Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Kancelář ředitele

Žadatel si podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádal o zaslání rozhodnutí vyjádření odboru služby dopravní policie ČR Praha o umístění banneru - plakátů na budově parcelní číslo 2126, adresa Letná Nad Štolou 3, Praha 7, která je zapsána v památkové zóně a je kulturní památkou. Dále žádal o zaslání žádosti o stanovisko policie o umístění plachty nebo banneru žadatele, který o umístění banneru, plachty žádal. 

Žadateli bylo sděleno následující. Rozhodnutí o povolení zřízení a provozování reklamních zařízení vydává vy smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad. Ten v případě, že jako podklad pro vydání rozhodnutí potřebuje posouzení z dopravně bezpečnostního hlediska, si vyžádá stanovisko policie. Předmětný banner pravděpodobně nebyl vyhodnocen jako dopravně bezpečnostní riziko, neboť náš útvar, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na území hlavního města Prahy, nebyl o stanovisko požádán.

vytisknout  e-mailem