 procenta. Deset případů se podařilo letos objasnit z předešlých let.

K poklesu nápadu trestné činnosti došlo letos v Kraji Vysočina v oblasti hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté za první pololetí roku vyšetřovali celkem 396 trestných činů, což je o 83 méně než za stejné období roku 2017. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 17,3 procenta. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje za hranicí 54 procent. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hospodářské podvody, úvěrové podvody, dotační podvody, ale také daňovou trestnou činnost. K poklesu počtu skutků došlo letos za půl roku v oblasti zbývající kriminality – vyšetřujeme 446 případů, což je o 63 méně než v roce 2017.  Největší počet případů v této oblasti se týká přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky – 130 případů a zanedbání povinné výživy – 135 případů. 

Srovnání  nápadu trestné činnosti v kraji Vysočina za období od 1. ledna do 30. června:

2014

2015

2016

2017

2018

počet trestných činů

4 275

3 835

3 262

2 946

2 805

objasněno

2 163

2 068

1 797

1 665

1 453

% objasněnosti

50,60

53,92

55,09

56,52

51,8

objasněno dodatečně

375

405

404

353

337

objasněno celkem

2 538

2 473

2 204

2 018

1 790

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech  za období od 1. ledna do 30. června 2018:

Jihlava

Třebíč

Žďár n S.

H. Brod

Pelhřimov

Kraj

Počet trestných činů

777

586

495

517

430

2 805

Objasněno

389

324

254

265

221

1 453

% objasněnosti

50,1

55,3

51,3

51,3

51,4

51,8

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

16. červenec 2018

vytisknout  e-mailem