Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací týkajících se věci evidované pod č. j. KRPA-228950/TČ-2020-000041: „ /…/ v jakém postavení jsou 2 poškozené osoby. Zda oba jako poškození či pouze např. svědci. Dále žádám o poskytnutí informací, zda a jaké má zákonné (legální) možnosti v tomto případě a) svědek b) poškozený k tomu, aby zveřejňoval jakékoliv informace, které jsou součástí spisu a případně jakou formou musí anonymizovat dokumenty, pokud nějaká zákonná práva k jejich zveřejňování má. Dále žádám o poskytnutí informace, pokud jsou ve výše uvedeném č. j. vedeny osoby jako poškození, jaké dokumenty podepsaly v souvislosti se zveřejňováním čehokoli týkající se vyšetřovacího spisu a k jaké mlčenlivosti stran zveřejňování informací z vyšetřovacího spisu se zavázaly podpisem v průběhu prověřování.“ 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace. K dotazu ohledně postavení osob povinný subjekt sdělil, že jsou v postavení osob poškozených. K dotazu ohledně zákonných možností zveřejňování informací svědkem či poškozeným v trestní věci povinný subjekt sdělil, že zákon o svobodném přístupu k informacím v ustanovení § 2 odst. 4 stanoví, že „povinnost poskytovat informace se netýká dotazů nanázory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.“ Pod pojem „dotaz na názor“ lze v souladu s judikaturou a komentářovou literaturou podřadit žádosti požadující poskytnutí právních výkladů, stanovisek či analýz. Podstatou tohoto ustanovení je tedy jakási obrana povinných subjektů před tím, aby byly podáními označenými jako žádost o informace v podstatě nuceny k zaujímání stanovisek, vysvětlování či dovysvětlování výstupů své činnosti či vytváření právních analýz pro žadatele. K tomuto zákon o svobodném přístupu neslouží a požadované informace se tak podle tohoto zákona neposkytují. K dotazu ohledně dokumentů podepsaných těmito osobami v souvislosti se zveřejňováním informací týkajících se trestního řízení povinný subjekt sdělil, že tyto osoby podepsaly „Poučení o poskytování informací o trestním řízení a osobách na něm zúčastněných“.

vytisknout  e-mailem