Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v níž se domáhá sdělení následující informace: Jaké procesní úkony buď v rovině trestně-právní, nebo přestupkové, policie doposud podnikla ve věci trestního oznámení žadatele ze dne 9. 9. 2021 na neznámého pachatele – napadení konkrétní osoby na Hlavním nádraží, které bylo policii přeposláno z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2? 

Odpověď:  Žadateli bylo sděleno, že přípisem pod č. j. KRPA-285862-3/ČJ-2021-001250 ze dne 25. 11. 2021 byl vyrozuměn, že jeho oznámení je vedeno na Místním oddělení policie Wilsonovo nádraží pod č. j. KRPA-285862/ČJ-2021- 001250, je ve stádiu prověřování a zajišťování důkazních prostředků.

vytisknout  e-mailem