Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádal o poskytnutí informací ke kamerovému systému, který pořizuje záznam o průjezdu všech vozidel na vybraných místech území hlavního města Prahy. Konkrétně požadoval: 1) Zda je Policie ČR zřizovatelem nebo provozovatelem tohoto kamerového systému, pokud ne, kdo jím je? 2) Pokud policie je zřizovatelem nebo provozovatelem, pak na základě čeho je zmocněna k provozování těchto kamer? 3) Jaký je účel zpracování údajů z tohoto kamerového systému? 4) Využívá kamerový systém jakýkoli dodatečný softwarový nástroj, který by sloužil k rozpoznávání některých údajů, např. SPZ? 5) Jaké údaje jsou prostřednictvím kamerového systému zachycovány a dále zpracovávány? 6) Jak dlouho jsou jednotlivé údaje uchovávány? 7) Po jakou dobu jsou uchovávány údaje o RZ motorového vozidla, vč. údaje o čase a prostoru zaznamenání konkrétní RZ a fotografie čelního skla. 8) Jaké subjekty mají přístup k pořízen 

 

Odpověď:  Žadateli byly poskytnuty následující informace.
1) Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy není provozovatelem ani zřizovatelem, ale je správcem dat z informačního systému „Automatická kontrola vozidel Praha„ (dále jen AKV), zřizovatelem a provozovatelem je hlavní město Praha.
2) KŘP hl. m. Prahy využívá data z AKV na základě §60, §69, §79, a §85 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii české republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
3) Účelem systému je zefektivnit výslednost pátrání po motorových vozidlech, zefektivnit odhalování a vyšetřování trestných činů souvisejících s motorovými vozidly.
4) V systému je obsažen software, který digitalizuje RZ vozidel.  
5) V rámci AKV Praha jsou zaznamenávány a uchovávány následující údaje o všech vozidlech: RZ motorového vozidla, datum a čas průjezdu, označení senzoru průjezdu, černobílou fotografii RZ, černobílou fotografii motorového vozidla.
6) Všechny údaje o průjezdu vozidla jsou uchovávány 180 dní, kromě fotografie vozidla, která je uchovávána 60 dní.
7) Viz odpověď bod 6).
8) K údajům z AKV Praha je povolen přístup pouze omezenému počtu policistů z SKPV a operačního střediska, kteří je využívají k přesně vymezeným úkonům.
9) Systém AKV Praha není součástí MKS, nicméně některá data využívá Městská policie hlavního města Prahy k dokumentaci přestupků v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o překročení nejvyšší povolené rychlosti a jízdy na červenou. U těchto záznamů je fotografie automaticky systémem upravena tak, aby na ní byl vidět pouze řidič.

vytisknout  e-mailem