Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o sdělení, zda bylo na světelné reklamní zařízení umístěné na křižovatce ulic Vysočanská a Prosecká vydáno souhlasné stanovisko Policie ČR.  

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie vydalo ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. a § 78, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., nesouhlasné stanovisko k žádosti Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravně správních agend ke zřízení a provozování reklamního zařízení v ochranném pásmu komunikace Vysočanská a Prosecká v Praze 9. Nesouhlasné stanovisko bylo vydáno dne 29.8.2012 pod č.j. KRPA-200-62/ČJ-2012-0000DŽ.  

vytisknout  e-mailem