Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Vývoj kriminality na Havlíčkobrodsku

HAVLÍČKOBRODSKO: Kriminalita v prvním pololetí letošního roku vzrostla 

 

V prvním pololetí letošního roku došlo na Havlíčkobrodsku celkem k 462 trestným činům a z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 189 skutků. Celková objasněnost tedy činila 40,9 %. V roce 2021 došlo v první polovině roku k celkem k 444 trestným činům, z nichž policisté objasnili 207, tedy 46,6 %. Kriminalita za letošní první pololetí tak vzrostla o 18 evidovaných trestných činů.

Násilná trestná činnost

Na Havlíčkobrodsku došlo v prvním pololetí letošního roku k 53 násilným trestným činům, z nichž kriminalisté do konce prvního pololetí objasnili 25. Celková objasněnost násilné trestné činnosti tedy za toto období činila 47,2 %. V prvním pololetí roku 2021 došlo k 38 zaevidovaných trestných činů, přičemž z tohoto počtu jich kriminalisté objasnili 17, a objasněnost tak činila 44,7 %.

Nejčastějším násilným trestným činem, který byl v prvním pololetí roku 2022 na území Havlíčkobrodska evidován, bylo úmyslné ublížení na zdraví. Policisté zaevidovali celkem 33 případů, z nichž 18 do konce pololetí objasnili, což je 54,6 %. V roce 2021 se v prvním pololetí jednalo o 21 činů, z toho 11 objasněných.

Dalším trestným činem, který má druhé největší zastoupení v této kategorii trestné činnosti, je trestný čin porušování domovní svobody. V první polovině tohoto roku se jedná celkem o sedm případů tohoto trestného činu, přičemž dva případy policisté objasnili. Oproti stejnému období loňského roku, došlo u tohoto trestného činu k nárůstu o jeden trestný čin.

Třetím nejčastějším trestným činem v této kategorii je nebezpečné vydírání. Policisté v prvním pololetí letošního roku zadokumentovali čtyři případy.

Mravnostní trestná činnost

V prvním pololetí roku 2022 prověřovali kriminalisté 13 mravnostních trestných činů, z nichž v tomto období 5 objasnili, což je 38,5 %. V této kategorii došlo ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 k poklesu o 7 trestných činů.

Majetková trestná činnost

V kategorii majetkové trestné činnosti došlo k nárůstu nápadu, a to o 52 trestných činů. Zejména v případě krádeží prostých kriminalita za toto období narostla o 15 případů.

Za první pololetí roku 2022 policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali 205 majetkových trestných činů. Z tohoto počtu se policistům podařilo objasnit 56 případů. Objasněnost majetkové trestné činnosti za uvedené období činila 27,3 %. Ve stejném období loňského roku se jednalo o 153 případů, z toho 29 objasněných, což je 19,0 %.

V letošním roce se jednalo o 68 případů krádeží vloupáním, 65 případů krádeží prostých a 72 případů připadá na ostatní majetkovou kriminalitu.

Hospodářská trestná činnost

V prvním pololetí roku 2022 policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali 19 hospodářských trestných činů, z nichž do konce pololetí 5 objasnili. Objasněnost tedy v tomto případě činila 26,3 %. Oproti stejnému období roku 2021 došlo ke značnému poklesu evidovaných trestných činů. Policisté v první polovině loňského roku prověřovali 52 případů, z nichž do konce pololetí 27 objasnili, tedy 51,9 %.

Jedním nejčastěji prověřovaným trestným činem v kategorii hospodářské kriminality na Havlíčkobrodsku je trestný čin neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla s 10 zaevidovanými případy. V porovnání s loňským rokem za stejné období nedošlo k nárůstu ani poklesu spáchaných skutků.

Dalšími nejčastějšími trestnými činy v této oblasti jsou podvody či dotační podvody, kdy jsou v letošním období zaevidované čtyři skutky. Oproti loňskému roku došlo k poklesu o tři skutky.

Ostatní trestná činnost

V kategorii ostatní kriminality policisté na Havlíčkobrodsku v prvním pololetí roku 2022 zaevidovali 98 trestných činů, přičemž v 54 případech policisté do konce pololetí prověřování ukončili a objasněnost tak činila 55,1 %. V loňském pololetí se jednalo o 101 trestných činů, z toho 69 objasněných, tedy 68,3 %.

Nejčastěji prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní. Policisté opět odvedli výbornou práci a v prvním pololetí odhalili 43 případů tohoto trestného činu.

Druhým nejčastějším trestným činem v této oblasti je trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V letošním prvním pololetí se jednalo o 30 trestných činů, které policisté zadokumentovali. V první polovině letošního roku policisté na Havlíčkobrodsku zadokumentovali 14 případů, z nichž do konce pololetí šest objasnili. Dále policisté zadokumentovali 11 případů sprejerství.

Zbývající trestná činnost

V prvním pololetí roku 2022 policisté zaevidovali celkem 74 trestných činů spadajících do této kategorie. Objasněnost činila 59,5 %, kdy se policistům do konce pololetí podařilo objasnit 44 případů. Za stejné období roku 2021 se jednalo o 80 trestných činů.

Nejvyšší podíl na tomto druhu kriminality má za uvedené období trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté na Havlíčkobrodsku odhalili v prvním pololetí letošního roku 37 trestných činů. V loňském roce se jednalo o 32 odhalených případů.

Druhým nejčastějším činem této kategorie je trestný čin dopravní nehody silniční, kdy bylo celkem zadokumentováno 22 případů. Dalším nejvíce prověřovaným trestným činem v této kategorii je trestný čin zanedbání povinné výživy, kdy policisté letos zahájili prověřování u 10 případů. V roce 2021 se jednalo o 17 případů.

por. Ing. Michaela Lébrová, komisař

20. července 2022

vytisknout  e-mailem