Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor cizinecké policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informace, na základě jakého právního předpisu jsou evidovány informace o uložené blokové pokutě a to vzhledem k okolnostem, že blokové řízení bylo zrušeno v rámci přezkumného řízení.  

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty informace, že při evidenci údajů je postupováno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a dále podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, kde jsou uvedeny příslušné skartační lhůty a podle dalších obecně závazných právních předpisů (např. zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky).

vytisknout  e-mailem