Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní omezení

KARLOVARSKÝ KRAJ - Informace o omezeních v Karlovarském kraji. 

Karlovarští dopravní policisté informují o omezeních na silnicích I a II. třídy v Karlovarském kraji

AKTUALITA od 24. 8. 2020 do 31. 10. 2020

Upozorňujeme na částečnou uzavírku provozu na silnici I/6 v úseku v km staničení 87,025 – 82,500 u obcí Budov – Bošov v okrese Karlovy Vary v termínu od 24.08.2020 do 31.10.2020 z důvodu opravy povrchu vozovky. Práce budou prováděny za částečné uzavírky provozu na silnici I/6 s převedením dopravy na neuzavřenou polovinu pozemní komunikace. Doprava v pracovní době bude řízena řádně proškolenými a vybavenými pracovníky zhotovitele. Mimo pracovní dobu bude provoz řízen dopravním značením. V termínu od 28.09.2020 do 18.10.2020 bude na 1 den úplně uzavřen provoz v místě
křižovatky silnice I/6 na výjezdu na silnici III/00616 a 2 x na výjezdu na silnici III/00615. Nařizuje se obousměrná objížďka po silnici I/6 a III/00615 a I/6 a III/00621. Úplné uzavírky provozu budou realizovány postupně tak, aby byl zachován průjezd do obce Skřípová. Práce v místě křižovatek silnice I/6 se silnicí III/1948 a III/00621 budou realizovány při zachování provozu.

AKTUALITA do 20. 9. 2020

Upozorňujeme na částečnou uzavírku provozu v úseku od začátku silnice I/6 u obce Bošov až po odbočku do obce Herstošice, konkrétně  km staničení 87,025 – 90,86 Vahaneč – Budov, která bude trvat do 20. 9. 2020, z důvodu opravy povrchu silnice. Objížďka se nenařizuje, v úseku částečné uzavírky bude doprava usměrněna do dvou jízdních pruhů o minimální šíři 3 m.

AKTUALITA - od 18. 11. 2019 a nejdéle do 7. 9. 2020

Úplná uzavírka místní komunikace – silnice II/209 v úseku mostu ev. č. 209-11b přes železniční trať v Novém Sedle u Lokte, z důvodu  provádění stavebních prací, demolice a výstavba mostu. Objížďka nařízena v se stanovenou objízdnou trasou:
silnice č. II/209, III/20911, III/1812, III/21028, II/210, II/181, a to v obou směrech.

vytisknout  e-mailem