Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které se domáhal poskytnutí následujících informací: 1. jaké služební úkoly plnila policejní hlídka ve služebním vozidle poznávací značky 8AV 1368 dne 23. března 2022 v 16:58 hod. na ulici Plzeňská na Praze 5, popř. za jakým účelem se hlídka v uvedené ulici v uvedený čas vyskytovala; 2. služební čísla policistů, kteří se ve výše uvedený čas na výše uvedeném místě vyskytovali; 3. kdo byla osoba sedící na sedadle spolujezdce, která v ulici Plzeňská před budovou Anděl Park z vozidla vystoupila a za jakým účelem ji policejní hlídka do ulice Plzeňská dopravila; 4. pokud osoba na sedadle spolujezdce nebyla příslušník Policie, z jakého důvodu hlídka neřešila možný přestupek, kterého se daná osoba mohla dopustit tím, že za jízdy nebyla připoutaná bezpečnostním pásem; 5. z jakého důvodu, popř. na základě jakého interního dokumentu dochází v ulici Plzeňská poblíž tramvajové zastávky Anděl k velmi časté 

Žadateli byly poskytnuty následující informace:
ad. 1 – Byla prováděna hlídková činnost.
ad. 2 – Policisté ve vozidle: OEČ 326025, OEČ 312768, OEČ 325992.
ad. 3 – Policista, dopraven za účelem pracovní schůzky.
ad. 4 – Osobou na sedadle spolujezdce byl policista.
ad. 5 – Aniž by se povinný subjekt vyjadřoval k tvrzením žadatele, obecně sděluje, že činnost policejních hlídek na tomto místě není upravena žádným konkrétním interním aktem řízení, ale vychází z každodenní zkušenosti policistů, neboť se jedná o lokalitu, kde je nutné ve zvýšené míře zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost. Dohled nad dodržováním dopravních předpisů je pouze jedním z úkolů, které na tomto místě policisté plní.
ad. 6 – V oblasti křižovatky ulic Radlická a Plzeňská nebyl zaevidován za rok 2021 žádný takto specifikovaný přestupek.
ad. 7 – V blízkosti tramvajové zastávky Anděl, ulice Plzeňská, bylo za rok 2021 zaevidováno 19 přestupků spočívajících v nerespektování zákazových dopravních značek.

vytisknout  e-mailem