Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký  kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Staň se jedním z nás!

Kontakty, podmínky přijetí, možnost uplatnění atd. 

  • Staň se jedním z nás!
  • Kontakty na personální pracoviště
  • Vybrané policejní složky - kde můžete sloužit?
  • Náborové letáky ke stažení

Staň se jedním z nás!

fotoPolicie České republiky nabízí uplatnění pro zájemce o služební poměr. 

Policejní práci je vhodné chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly. Úkolem příslušníka Policie ČR je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji.

Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a prosazovat zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.

V Královéhradeckém kraji slouží zhruba 1800 policistů v různých pracovních pozicích. Jde o muže i ženy rozdílných věkových kategorií, mezi nimiž jsou i ti, kteří této práci věnovali celý svůj produktivní život a svého rozhodnutí dodnes nelitují. Přijímáme nové posily, jež se stanou nedílnou součástí fungujícího týmu, kterému není bezpečnost osob, jejich majetku, ochrana veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti lhostejné. 

Být policistou je výzvou i šancí - Policie České republiky

šekPodmínky přijetí Policiste zakrok ZJZákladní služby peníze1.jpgPříjem a benefity mobil.jpgKontaky

Veškeré podrobné informace: www.policie.cz/nabor

Kontaktní formulář: https://nabor.policie.cz/#kontakt 

Kontakty na personální pracoviště

Personální pracoviště police v Královéhradeckém kraji
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové tel: 974 522 263
e-mail: krph.nabor@pcr.cz

Územní odbor Hradec Králové
Mrštíkova 541, 500 09 Hradec Králové
tel: 974 526 401 e-mail: hk.int@pcr.cz

Územní odbor Jičín
Balbínova 25, 506 12 Jičín
tel: 974 533 400 e-mail: jc@pcr.cz

Územní odbor Náchod
Husovo nám. 698, 547 45 Náchod
tel: 974 534 400
e-mail: na@pcr.cz

Územní odbor Rychnov nad Kněžnou
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel: 974 536 400
e-mail: rk@pcr.cz

Územní odbor Trutnov
Roty Nazdar 497, 541 11 Trutnov
tel: 974 539 400
e-mail: tu.int@pcr.cz

Vybrané policejní složky - kde můžete sloužit?

K základním policejním službám patří:

Služba pořádkové policie

- chrání a zajišťuje veřejný pořádek, bojuje proti kriminalitě, provádí trestní a přestupkové řízení, dohlíží na bezpečnost silničního provozu. Kromě základních útvarů (obvodních a místních oddělení) jsou v některých větších městech součástí pořádkové policie také pohotovostní motorizované jednotky, pořádkové jednotky a oddíly jízdní policie.

Služba dopravní policie
- dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a spolupůsobí při jeho řízení, vyšetřuje dopravní nehody a kontroluje doklady o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Služba cizinecké policie
- zajišťuje ochranu vnějších hranic Schengenského prostoru, kontroluje doklady, povoluje a kontroluje vstup a pobyt cizinců, zabezpečuje ve vymezeném rozsahu ochranu civilní letecké dopravy.

Služba kriminální policie a vyšetřování
- odhaluje skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, jehož znaky jsou popsány v trestním zákoně, a zjišťuje pachatele těchto trestných činů. Přitom policisté postupují podle trestního řádu a plní úkoly policejního orgánu v trestním řízení. Jejich povinností je vyhledávat trestnou činnost, pokud je skryta, a na základě vlastních poznatků, trestních oznámení a dalších podnětů prověřovat veškerá podezření ze spáchání trestného činu. Jsou rovněž povinni trestné činnosti předcházet

  • Více informací o Policii České republiky naleznete zde.
  • Videoklipy představujících jednotlivé složky a činnosti Policie České republiky naleznete na youtube.com/policiecz.

Náborové letáky ke stažení

Náborový leták 1.strana

Náborový leták 2.strana

vytisknout  e-mailem