Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Pelhřímovsku

PELHŘIMOVSKO: Policisté dosáhli nejvyšší objasněnosti 

 

Kriminalita na Pelhřimovsku v prvním pololetí vzrostla a v objasněnosti policisté na Pelhřimovsku opět obsadili první příčku v celém kraji. Letos došlo na Pelhřimovsku celkem k 452 trestným činům a z tohoto počtu policisté do konce pololetí 240 objasnili. Objasněnost tedy činila 53,1 %. Ve stejném období roku 2021 policisté prověřovali 411 trestných činů, z nichž objasnili 235, tedy 57,2 %.

Násilná trestná činnost

Na Pelhřimovsku došlo v prvním pololetí letošního roku k 38 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí 12 objasnili. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 31,6 %. Ve stejném období roku 2021 došlo k 55 trestným činům, z tohoto počtu kriminalisté objasnili 30 trestných činů a objasněnost tak činila 54,5 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí v roce 2022 na území Pelhřimovska evidován, byl trestný čin úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali 11 trestných činů. Z tohoto počtu policisté do konce pololetí objasnili jeden případ.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je nebezpečné vyhrožování. Policisté od začátku roku prověřovali 10 případů a v pěti případech do konce pololetí prověřování ukončili. V roce 2021 bylo evidováno o sedm případů více, tedy 17, z toho se policistům podařilo do konce období objasnit 11 skutků.

Třetím nejčastějším trestným činem v této kategorii je vydírání. Od začátku roku policisté prověřovali 5 případů, z nichž objasnili tři.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2022 prověřovali kriminalisté 8 mravnostních trestných činů a z tohoto počtu do konce pololetí sedm objasnili. Objasněnost tedy činila 87,5 %. V roce 2021 se jednalo o 11 případů, ze kterých policisté objasnili tři, tedy 27,3 %.

Majetková trestná činnost

Za první pololetí roku 2022 policisté na Pelhřimovsku zadokumentovali 160 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 55 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 34,4 %. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu trestné činnosti této kategorie, a to o 35 trestných činů. V prvním pololetí loňského roku došlo k 125 majetkovým trestným činům, z nichž policisté 43 případů objasnili, tedy procentuální objasnění je stejné jako v letošním roce.

V letošním roce se ve 47 případech jednalo o krádeže vloupáním, v 44 případech o krádeže prosté a 69 trestných činů jsou zbývající majetkové trestné činy.

Krádeže vloupáním

Policisté na Pelhřimovsku od začátku roku prověřovali 47 případů, z nichž do konce letošního pololetí 18 objasnili, tedy 38,3 %. V prvním pololetí roku 2021 se jednalo o 36 zaevidovaných trestných činů, z toho devět objasněných.

Největší zastoupení má u tohoto trestného činu krádež vloupáním do ostatních objektů. Policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 12 případů, ze kterých se jim do konce pololetí podařilo objasnit pět trestných činů. V roce 2021 se jednalo o 14 případů, z toho šest policisté objasnili.

O druhou příčku v této kategorii se dělí krádeže vloupáním do rekreačních objektů, krádeže vloupáním do motorových vozidel a krádeže vloupáním součástek motorových vozidel, jednostopých a dvoustopých. V první polovině roku 2022 policisté na Pelhřimovsku prověřovali 24 případů těchto trestných činů, z nichž deset objasnili. Za stejné období roku 2021 policisté zadokumentovali deset těchto trestných činů.

Dalším nejčastějším trestným činem s počtem čtyř zaevidovaných případů je vloupání do rodinných domů.

Krádeže prosté

V kategorii této trestné činnosti došlo ve srovnání s pololetím roku 2021 k poklesu trestné činnosti, a to o 15 trestných činů.

Policisté na Pelhřimovsku od začátku letošního roku zadokumentovali 44 těchto trestných činů, z nichž do konce pololetí objasnili 16. Objasněnost tedy činila 36,4 %. V loňském roce se jednalo o 59 trestných činů a objasněnost činila 42,4 %, tedy 25 objasněných případů.

Nejčastěji prověřovanými trestnými činy spadající do kategorie jsou krádeže prosté ostatní a policisté v prvním pololetí letošního roku zaevidovali 16 případů. Ve stejném období roku 2021 se jednalo o 19 trestných činů.

Druhým v pořadí nejvíce zastoupeným trestným činem v této oblasti je trestný čin krádeží prostých motorových vozidel dvoustopých. V letošním roce jich v prvním pololetí policisté prověřovali 8, v loňském roce čtyři případy.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2022 došlo na Pelhřimovsku k 50 hospodářským trestným činům, z nichž policisté do konce pololetí 24 objasnili. Objasněnost v tomto případě činila 48,0 %. Ve stejném období v roce 2021 došlo k 54 případům, z toho objasněných bylo 30, tedy 55,6 %.

Nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin podvodu. Od začátku roku do konce prvního pololetí policisté prověřovali 10 případů tohoto trestného činu, z nichž do konce pololetí pět objasnili. V roce 2021 policisté zadokumentovali 18 případů tohoto trestného činu.

Druhým, na Pelhřimovsku nejčastěji prověřovaným, trestným činem v této kategorii, je trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. V letošním roce jich policisté prověřovali šest a ve čtyřech případech prověřování ukončili do konce pololetí.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality došlo na Pelhřimovsku v prvním pololetí roku 2022 k 91 trestným činům, z tohoto počtu v 77 případech policisté do konce pololetí ukončili prověřování. Objasněnost tedy činila 84,6 %. V loňském období policisté zadokumentovali 60 trestných činů, objasněnost činila 83,3 %, tedy 50 objasněných případů.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté na Pelhřimovsku v prvním pololetí odhalili 52 případů tohoto trestného činu. V loňském roce se jednalo o 28 odhalených trestných činů.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V letošním prvním pololetí se jednalo o 18 trestných činů, které policisté odhalili a zadokumentovali. Objasněnost činila 88,9 %. V roce 2021 se jednalo o 17 případů.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí roku 2022 policisté zaevidovali celkem 105 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 61,9 %, kdy policisté do konce pololetí ukončili prověřování v 65 případech. Za stejné období roku 2021 se jednalo o 106 trestných činů.

Nejvyšší podíl v této kategorii kriminality má za uvedené období trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Pelhřimovsku odhalili v první polovině letošního roku 40 případů.

V loňském roce se jednalo o 44 těchto trestných činů.

Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté prověřovali od začátku letošního roku 27 trestných činů, v loňském roce jich bylo 38.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisař

21. července 2022

vytisknout  e-mailem