Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí kopií všech dokumentů evidovaných u spisového materiálu vedeného pod č. j. KRPA-1353/DN-2016-412, informace o průběhu řízení a úkonech, které byly v dané věci provedeny. Informace zda byla zatajena svědecká výpověď, která měla být založena ke spisu a podle vyjádření likvidátora pojišťovny byla popřena. Dále žádal o informace, jaké údaje z výše uvedeného spisu byly pojišťovně poskytnuty k umožnění plnění pojistné události a na termín dovolené v roce 2016 konkrétního policisty.  

Odpověď: Žadatel byl informován, že spis vedený pod č. j. KRPA-1353/DN-2016-412 byl zaslán Magistrátu hl. m. Prahy do správního řízení a poskytování jím žádaných informací tedy upravuje zvláštní zákon, v daném případě zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Svědecká výpověď zatajena nebyla a je součástí spisového materiálu zaslaného Magistrátu hl. m. Prahy. Pojišťovně nebyly z předmětného spisu poskytnuty žádné údaje. Údaje o dopravní nehodě, jejím čase, místu, účastnících a ději této nehody byly v den nehody poskytnuty ve standardizované elektronické podobě České kanceláři pojistitelů, stejně jako závěrečná informace, že spisová dokumentace byla k dalšímu řízení zaslána na Magistrát hl. m. Prahy. Konkrétní policista nemá v současné době evidovanou žádost o poskytnutí dovolené a ani mu žádná dovolená nebyla stanovena nebo plánována služebním funkcionářem.

vytisknout  e-mailem