Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí kopie vyjádření oddělení dopravního inženýrství ze dne 19. 1. 2017, které řešilo dopravní režim úrovňového připojení bezejmenné účelové komunikace na komunikaci Stará spojovací v souvislosti s dopravní nehodou. 

Odpověď:  Žadateli bylo sděleno, požadované informace se nachází pouze ve formě elektronického záznamu ve spisovém systému Policie ČR, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy (ETŘ) a to v následujícím znění:

„Výjezd od čerpací stanice Benzina k místní komunikaci – ulici Stará Spojovací je veden po bezejmenné účelové komunikaci, na kterou je na jejím začátku připojen výjezd od čerpací stanice, tj. výjezd z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Vyústění účelové komunikace od čerpací stanice na místní komunikaci – ulicí Stará Spojovací se podle § 22, odst. w), zákona č. 361/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů nepovažuje za křižovatku. Přednost v tomto vyústění účelové komunikace na místní pozemní komunikaci – ulici Stará Spojovací není upravena dopravními značkami, přičemž zde neplatí ustanovení §22, odst. 2, ale ustanovení §23, odst. 1) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“

Informace byla předána výhradně pracovníkům oddělení dopravních nehod a to pouze za účelem posouzení dopravně inženýrského charakteru pozemních komunikací Stará Spojovací a bezejmenná účelová pozemní komunikace.

vytisknout  e-mailem