Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitelel

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o sdělení, zda policista může vykonávat výdělečnou činnost instruktora v soukromé autoškole, zda má nějakou oznamovací povinnost vůči nadřízenému, pokud je tato činnost povolena a zároveň žádal o poskytnutí legislativní opory.  

Odpověď: Žadateli byly poskytnuty následující informace. Dle § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů příslušník nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona. Omezení se nevztahuje na případy uvedené v § 29, § 31 a § 33 písm. a), zároveň i na další činnosti stanovené interními akty vydanými řediteli bezpečnostních sborů. Tuto problematiku v současné době řeší závazný pokyn policejního prezidenta č. 100/2012, kterým se provádí některá ustanovení zákona č. 361/20003 Sb.

vytisknout  e-mailem