Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor cizinecké policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o tabulky výpočtu prostředků nutných k ověření pozvání cizince na území České republiky. 

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Pozvání na území České republiky je upraveno zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „cizinecký zákon“), a to v ustanovení § 15, § 180 cizineckého zákona. Zvoucí osoba je na požádání policie, a to v souladu s ustanovením § 180 odst. 6 cizineckého zákona povinna prokázat schopnost splnit závazek obsažený v pozvání tím, že

  • disponuje prostředky k pobytu zvaného cizince ve výši stanovené v ustanovení § 13 cizineckého zákona,
  • disponuje prostředky ve výší 0,25 násobku částky existenčního minima (současná výše této částky je 2 200,- Kč, ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu) za každý den pobytu na území, pokud cizinec nebude ubytován u zvoucí osoby,
  • disponuje prostředky pro úhradu nákladů spojených s vycestováním zvaného cizince z území ve výši odpovídající ceně letenky do státu, jehož cestovní doklad vlastní, nebo do státu jeho trvalého pobytu (cenu letenky do konkrétní destinace stanovuje měsíčně Ředitelství služby cizinecké policie jako průměr cen letenek několika leteckých společností).

Prokázání schopnosti splnění závazku nezbavuje zvoucí osobu povinnosti uhradit případné náklady v rozsahu závazku přijatého v pozvání v jejich skutečné výši.

vytisknout  e-mailem