Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které požadoval poskytnutí kopie usnesení č. j. KRPA-21451-82/TČ-2020-000071 o odložení věci a stížnost proti uvedenému usnesení. 

 

Žadateli bylo sděleno, že s ohledem na rozhodnutí dozorujícího státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze lze konstatovat, že pominuly důvody pro odepření poskytnutí požadovaných dokumentů, které byly uvedeny v rozhodnutí povinného subjektu ze dne 21. 1. 2022, doručeného 24. 1. 2022, pod č. j. KRPA-13765-4/ČJ-2022-0000KR. Vzhledem k tomu, že požadované usnesení o odložení věci nabylo právní moci dne 23. 3. 2022 a požadovanou stížnost proti tomuto usnesení dozorující státní zástupce posoudil a nevyhověl jí, netrvají již důvody uvedené v prvotním rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí požadovaných dokumentů a žádné nové důvody nevyvstaly. Pokud jde o anonymizaci údajů uvedených v předmětných dokumentech, tak k této povinný subjekt nepřistoupil, neboť veškeré osoby (fyzické i právnické), u kterých jsou uvedeny osobní údaje vyžadující případnou anonymizaci, jsou žadateli známy z trestního řízení případně z civilních soudních řízení, kterých byli žadatel a tyto osoby účastníky. Na základě výše uvedeného povinný subjekt poskytl požadované dokumenty, tedy Usnesení dle § 159a odst. 1 trestního řádu o odložení věci, stížnost proti tomuto rozhodnutí a její přílohu, kterou je výtisk emailové zprávy.

vytisknout  e-mailem