Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žádost: Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Domáhal se sdělení informace o vyšetřování podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 TZ ze strany konkrétních osob, kdy oba by měli být zaměstnanci Ministerstva zahraničních věcí ČR, v souvislosti s dopravní nehodou ze dne 24. 8. 2021 na ulici Bělohorská, Praha 6 – Břevnov. Žadatele zajímal stav vyšetřování, případně zda již bylo zahájeno trestní stíhání, nebo v jaké je fázi, zda již byla podána obžaloba/návrh na potrestání atd. 

 

Odpověď:  Žadateli bylo sděleno, že dopravní nehoda byla prvotně zpracována na místě v systému Lotus Notes pod ev. č. KRPA-10452/DN-2021-206-TČ. Po ukončení prověřování v rámci zkráceného přípravného řízení byla věc dne 7. 10. 2021 dokumentem "Zpráva o výsledku zkráceného přípravného řízení" předložena Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 6, které spis vede pod značkou 2 ZK-79/2021. Spis státní zastupitelství převzalo fyzicky dne 8. 10. 2021. Všem poškozeným bylo odesláno poučení. Do doby předání spisu na OSZ není známa informace o připojení se s nárokem na náhradu škody. K osobě podezřelé z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky podle §274 odst. 1,2 písm. a) trestního zákoníku se nelze blíže vyjádřit a to s odkazem na ustanovení § 8a odst. 1 a ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., ve spojení s ustanovením § 2 písm. a, b zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ustanovením čl. 5 bodu 1 písm. b) a f) a ustanovením čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ustanovením § 81 a násl. a ustanovením § 135 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 8a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

vytisknout  e-mailem