Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které požadoval vysvětlení v souvislosti s nejasností v případě stanovení maximální dovolené rychlosti v ulici Strakonická.  

Odpověď: Žadateli byly sděleny následující skutečnosti. Ulice Strakonická je na území hl. m. Prahy, tedy v obci, kde je nejvyšší povolená rychlost stanovena zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Dle § 18 odst. 4 tohoto zákona smí jet řidič rychlostí 50 km/h, jde-li o dálnici nebo silni pro motorová vozidla, pak nejvýše 80 km/h, dle § 18 odst. 7 zákona, lze místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 1 nejvyšší dovolenou rychlost podle odst. 4 zvýšit maximálně o 30 km/h. Z § 61 odst. 1 a 2 zákona vyplývá, že obecná úprava provozu na pozemních komunikacích je stanovena tímto zákonem, místní úprava provozu je provedená dopravními značkami, světelnými, případně i akustickými signály nebo dopravními zařízeními. Dále pak § 76 odst. 1 zákona definuje vztah mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu tak, že místní úprava provozu je nadřazena obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích. Případný požadavek na změnu dopravního značení v ulici Strakonická je možné směrovat na Odbor dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy, který stanoví místní úpravu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb.   

vytisknout  e-mailem