Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor cizinecké policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací týkajících se četnosti využití ustanovení § 124 a § 123b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky správním orgánem v roce 2015 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Odpověď: Žadateli bylo sděleno, že správním orgánem bylo podle ustanovení § 124 zákona č. 326/1999 Sb., vydáno rozhodnutí o zajištění v 154 případech.

Opatření podle ustanovení § 123b odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., a to povinnost cizince oznámit policii adresu místa pobytu, zdržovat se tam, každou jeho změnu oznámit následující pracovní den policii a pravidelně se osobně hlásit policii ve lhůtě stanovené policií (ve znění účinném do 18. 12. 2015), bylo užito v období od 1. 1. 2015 do 18. 12. 2015 ve 42 případech. V období od 18. 12. 2015 do 31. 12. 2015 nebyla stanovena podle tohoto ustanovení ani jedna tato povinnost.

Opatření podle § 123b odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., a to složení peněžních prostředků ve volně směnitelné měně ve výši předpokládaných nákladů spojených se správním vyhoštěním (tzv. „finanční záruka“), nebylo v roce 2015 užito ani jednou.

Povinnost podle § 123b odst. 1 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., a to povinnost cizince osobně se hlásit policii v době policií stanovené, nebyla uložena ani v jednom případě (do zákona č. 326/1999 Sb., bylo ustanovení § 123b odst. 1 písm. c) zaneseno až účinností zákona č. 314/2015 Sb., tj. dne 18. 12. 2015).

vytisknout  e-mailem