Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Slavnostní slib nových policistů

KRAJ - „Práce policisty je práce na plný úvazek a zároveň posláním, které nikdy nekončí. 

Pátek 28. listopadu 2014 byl významným mezníkem v životě 35 nově nastoupivších policistů Krajského ředitelství Královéhradeckého a Pardubického kraje. Policistky a policisté totiž nejen před svými rodinami a blízkými, ale především před krajskými řediteli brig. generálem Martinem Červíčkem  a plk. Janem Švejdarem složili Služební slib, kterým mimo jiné slíbili, že budou svědomití, nestranní, budou důsledně dodržovat zákon a hlavně, že nebudou váhat v případě ochrany zájmů České republiky nasadit i svůj vlastní život…
Celé slavnostní shromáždění se uskutečnilo v prostorách Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Tisková mluvčí policie Královéhradeckého kraje mjr. Ivana Ježková nejprve všechny přítomné přivítala a po nástupu policejních nováčků, čestných jednotek obou krajských ředitelství, Čestné jednotky Četnické pátrací stanice Praha a Hudby Hradní stráže a Policie České republiky předala slovo královéhradeckému krajskému řediteli brig. gen. Martinu Červíčkovi. Ten ve svém projevu zmínil historickou genezi policejního sboru, upozornil policejní nováčky, že svým přijetím k policii získají oprávnění zasahovat do práv a svobod občanů ,a proto musí naprosto striktně dodržovat dikci zákona a důsledně rozlišovat mezi těmi, kdo naši pomoc potřebují a těmi, proti komu musejí zasáhnout.

Během svého projevu brig. gen. Červíček uvedl: „Práce policisty je práce na plný úvazek a zároveň posláním, které nikdy nekončí a bez dobrého rodinného zázemí nelze policejní službu úspěšně vykonávat. Přeji vám proto, nově přijaté policistky a policisté, abyste mohli čerpat v rodinném zázemí inspiraci, útěchu, radost i pocit jistoty. Za vedení krajského ředitelství a za starší kolegy bych Vám chtěl na závěr přislíbit, že i my jsme připraveni Vám pomáhat, abychom Vám usnadnili vstup do této náročné a potřebné profese.“
 
Po projevu královéhradeckého policejního ředitele byl vyzván zástupce nově nastupujících policistů, aby přednesl Služební slib, se kterým se jednohlasně všech 35 nových policistů ztotožnilo. Ještě před tím, než oba krajští ředitelé přistoupili k jednotlivým policistům, aby jim popřáli a předali Pamětní listy a odznáčky – domovenky svých mateřských krajů, zazněla státní hymna.
Plukovník Jan Švejdar, ředitel pardubické krajské policie přítomným nováčkům popřál mnoho sil v jejich působení u policie a zároveň jim předal vlastní zkušenost, že až někomu při výkonu své práce pomohou nebo mu zachrání život, bude to pro ně samotné to nejlepší ocenění jejich práce.
V další části slavnostního shromáždění byli oceněni policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje medailemi, které jim udělil policejní prezident Za věrnost II. a III. stupně.
Na závěr ceremoniálu byl vzdán hold našim kolegům, kteří se již bohužel ze služby nikdy nevrátí ke svým rodinám. V novodobé historii Policie České republiky zahynulo od roku 1990 při výkonu povolání 104 policistů a policistek. Pomocnou ruku pozůstalým a rodinám v těchto těžkých chvílích podává Nadace policistů a hasičů, která se snaží zlepšit životní podmínky dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli nebo byli těžce zdravotně postiženi právě v souvislosti s výkonem povolání. V současné době pečuje Nadace o 37 rodin, ve kterých žije celkem 63 dětí. A od konce roku 2005, kdy Nadace přibrala do své péče policisty a hasiče těžce tělesně postižené následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby, pečuje ještě o dalších 42 osob.

FOTOGALERIE
 
por. Bc. Iva Kormošová
2. 11. 2014

vytisknout  e-mailem