Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o poskytnutí obsahu projednání Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy - Odbor služby dopravní policie evidovaného pod č. j. KRPA-281400-2/ČJ-2022-0000DŽ-S 3 ze dne 8. 9. 2022 a vedeného před vydáním návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Dvoudílná, Hejnická, K lipám, Na Pokraji, Na Stráži, Nad Kundratkou a Trojmezní v Praze 9 předloženého Městskou částí Praha 9, odbor dopravy veřejným vyhlášením ze dne 14. 9. 2022 pod č. j. MCP09/141781/2022, sp. zn.: S MCP09/103362/2022/2 společně s výzvou k uplatnění námitek a připomínek. 

Žadateli bylo sděleno, že povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím požadovanou informaci žadateli poskytl a požadované podklady mu v příloze zaslal.

vytisknout  e-mailem