Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor služby dopravní policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o výpis údajů o dopravní nehodě, vedené v evidenci dopravních nehod, která se dle aplikace nehodová místa stala 9. 6. 2010, v lokalitě Praha, Stará Spojovací na neoznačené komunikaci. Dále žádal o opis rozhodnutí pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na této komunikaci, zhotovené dle zákona č. 361/2000 Sb. z důvodu podezření pochybení na správnost či nedostatečné značení. 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Vzhledem k tomu, že v případě spisového materiálu předmětné dopravní nehody již uplynula 5-letá skartační lhůta, byl spisový materiál v souladu se spisovým řádem a skartačním řádem Policie ČR skartován, a to včetně záznamů v elektronické evidenci dopravních nehod a tak již nejsou požadované informace v elektronické evidenci k dispozici. Dále bylo žadateli sděleno, že je vedena i analogová evidence dopravních nehod, v níž je předmětná dopravní nehoda zaevidována pod evidenčním číslem KRPA-7939/DN-2010-303. Povaha a místo nehody: Praha 9, Českomoravská, malá dopravní nehoda. Příčina: § 24 odst. 2 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Dopravní nehoda byla bez zranění.

vytisknout  e-mailem