Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o sdělení, jakým způsobem bylo postupováno v případě prošetření oznámení o nebezpečném chování řidičů v televizním pořadu TAXÍK, které sám podal.  

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že jeho žádosti nelze vyhovět, protože jako oznamovatel přestupkového jednání nemá ve věci žádné procesní postavení a žádost o zaslání kopií spisové dokumentace nemá oporu v předmětných právních předpisech. Dále bylo žadateli sděleno, že kompletní spisový materiál byl formou oznámení přestupku předán Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravy a jeho žádost by tudíž po odstranění vad podání měla být směrována tomuto orgánu.     

vytisknout  e-mailem