Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Oznámení o nálezu věci - střelná zbraň

Č. j.  KRPK-57524-5/ČJ-2024-1902IZ 

                                                                                                                                                                                JID: PCR19ETRfo28174286
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Valdštejnova 4, 350 15 Cheb

Č. j.  KRPK-57524-5/ČJ-2024-1902IZ                                                                                                                              Cheb 9. července 2024
                                                                                                                                                                                                        Počet stran: 1 

                                                                                              Oznámení nálezu věci
 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb jako věcně a místně příslušný orgán ve věcech výkonu státní správy na úseku zbraní a střeliva podle § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 a § 10 odst. 2 zákona číslo 119/2002Sb., o zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), oznamuje nález   

                                                                                1 ks expanzní zbraně - pistole samonabíjecí, 
        
nalezené dne 8.7.2024 v Chebu v ul. Sady míru.  

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, je tato v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona zbraních, uschována u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Odbor služby pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál, kontaktní pracoviště Cheb, ul. Valdštejnova 4, po dobu 6-ti měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věci, připadne tato do vlastnictví státu. Podle § 11 odst. 1  písm. e) z. č. 219/2000 Sb. , o majetku České republiky,  a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, hospodaření s nalezenými střelnými zbraněmi, střelivem, municí a výbušninami, které se staly majetkem státu podle zvláštního právního předpisu (§ 68 odst. 3 zákona o zbraních), přísluší Policii České republiky.    

Toto oznámení bude zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přenos na adrese:  http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-kvk-o-nas-uredni-deska.aspx
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   npor. Bc. Jana Mašková
                                                                                                                                                                                               komisař

Vyvěšeno dne : 09.07.2024
Sejmuto dne   : 09.01.2025

vytisknout  e-mailem