Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o podání informace o způsobu potrestání policisty, který zapříčinil důvod jeho stížnosti vedené pod č.j. KRPA-242656-1/ČJ-2014-000066-S104.  

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že po prošetření stížnosti byl policista uznán vinným ze spáchání kázeňského přestupku, ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Policistovi byl uložen kázeňský trest podle § 51 odst. 1 písm. a) služebního zákona.

vytisknout  e-mailem