Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Oddělení dopravních nehod

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o sdělení informací k činnosti konkrétního znalce z oblasti dopravy. 

1. dotaz: Kolik znaleckých posudků a odborných vyjádření uvedený znalec zpracoval pro odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy v období od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017

Odpověď: Zmíněný znalec vypracoval pro odbor služby dopravní policie KŘP hl. m. Prahy dvě stě dvacet dva odborných vyjádření k dopravním nehodám, které se staly od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017.

2. dotaz: Konkrétní datum vypracování posledního znaleckého posudku nebo odborného vyjádření tohoto znalce v období do 30. 11. 2017. 

Odpověď: Poslední odborné vyjádření obdrželo oddělení dopravních nehod dne 9. 11. 2017 a týkalo se dopravní nehody ze dne 3. 11. 2017.

3. dotaz: Má tento znalec s Policií uzavřenou nějakou smlouvu o poskytování znalecké činnosti a odborných vyjádření, nebo byl vybrán náhodně ze seznamu znalců či podle nějakého interního nařízení policie.

Odpověď: Znalec nemá uzavřenou žádnou smlouvu ani není přibírán podle žádného interního předpisu. Soudní znalec se v případě potřeby vybírá podle seznamu znalců na základě několika kritérií, zejména jeho ochoty a flexibility (občas je i potřeba, aby znalec přijel okamžitě na místo nehody) a  časových možností, aby byl znalecký posudek nebo odborné vyjádření  vyhotoveny v co nejkratším termínu, což je rozhodující zejména v případech zkráceného přípravného řízení.

4. dotaz: Jakým způsobem byl vybrán tento znalec pro vypracování odborného vyjádření č. 1338/2017 ve věci dopravní nehody vedené pod č. j.: KRPA-8774-16/DN-2017-511. Kopii faktury nebo jiného dokladu, ze kterého bude patrné, kolik mu bylo za odborné vyjádření policií zaplaceno.

Odpověď: V případě odborného vyjádření č. 1338/2017 k dopravní nehodě vedené pod ev. č. KRPA-8774/DN-2017-511 vybrán na základě odpovědi na dotaz č. 3. Za toto odborné vyjádření mu byla vyplacena fakturovaná částka 1.680,- Kč. V příloze zasílám kopii platebního poukazu na tuto částku.

vytisknout  e-mailem