Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor cizinecké policie

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o informaci, zda jsou pracovníci Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, kteří provádí pobytové kontroly, odměňováni pouze fixní složkou platu, nebo zda existuje variabilní složka platu, která může záviset na počtu provedených pobytových kontrol v daném časovém období. 

Odpověď: Žadateli byly sděleny následující informace. Odměňování policistů je upraveno zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v ustanovení § 113 citovaného zákona.

Služební příjem policisty obecně tvoří:

  • základní tarif (tj. platový stupeň v platové třídě stanovený podle vzdělání, započítané praxe a služebního místa, na které je policista ustanoven)
  • zvláštní příplatek (např. za činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení života nebo zdraví)
  • osobní příplatek (nenárokový)
  • odměna (např. splnění mimořádného úkolu)
  • příplatek za službu v zahraničí (poskytovaný v USD/EUR)
  • příplatek za vedení (dle řídící úrovně)

S odkazem na shora uvedené lze za pohyblivou část služebního příjmu považovat osobní příplatek, který je nenárokovou složkou služebního příjmu, kterou lze ocenit výkon služby v mimořádné kvalitě nebo rozsahu a umožňuje služebnímu funkcionáři ocenění individuálních výsledků služební činnosti jednotlivých policistů nebo odměnu, kterou je možno jednorázově ocenit splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu, splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného příslušníka nebo dosavadní výkon služby při dovršení 50 let věku.

Provádění pobytových kontrol dle ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., policisty Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy je jen malou součástí jejich plnění pracovní náplně a v žádném případě není policista odměňován a priory za počet provedených pobytových kontrol. Provádění pobytových kontrol je vždy spojeno s mnoha proměnnými.

vytisknout  e-mailem